Para kazandıran sistem çözümleri

Tüm dünya çapında neredeyse her endüstri için doğru çözümü sunma becerisi, global bir mevcudiyet, uygulama bilgisi ve geniş bir ürün portföyü gerektirir. İdeal bir senaryoda tüm bu bileşenler duruma özel üretilen bütünsel çözümler oluşturacak şekilde birleştirilir, bunlar da ardından standartlaştırılır, çoğaltılır ve başka alanlarda kullanılır.

Para kazandıran sistem çözümleri
Enerji Zirvesi

Global bir mevcudiyet ve etkili ve kapsamlı destek bu anlamda giderek artan ölçüde hayati bir önem kazanmaktadır. Süreç otomasyonu ve fabrika otomasyonundan lojistik otomasyonuna: SICK'in sistem çözümleri yaygın biçimde kullanılan bileşenler, kapsamlı uygulama bilgisi ve uluslararası olarak kullanılabilir olan hizmetlere dayanır. Standartlaştırılmış ürünlerden bireysel müşteri isteklerine kadar müşteriler, endüstri uzmanları ve SICK'in ürün uzmanları arasında yapılan yerinde iş birliği pratik ve ölçeklendirilebilir çözümlerle sonuçlanır.

KALİBRE EDİLMİŞ DESİ ÖLÇÜMÜ VE PAKETLERİN OTOMATİK OLARAK TANIMLANMASI
Çözüm paketi olarak “Tip onaylı/ölçüm değerleri doğrudan faturalamaya elverişli” SICK VMS520 hacim ölçüm sistemi ve her yönde okuma yapabilen OPS490 otomatik barkod okuma sistemi ile OCS Checkweighers firmasının tartı sistemi kullanılmaktadır. Burada geliştirilen yalnızca en uygun şekilde uyarlanan süreçler değil, aynı zamanda her müşterinin fiilen taşınan koli sayısının ve hacminin muhasebesini tutma olanağını da sağlayan imkanlardır. Buna ilave olarak depodaki gelişmiş ayırma, ön tedarik hazırlığı ve dağıtım süreçleri ve barkod, ağırlık ve boyutlarla her koliye özel bir kimliğin verildiği ve kolileri aynı tarzda kontrol edilebilmesini ve takip edilebilmesini sağlayan gelişmiş süreç güvenilirliği de söz konusudur. 

FİİLEN VERİLEN HİZMETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Resmi gerekliliklere uygun olarak kalibre edilmiş sistem bileşenleri, adı geçen “Para Kazanma” amacı için öngörülmüştür. Bir başka deyişle fiilen verilen lojistik hizmetleri için işlem sonrasında doğrudan ücret uygulama olanağı sağlanmıştır. Ağırlığı doğru şekilde ve hızla belirleyen sistem, hacim bilgisini ve barkod içeriği ile kimliklendirerek kaydedebilme yeteneğini de bulundurmaktadır. VMS520 hacim ölçüm sistemi, Hollanda Ulusal Ölçüm Enstitüsü (NMI) tarafından AB onaylı olarak sertifikalandırılan (MID sertifikası) ve ilave olarak OIML R129 standardının test parametreleri esas alınarak belgelendirilen bir ölçüm cihazıdır. Ölçüm aralıkları ve kalibrasyon hata limiti maksimum 3 m/s konveyör hızlarında maksimum 0.5 cm’dir. Boyutları min. 50 mm olan paketler de “Tam kalibrasyonlu” olarak ölçülebilmektedir. Bu durum, ölçüm sisteminin kalibre edilmiş tartı ve barkod okuyucu ile birlikte resmi olarak kalibre edilmiş komple sisteme entegre edilebileceği anlamına gelmektedir. 

ÇOK YÖNLÜ BARKOD OKUYUCU KULLANARAK SORTER KONTROLÜ 
Akış halindeki kolileri tanımlamak ve paket ayrıştırma sistemini yönlendirmek amacıyla DWS sistemine bir kontrol mekanizması olan OPS490 barkod okuma sistemi entegre edilmiştir. Kontrol mekanizması sistemi, ana kontrol ünitesi ve CLV490 serisi barkod okuyuculardan oluşmaktadır. Okuyucular, entegre gerçek zamanlı otomatik fokuslanma (autofocus) özelliği ile en az bir okuyucunun barkod etiketini her zaman doğru olarak okuyabildiği yaklaşık 800 mmx800 mm’lik tarama genişliği oluşturmaktadır. Kontrol ünitesi, münferit tarayıcılardan gelen okuma sonuçlarını kontrol eder. Aynı zamanda paket var/yok kontrolünü gerçekleştirirken, hattın ilerleme bilgisini de eşzamanlı kullanarak, barkod içerik bilgisini ilgili paket verileri (Boyut, desi ve ağırlık) ile eşleştirerek bir üst seviye zekaya iletir. Saatte 2 bin 500 kolinin işlenebilmesi talebini, DWS sistemi kusursuz şekilde karşılamaktadır. 

VMS520 desi ölçüm, OPS490 barkod okuma ve OCS haraketli ağırlık tartım sistemlerinden gelen veriler ana kontrol ünitesinde tek bir mesaj içerisinde toplanarak IT sistemine aktarılmaktadır. Haberleşme Ethernet TCP/IP protokolü kullanılmak vasıtasıyla iletilmektedir. Bahsi geçen yapı sayesinde, paket işleme hızının en yüksek olduğu dönemlerde dahi, ölçme ve ayrıştırma için ihtiyaç duyulan bütün bilgilerin ve “Para Kazanma” amacının mükemmel şekilde kullanılabilmesi anlamına gelmektedir. 

HAREKETLİ BİR PAKETİN AĞIRLIĞININ BELİRLENMESİ
OCS hareketli konveyör tartıları, doğru ve hızlı ölçme işlemi yanı sıra kolileri kontrollü bir hızda taşıyabilmektedir (MID ve OIML R 51Y (a) standardına göre sertifikalandırılmıştır). Çalışmanın başarısı açısından, ürünler tartı sistemine girmeden uzunluklarına göre değerlendirilir ve kontrollü bir haraket ile tartıya verilir. Bağımsız her ölçümle ilgili ağırlık verisi, hacim ve barkod içeriği ile birleştirilerek Alibi belleğe (hafızaya) kaydedilir. DWS sistemi, depodaki süreçlerde mükemmel seviyede iyileşme sağlaması yanında, verilen taşıma hizmetlerinin anında ve doğru faturalandırması ile birkaç ay gibi kısa bir sürede kendisi için yapılan toplam yatırımı amorti etmiştir.   

YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını