Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından dijital ortamda düzenlenen toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar katıldı. Bayraktar, "Dünyada ve Avrupa Özelinde Net Sıfır Emisyon Geleceği ve Türkiye'ye Etkileri" başlıklı toplantıda, Türkiye’nin enerji konusunda geldiği noktayı değerlendirdi. Bayraktar, “Geçtiğimiz yıl elektrik üretimimizin yüzde 43’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Elektrik üretimi konusunda ABD, Çin, Almanya gibi ülkeler elektrik üretimini yüzde 17 – 36 arasında gerçekleştirdi. Rakamlara bakıldığında yenilenebilir enerji konusunda ileri bir konuma geldiğimizi söyleyebiliriz” dedi. 

TOPLAM KURULU GÜCÜN YÜZDE 53’Ü YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR 

Bayraktar, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücünün yüzde 53'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl elektrik üretiminin yüzde 43’ü yenilenebilir enerji kaynaklardan elde edildi. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi bu alanda önde gelen ülkelerde yüzde 17 ile yüzde 36 arasında. Dolayısıyla, yenilenebilir enerjide oldukça ileri bir noktadayız. 2020'de yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimiyle yaklaşık 73 milyon ton karbon emisyonu salımının önüne geçebildik." dedi.

“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN EKONOMİK FATURASI BÜYÜK” 

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini en üst seviyede kullanma kararlılığının devam ettiğini belirten Bayraktar, “Verimlilik çalışmalarıyla birincil enerji yoğunluğunda yaklaşık 32 milyon ton petrol eşdeğeri azaltım sağlandı. Bu sayede 100 milyon tonluk sera gazı emisyonunun önüne geçildi. 2017 ile 2020 yılları arasında enerji verimliliği yatırımları kapsamında yaklaşık 10 milyon ton sera gazı emisyonunu engellemiş olduk. Diğer yandan Türkiye büyüyen bir ülke olduğu için tüm bu aktivitenin gaz emisyonlarını da artırıyor" dedi. (AA)