Borusan Mannesmann, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sera gazı salımını ve atık oluşumunu azaltmaya yönelik çalışmalara hız verecek. Şirket, bu konuyla ilgili farklı başlıklar altında projeler yürütmeye başladı. Projeleri hayata geçirebilmek içinse Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan (TSKB) 20 milyon dolar değerinde kredi sağladı. Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kullanılacak tek parçadan oluşan kredi ile Borusan Mannesmann kadın istihdamı, sera gazı azaltımı, atık yönetimi çalışmalarını hızlandıracak. 

KÜTAHYALI GENÇLER PROJELERİYLE “FİKİRLERİNE SAHİP ÇIKTI” KÜTAHYALI GENÇLER PROJELERİYLE “FİKİRLERİNE SAHİP ÇIKTI”

SEKTÖRÜNÜN İLK SÜRDÜRÜLEBİLRİLİK RAPORUNU HAZIRLIYOR 

Borusan Mannesmann, sektöründe ilk olarak kendi sürdürülebilirlik raporunu hazırlıyor. GRI kriterlerine uygun olarak hazırlanan raporla diğer kurumlara ilham vermeyi hedefliyor. Borusan Mannesmann, sürdürülebilirlik konusunda 4 ana başlık altında çalışmalarını yürütüyor. Bu 4 ana başlığı ise “Çevresel Sürdürülebilirlik altında Döngüsel Ekonomi ve Sera Gazı Emisyonları”, “Değer Zinciri altında Değişen Müşteri Beklentileri ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği”, “Çalışma Koşulları ve İSG”, “Ürün ve Süreç İnovasyonu olarak belirledi.  

 ISO 14064 İLE KARBON AYAK İZİNİ HESAPLIYOR 

Borusan Mannesmann, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Bu hedefine ulaşmak için ISO 14064 belgesi alarak karbon ayak izini hesaplıyor. Uluslararası bir standart olan ISO 14064 ile doğrudan sera gazı emisyonlarını içeren Kapsam 1, enerji dolaylı sera gazı emisyonlarını içeren Kapsam 2 ve diğer dolaylı sera gazı emisyonlarını içeren Kapsam 3 kategorilerinde emisyonlar hesaplanıyor. Sera gazı hesaplanması ve doğrulanması konusunda iklim krizi mücadelesinde daha güvenilir bir bakış açısı elde etmeyi hedefleyen Borusan Mannesmann, Birleşmiş Milletler Global Compact’in de katılımcıları arasında yer alacak.