Röportaj: Bikem Ögünç Demir

Krohne Türkiye Genel Müdürü Ersan Zambelli proses ve endüstriyel otomasyonun Türkiye’deki duayen isimlerinden biri. Elektrik Elektronik Mühendisi olan ayrıca İşletme dalında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Ersan Zambelli yaklaşık 33 yıldır endüstriyel proses sektöründe farklı pozisyonlarda görev yapıyor. Ar-Ge’den öğretmenliğe, büyük bir petrokimya şirketinde bakım mühendisliğinden proje bölümüne ve satış ve pazarlama bölümlerine varan sektör yolculuğunda farklı pozisyonlarda görev alan Zambelli, çeşitli pozisyonlardaki yöneticilik deneyimlerinin ardından 12 yıldır da KROHNE Türkiye’de Genel Müdür olarak görev yapıyor. KROHNE 1921 yılında Almanya’da kurulan, proses endüstrisinde ölçüm ve kontrol alanında faaliyet gösteren bir teknoloji firması. 100 yılı aşkın bir süredir de sektörde bu alanda faaliyetlerini devam ettiriyor. Dünyanın farklı kıtalarında, 11 ayrı ülkede, 16 üretim tesisi mevcut. “Proses enstrümantasyonunda endüstriyel otomasyonun geleceğini” konuştuğumuz Ersan Zambelli, Endüstri 4.0’la beraber yaşanan dönüşümün sektörün geleceğinin nasıl şekilleneceği konusunda çok önemli bir noktanın altını çiziyor: “Bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi kontrol de edemezsiniz.”

Ersan Bey, endüstriyel otomasyon alanında uzun yıllardan bu yana aktif olarak çalışmaktasınız. Birçok farklı endüstriye yönelik pek çok projede yer aldınız. Halen de yılların getirdiği deneyiminizle sektörünüzün önde gelen isimleri arasında yer alıyorsunuz. Bir uzman gözüyle baktığınızda “endüstriyel otomasyon” kavramının dünyada ve ülkemizde ne hızla geliştiğine, gelinen noktaya ve gelecekte yaşanacaklara ilişkin görüşleriniz nelerdir?

ENELSAN: ENSTRÜMANLARINIZIN DOĞRU ÖLÇTÜĞÜNDEN EMİN MİSİNİZ? ENELSAN: ENSTRÜMANLARINIZIN DOĞRU ÖLÇTÜĞÜNDEN EMİN MİSİNİZ?

Çok teşekkür ederim, Endüstride 30 yıl içerisinde gerçekten büyük bir gelişim gerçekleşti ve bence bu değişim son 10 yılda inanılmaz bir ivme kazandı. Artan nüfus ve ihtiyaçlarla birlikte, demografik yapıların değişimi, kaynakların kısıtlılığı, iklim değişikliği ve çevre etkilenmeleri ve aynı zamanda da rekabetin arttığı bir dünyada verimli üretim yapmak da zorunluluk halini aldı. Bu çerçevede yaşanan teknolojik gelişmelerin de katkısıyla sektörümüzde de büyük bir değişim ve gelişim gerçekleşti. Ülkemizi, dünyadaki gelişmelerden de ayrı tutamayacağımız hesaba katılırsa ülkemizdeki proses endüstrisi alanında ve üretim süreçlerinde büyük gelişmeler meydana geldi. Aslında bir teknolojik devrim olarak gördüğümüz bu değişim ve gelişime nasıl ayak uydurabileceğiz? Esas soru bence burada şu; “Bu değişimin doğuracağı fırsatlardan nasıl yararlanacağız ve aynı zamanda oluşturduğu tehditlerden nasıl korunacağız?” Benim kanaatim ayak uyduramayanlar sonunda oyun dışı kalmaya mahkum olacaklardır. Oyun dışında kalmak istemeyenler de Ar-Ge yatırımlarını son sürat devam ettirmekte, teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri ürünlerine adapte ederek, üretim süreçlerinde verimliliği arttıracak katkıları sektöre sunma yarışında yer almaktadırlar. Bu gelişimin sürekli olması zorunludur, inanıyorum ki yakın gelecekte hayal dahi edemeyeceğimiz yeni teknolojilerin uygulamalarını ve üretim süreçlerine katkılarını hep beraber göreceğiz. 

