Ege İhracatçı Birlikleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 8 ayrı ilde yürütülen “Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi Projesi” Muğla ilinde Alpay Mermer Madenciliğe ait mermer ocağında tamamlandı.

ÇALIŞANLARIN MARUZ KALACAĞI RİSKLERİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Alpay Mermer Madencilik mermer ocağında Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ile Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ortaklığında yürütülen Avrupa Birliği Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve verimliliği arttırmak üzerine yaklaşık 8 ay boyunca çalışmalar yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi akademik personelinin ocakta sürdürdüğü çalışmalarda aynaların çatlak yapısı, kırıkları gibi birçok kritik nokta incelendi. Zemin kararsızlıklarının potansiyel negatif etkilerinin azaltılması, mermer sahasının jeolojik-jeoteknik durumuyla ilgili öngörülerin değerlendirilmesi gibi zemin risklerinin azaltılmasında kritik rol oynayacak konularda çalışmalar yapıldı. Bu proje sonunda elde edilen veriler ile hem çalışanların maruz kalacağı risklerin azaltılması hem de ocaklardaki verimliliğin artması hedefleniyor.

Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, “Madencilik faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğin olmazsa olmazı maden kazalarının önlenmesidir” diyerek bu projenin Alpay Mermer Madencilik ISG kültürüne büyük katkısı olduğunu belirtti. Kazanın büyüğü ihmalin küçüğünden başlar diyen Özmen, Alpay Mermer Madencilik’in tüm birimlerinde ISG’nin bir yaşam kültürü olarak uygulandığını da vurguladı.

BATI POLİMER’DEN GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN 200 MİLYON TL’LİK YATIRIM BATI POLİMER’DEN GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN 200 MİLYON TL’LİK YATIRIM

"MERMER OCAKLARINDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSKLERİN YÖNETİLMESİ ŞART"

Alpay Mermer Yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdürü İlknur Öncü, “Mermer açık ocaklarında can ve mal güvenliğine yönelik risklerin yönetilmesi şarttır ve bu kontrol hiyerarşisi aracılığıyla kontrol önlemlerinin uygulanmasıyla elde edilebilir. Daha yüksek seviyeli kontrol önlemleri, tehlikelere maruz kalma riskini düşük seviyeli kontrollere göre daha etkili bir şekilde ortadan kaldırır veya azaltır.” dedi ve bu konuyla alakalı ISG komitesinin kurulduğunu belirtti. Tüm Alpay Mermer Madencilik çalışanlarının “Güvenli ve sağlıklı çalışmanın yolu; dikkat, disiplin ve programlı çalışmaktan geçer” mottosunu benimsediğini belirterek, bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. 

Alpay Mermer İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Ahmet Gökalp Oğuztürk “Madencilik bir anlamda zorlu doğal koşullarda güvenli, disiplinli ve sağlıklı çalışma sanatıdır. Bu nedenle her an içinde bulunduğumuz doğal koşulların söylemek istediklerini analitik ve teknik açıdan anlayıp anlamlandırabilmek de yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Bu noktada bizlere akademik destekleri için Prof. Dr. Bayram Kahraman ve ekibine teşekkür ederiz.” dedi.