Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçilerini bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusu görüşüldü. Bakan Bayraktar, toplantıda AB büyükelçilerine, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması ve bu alana uzun dönemli yatırım yapılması gerektiği konusunda mesaj verdi.  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri katılım sağladı toplantıda; Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’ndan ve enerji dönüşümü hedeflerinden bahsedildi. Ayrıca; Bakan Bayraktar, görüşmede Türkiye’nin gelişmiş enerji altyapısı ve çok yönlü uluslararası iş birlikleri ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük bir katkı sunduğunu da belirtti.

Bayraktar’dan Yatırım ve Kapasite Mesajı

Bakan Bayraktar, doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile Avrupa Birliğinin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusunun önemine işaret eden Bayraktar, bu alana uzun dönemli yatırım yapılması ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması gerektiği mesajını verdi. Bayraktar, enerji dönüşümünde doğal gazı geçiş yakıtı olarak gördüklerini anlatarak Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 5 milyar metreküp üretimle 2 milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Karadeniz’e komşu Bulgaristan ve Romanya ile iş birliğini geliştirmek istediklerine değinen Bayraktar, Türkiye’nin güçlü altyapısı ile ihtiyacının yarısını LNG olarak karşılayabildiğini dile getirdi. Bu sayede Avrupa’da birçok ülkeyle iş birliği yapabildiklerini vurguladı. 

Enerji Talebi Arttıkça Dışa Bağımlılığın Oranı Azalıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebinin düzenli olarak arttığını kaydederek buna karşın enerjide dışa bağımlılık oranını yüzde 67’ye kadar düşürdüklerini ve bunu azaltmaya devam edeceklerini söyledi. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinden bahsederek enerjide dönüşümü sağlamak için ulaşım, binalar, tarım ve sanayi gibi alanlarda büyük değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca; yenilenebilir enerjinin, enerjide dışa bağımlılığa, arz güvenliğine ve artan enerji talebine çözüm olacağını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir de özellikle güneş ve rüzgârda büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11’nci sıraya yükseldiğini, Avrupa’da ise 5’nci sırada yer aldığını vurgulayarak “Önümüzdeki 12 yıl için çok iddialı hedeflerimiz var. Toplamda 60 gigavat güneş ve rüzgârda ekstra kapasite eklemek istiyoruz.” dedi. Bayraktar; Eskişehir’de dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bulduklarını ifade ederek, burada kurulması planlanan endüstriyel tesis konusunda Avrupa ile iş birliği yapabileceklerini söyledi. 

Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu

Editör: Semra Çakmak