Endüstriyel otomasyonun geldiği ve geleceği düzeyi, insan yaşamına olan etkilerini çok güzel özetlediniz. Dünyanın önde gelen teknoloji geliştirici firmalarından biri olarak nitelenen KROHNE, bu alanda ne gibi katkılar sağlamaktadır?

KROHNE daha önceden de belirttiğim gibi 100 yılın üzerindeki bilgi ve tecrübesiyle proses ölçüm teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde sektöre hizmet ediyor. Ar-Ge yatırımlarını kriz ortamlarında bile azaltmamış ve sürekli gelişimi ilke edinmiş bir teknoloji firması... Geçmişte sektörümüzde birçok buluşa imza atmış ve halen de bu alanda çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Özellikle ölçüm teknolojileri proses endüstrisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Eğer bir şeyi ölçemezseniz onun hakkında bilgi sahibi olamazsınız; bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi de kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla ölçüm son derece kritik bir yer teşkil ediyor. KROHNE olarak biz de ölçüm konusunda yüksek hassasiyette, müşteri odaklı, kullanıcı dostu ürünler ve sistemler geliştiriyoruz. Özellikle son dönemde Endüstri 4.0 devrimi veya konsepti çerçevesinde dijitalizasyonu da içerisine alan teknolojik gelişmeler her firmayı olduğu gibi bizi de yönlendiriyor ve etkiliyor. Sensör fiziğinin yanı sıra cihaz iletişimi ve proses endüstrisinde “Nesnelerin İnterneti (IoT)” için olanak sağlayan teknolojileri, süreç optimizasyonu için proses ve cihaz tanılama verilerinin iletimi ve haberleşmeleri konularında yoğun çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca KROHNE, fiziğin çeşitli alanlarında temel araştırmalar yürütüyor ve dünya çapındaki üniversitelerle çok sayıda ortaklık sürdürüyor. Bazı üniversitelerde kuluçka merkezlerimiz var ve ortak çalışmalar buralarda yapılıyor. Tabi ki müşterilerimizin sahadan yansıttıkları tecrübeler de bu çalışmalarda önemli bir yer teşkil ediyor.​ Proses ölçümündeki tüm fiziksel büyüklük ölçüm prensiplerinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Endüstriyel otomasyon kavramının en önemli ayağı olan “Proses Enstrümantasyonu”, Endüstri 4.0 döneminin gerektirdikleriyle nasıl bir gelişim ve değişim içine giriyor? Günün getirdiği gelişmeler gerek üretim verimliliği gerekse ekonomik gereksinimler karşısında geleneksel proses enstrümantasyonu için ne tür yeniliklerin doğmasını zorunlu kılıyor?

“Proses Enstrümantasyonu nedir?” sorusuyla başlamak istiyorum. Bir üretim sisteminde proses kontrolünün yapılabilmesi için gerekli verilerin sağlanması işini yapan kısmı enstrümantasyon olarak açıklayabiliriz. Enstrümantasyonu fiziksel değişkenlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi olarak da kısaca tanımlayabiliriz. Daha önce de bahsettiğim, büyüyen dünyamızda ve artan nüfus ile doğru orantılı olarak üretim kapasiteleri de artıyor. Yani işletmeler büyür, kontrol edilecek değerler artarsa paralel olarak ölçüm verileri de artar. Dolayısıyla bu durum ölçüm süreçlerinin hızlı ve hassas yapılması zorunluluğunu doğurur. Yüksek ölçüm hassasiyeti, ölçümün sürekliliği ve kararlılığı direkt olarak prosesin doğru ve kararlı sürdürülebilmesine etki eder. Bu da maliyetlerin düşürülmesine ve üretim verimliliğine katkı sağlar. Ayrıca doğru enstrümanın seçimi, doğru montajı ve az bakım gerektirmesi işletme ömrünü uzattığı gibi proses verimliliğine de doğrudan katkı sağlar. Son dönemde aslında gerekli olan, proseste standartlaşmanın tesis edilmesidir. Bunu da ancak doğru, hassas ve kararlı ölçüm ile gerçekleştirebilirsiniz. İşte tüm bu anlattıklarımızın sonucunda kendini kanıtlamış yenilikçi ölçüm teknolojilerinin kullanılması, hızlı ve kararlı ölçüm yapabilen, birbiriyle ve üst kontrol platformlarıyla hızlı ve güvenilir iletişim sağlayabilen, kullanıcı dostu, kolay devreye alınabilen enstrüman cihazlarına ihtiyaç duyulması zorunlu bir hal alıyor. 

