2023 yılına kadar karbon emisyonunu azaltmayı ve şirket içinde %100 yenilenebilir enerji kullanma taahhütlerini devam ettiren Atlas Copco Endüstriyel Teknik Türkiye’nin Genel Müdürü Bilge Acarkan; “Müşterilerimizin verimliliğini artırarak, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için küresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen çözümler geliştiriyoruz. Ürettiğimiz teknolojik çözümlerle, enerji verimliliğine odaklanarak küresel bir endüstriyel dönüşümü destekliyoruz” diye konuştu. Atlas Copco ayrıca; işletmelerin sürdürülebilir verimlilikte koyduğu hedeflere odaklanarak, ürün ve çözümlerinin dışında yazılım ve satış sonrası gerçekleşen hizmetlerle de dünyanın sürdürülebilir geleceği için operasyonlarının ve ürünlerinin çevresel etkisini azaltıyor. Acarkan konuya dair şunları söyledi; "Otomotiv, enerji, havacılık sektörleri ile ağır endüstriler dahil olmak üzere birçok alanda hizmet veriyoruz. Endüstri üreticilerinin, üst düzey teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz." Ürünlerin daha az enerji tüketerek çalıştırılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleriyle sürdürülebilir üretim konusuna önem verdiklerini belirten Bilge Acarkan, "Müşterilerimizin üretimine sürdürülebilir verimlilik getiriyoruz. Yenilenebilir enerjiye doğru geçişin izini takip ediyoruz ve sürdürülebilirlikle ilgili tüm sektörlere odaklanarak inovatif çözümler sunuyoruz" şeklinde konuştu.

İKLİM BİLİMİNE DAYALI HEDEFLER

Acarkan; Atlas Copco Grup, Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile uyumlu hareket ederek iklim bilimine dayalı hedefler belirlediklerini dile getirdi. Belirlenen bu hedeflerin, şirketin emisyonlarını azaltmayı ve karbonun düşük olduğu bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti. Kurum olarak ilk hedefimiz kendi bünyemizdeki şirketlerde ve fabrikalarda küresel sıcaklık artışını en fazla, 1,50C sıcaklıkta tutmak için doğrudan faaliyetlerimizde ve satın aldığımız enerjiden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak. Bu hedef doğrultusunda, karbon ayak izini düşürmek, yenilenebilir enerji kaynak kullanımına geçerek, enerji-su tasarrufunu artırmak ve atık yönetimi odak noktalarımız. Bu hedefler ışığında Atlas Copco, Tuzla yerleşkesinde %100 yenilenebilir enerji kullanarak karbon ayak izini %45 oranında düşürdü. Sürdürülebilirlik çabalarının enerji tasarrufu ve atık azaltımı gibi alanları kapsadığını söyleyen Acarkan; “Enerji verimliliği sağlayan şirket içi projelerimizde, sürdürülebilir lojistik ve tedarik zincirimizdeki tüm faaliyetlerimizde, karbon etkimize bütünsel bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca ikinci olarak; operasyonlarımızı gerçekleştirmek için kullandığımız enerjiden kaynaklanan emisyonları azaltmak. Üçüncü ve en önemli hedefimiz ise; müşterilerimize sunduğumuz ürünlerle dünyanın sürdürülebilirlik hedefine daha büyük ölçekte katkı sağlayabilmektir.  Ürünlerimizde yüksek enerji verimliliği olması ve sunduğumuz çözümler, inovatif yazılımlarımızla birlikte, müşterilerimizin de bu önemli hedefe destek vermelerini sağlıyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya için belirli sektörlere odaklandık”

ENERJİ DEPOLAMADA KÜRESEL GÜÇ OLMA HEDEFİ ENERJİ DEPOLAMADA KÜRESEL GÜÇ OLMA HEDEFİ

Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için belirli sektörleri odak noktamız haline getirdik. Direkt olarak sürdürülebilirlik ile ilgili elektrikli araç, yenilenebilir enerji gibi sektörleri odağımıza alarak inovatif ürün, yazılım ve fayda sunabiliyoruz.

Elektrikli Araç Sektörü

Küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişikliği, pazar talebi ve ülkelerin mevzuatlarına yanıt olarak, otomobil üreticileri giderek daha yoğun bir şekilde elektrikli araç üretimine odaklanıyor. Küresel otomotiv endüstrisi dijitalleşme, otomasyon ve elektrikli araç teknolojileri konularında büyük bir değişimin içinde. Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, üretim süreçlerindeki yüksek kalite taleplerini, proses görünürlüğünü ve izlenebilirliği daha da artıran, odağında otomasyonun olduğu çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Yenilenebilir Enerji Sektörü

Yenilenebilir enerji ve özellikle rüzgâr enerjisi sektörleri odak noktamızda. Rüzgâr tribün üretiminde inovatif çözümler sunarak hem üretimde verimlilik sağlıyoruz hem de dünyadaki enerji kullanımı dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yazılım çözümleri ve önleme çözümleriyle müşteri tarafında üretim sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Akıllı fabrika izleme ve KPI yönetimi özellikleriyle üretim kesinti sürelerini azaltıyor ve verimliliği artırılmasına yardımcı oluyoruz. Verilerin tek bir platform/sistem üzerinden yönetilmesi ihtiyacı da bu ihtiyaçları doğruluyor. Atlas Copco hata önleme yazılımı da bu vizyonla geliştirilerek sistemin sürdürülebilirliğini ve merkezi bir yapılandırıcı ile entegrasyonunu sağlıyor.

“Eco Design konsepti ile üretimde geri dönüşümü teşvik ediyor”

Atlas Copco Endüstriyel Teknik, karbon ayak izini azaltmak ve kaynakları korumak amacıyla geri dönüştürülmüş malzemeler içeren ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bilge Acarkan, "Eco Design konsepti ile tasarladığımız ürünlerle çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyoruz. Böylece kullanım ömrü maliyetlerini düşürerek işletmelere değer katıyoruz" açıklamalarında bulundu.Top of Form