Üretim yapan tüm işletmeler maliyetlerini düşürmek, verimliliklerini ve kalitelerini artırmak ve karlılıklarını yükseltmek için dijital dönüşümün getirdiği fırsatlardan yararlanmak istiyor ve bu amaçla bütüncül veya lokal olarak uyguladıkları projelerle dijital araçları süreçlerine dahil etmeye; bu dönüşümü yönetecek insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyorlar. Ancak dijital araçların işletme içerisinde geliştirilmesi veya devreye alınması süreçlerinde her zaman başarı sağlanamıyor. Özellikle KOBİ’ler ihtiyacı tespit edecek ve doğru ürünü, ekonomik şartlarda geliştirecek altyapı ve insan kaynağına sahip değil. Bu nedenle dijital dönüşüm ihtiyaçlarını doğru analiz edecek, bu ihtiyaçlara ekonomik şartlarda doğru cevap verecek, süreç içerisinde işletmelere rehberlik edecek profesyonellerin desteğine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

“DİJİTAL OLGUNLUK DÜZEYİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ”      

Hamle Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Nuhoğlu tam bu noktada devreye girdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Dijital dönüşüm alanındaki bu ihtiyacı fark ederek, 2019 yılında KOBİ odaklı dijital dönüşüm check up aracımız DijitalHAMLE Endeks’ini geliştirdik. DijitalHAMLE Endeks’inin geliştirilmesi sürecinde geniş katılımlı akademisyen ekibi ile saha deneyimli uzman bir ekip birlikte çalışarak global standartlara uygun ve Türkiye’de yerleşik KOBİ’lerin süreçlerine göre tasarlanmış bir ölçek ortaya çıkardılar. Geliştirdiğimiz ölçekte bir işletmenin Bilgi Sistemleri, Kaynaklar, Strateji ve Organizasyon, Kültür ve Üretim olmak üzere 5 ana boyut ve 24 alt boyut ile dijital olgunluk düzeyini değerlendirerek DijitalHAMLE Endeks’ini belirliyoruz. Ölçeğimiz ile Türkiye’nin dört bir yanında işletmelerde saha uygulamaları gerçekleştirdik, Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu listesindeki firmaları da kapsayan geniş bir yelpaze de işletmelerin dijital olgunluk seviyelerini analiz ederek raporladık.”

Kolaboratif Robotlar Esnek Üretime Hizmet Ediyor Kolaboratif Robotlar Esnek Üretime Hizmet Ediyor

Önümüzdeki dönemde her işletmenin faydalanması için farklı ürün paketleri oluşturduklarının altını çizen Nuhoğlu, “Tasarladığımız Dijital Hamle Check Up paketleri her işletmeye uygulanabilir esnek ve ekonomik çözümlerdir” diye konuştu.

DİJİTAL HAMLE CHECK UP PAKETLERİ

Dijital Hamle Starter: Dijital dönüşüme ilk adımını atmak isteyen işletmelere, akademisyenler ve dijital dönüşüm hızlandırıcılarının katıldığı bir çalıştay düzenleyerek dijital olgunluk analizi gerçekleştiriliyor, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinden nasıl faydalanabileceğini ve bu süreçte izlemeleri gereken adımları kapsayan bir rapor sunuluyor.

Dijital Hamle Starter KOBİ: İşletmenin dijital dönüşüm seviyesinin hem akademisyenler hem de saha tecrübesine sahip profesyonellerin değerlendirmesi esasına dayanıyor. Bu şekilde işletme için uygulanabilir projelere temel oluşturabilecek bir rapor sunuluyor. Akademisyenler tarafından yürütülen çalıştay ve analizlerle elde edilen bulgular, endüstriyel uygulama tecrübesine sahip profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda doğrulanıyor. Çalışma sonucunda elde edilen rapor, işletme yöneticileri için yol gösterici bir belge olarak dijitalleşme çalışmaların eşgüdümlü yürütülmesine kaynak oluşturuyor.

Dijital Hamle Professional KOBİ: Dijital dönüşüm süreçlerinde farkındalığı olan veya lokal uygulamalar ile süreçlerini başlatmış işletmelerin dijital teknolojilerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyor. Bu pakette işletmenin dijital olgunluk seviyesi raporlanıyor ve bu rapor esas alınarak işletmenin dijitalleşme stratejisinin çerçevesini belirleyen, işletme içi uygulamaları değerlendiren ve uygulama-proje önerileri sunan kapsamlı bir dijital dönüşüm yol haritası sunuluyor.

Dijital Hamle Platinum KOBİ: İşletme yöneticileri, akademisyenler ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay ve dijitalleşme analizi saha araştırmaları ile doğrulanıyor. Oluşturulan rapor esas alınarak dijitalleşme stratejisinin çerçevesi çizilerek işletme içi uygulamalar değerlendiriliyor ve işletmeye devam eden süreçte somut proje önerileri sunuluyor. İşletmenin sunulan dijital dönüşüm proje önerilerinin uygulanmasında ihtiyaç duyacağı teknik desteği kapsayan 1 yıllık danışmanlık hizmetiyle doğru ürün-tedarikçi seçimi, altyapı yatırımları ve personel eğitimleri gibi kritik süreçlerin en verimli şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

Dijital Hamle Platinum KOBİ +: Bütün bu çözümlere ek olarak işletmelerin dijital dönüşüm strateji belgeleri hazırlanıyor. Hazırlanan strateji belgesinde işletmenin 3 ila 5 yıllık dijital dönüşüm stratejik planları hedef kartlarıyla adım adım anlatılıyor.

Editör: Haber Merkezi