KROHNE, tüm bu sözünü ettiğiniz gereklilikler kapsamında ilgili endüstri çevrelerine ve son kullanıcılara nasıl bir destek sağlıyor? Proses yönetimi üzerine çözümleriniz nelerdir?

KROHNE olarak yukarıda bahsettiğim hassas, doğru ölçüm yapan, kararlı, yenilikçi ölçüm teknolojilerini kullanarak kullanıcı dostu ve işletme ömrü uzun ürünler üretmek en büyük gayemiz. Bunun yanında standart üretimlerimizle beraber endüstriye ve prosese özel endüstriyel uygulamalar için tasarımlar da yapıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerin analizi yapılarak prosese özel çözüm olacak tasarımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sadece ürün üretiminin yanında, mühendislik çözümleri ve anahtar teslimi sistemleri de dünya çapında gerçekleştiriyoruz. Özellikle petrol ve gaz sektöründeki çözümlerimiz konusunda Türkiye’de de oldukça fazla sistem referansımız bulunuyor. İster tek bir ölçüm noktası olsun isterse karmaşık bir sistem çözümü olsun; tüm proje yaşam döngüsünün sorumluluğunu KROHNE olarak üstleniyoruz. İlk danışmanlık hizmetinden, devreye almaya kadar 360 derecelik eksiksiz hizmet konseptimiz, sahada sorunsuz ve kesintisiz çalışmayı garanti ediyor. Burada ürün ve sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz çalışmasının garanti edilmesinden bahsettik, bu da satış sonrası destek ve akıllı servis hizmetlerimizle sağlanıyor. Bununla ilgili olarak MyDevice adını verdiğimiz bir servis konseptimizden bahsetmek istiyorum. KROHNE Hizmetleri konseptinin bir parçası olarak MyDevice, bir ölçüm noktasının tüm yaşam döngüsü için bir dizi akıllı hizmet aracını topluyor. Sorunsuz devreye alma her zaman KROHNE çalışanlarının ve cihazlarının bir özelliği olmuştur; MyDevice ile bunu tamamen yeni bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca sektördeki eğitim eksikliğinin giderilmesi konusunda da KROHNE Academy yapımız çerçevesinde partner firmalarımızla birlikte eğitim seminerleri veriyoruz. Web tabanlı, ücretsiz sunduğumuz KROHNE Academy online eğitim platformumuzdan da sektöre eğitim hizmeti sunuyoruz.

KROHNE’nin az önce MyDevice olarak anlattığınız konseptine ilişkin biraz daha ayrıntı verebilir misiniz bizlere?

MyDevice; kullanıcı gereksinimlerine yönelik çözüm araçları, kurulum ve işletme süreci için eğitici videolar, Bluetooth bağlantısı ile parametrelerin yönetimi, cihazların yönlendirici diagnostik fonksiyonları, uzaktan ölçüm ve erişim olanakları, mobil iletişim tabanlı verifikasyon yani cihaz doğrulama hizmetleri ve sertifikasyonu, bulut sistem çözümleri, cihaza özgü verilere kolay erişim ve yönetimi gibi tüm bu saydığım özelliklerin oluşturduğu bir konseptin adı. Yani kısaca KROHNE kullanan bir kullanıcı sadece ürün almaz, aynı zamanda oldukça kapsamlı bir hizmet garantisini de beraberinde alır. En son olarak şunu söylemek istiyorum, teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve hayalimizin bile almayacağı dönüşümleri beraberinde getiriyor. Sektörümüz de bunun uzağında kalamaz. Buna ayak uydurmak zorundayız. Biz, bir global firma olarak geniş imkanlarımızla bu süreçte var olmaya devam ediyoruz. Ülkemizin de bu gelişimin bir parçası olarak var olması için elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız.