banner1322
x

Zor koşullarda sınandı

Çimento, madencilik gibi ağır koşulların hüküm sürdüğü endüstrilerinde çevre koşulları ne kadar çetinse, tahrik ve kumanda sistemlerinin de o denli sağlam yapılı olması gerekir.

Zor koşullarda sınandı
Enerji Zirvesi

Festo’nun geliştirdiği yeni DFPI-NB3 entegre konum ölçme sistemli lineer tahrik sistemi en zor koşullara uygun.

Proses otomasyonunda özellikle su, toz, partikül ve agresif (tahriş edici) ortamlar lineer tahrik sistemlerini zorlamaktadır. Ürünlerin çoğunda kısa vadede herhangi bir performans düşüklüğü ortaya çıkmasa da aralıksız çalışma sürecinde orta ve uzun vadede birtakım problemler ortaya çıkmaktadır. Ancak Festo’nun geliştirdiği DFPI-NB3 pnömatik lineer bir tahrik sisteminin en zor ortam koşullarında dahi yüksek performans sergileyebileceğini kanıtlamaktadır.

SAĞLAMLIKLA UYGULAMA ESNEKLİĞİNİN BULUŞTUĞU NOKTA

ISO 15552 standardına göre tasarlanmış, entegre konum ölçme sistemi ve optimize piston kolu kılavuzu ile donatılmış, yeni ve yenilikçi bir ürün olan DFPI-NB3 serisi lineer tahrik sistemi, uzun vadede kesin­tisiz yüksek performans sunuyor. Genel olarak kimya, madencilik, enerji endüstrisi, makine ve tesis üretimi veya su tedarik, şartlandırma ve tahliye sektörü ya da dökme malzemenin işlendiği sektörlerde, DFPI-NB3 ile uzun ömürlü, çok yönlü bir tahrik sistemiyle çalışmanın güvencesi sağlanıyor.

Sağlamlığı ve değişik gereksinimlere uyumluluğu sayesinde havalan­dırma valfleri yanı sıra fırın ve duman gazı regülasyon valflerinin kont­rolünde, dairesel hareketlerin gerçekleştirilmesinde olduğu kadar aşırı sıcak gazların aktarımında uygulanan valfler ve tamburlu kesicilerin kontrolünde ve nihayet debi ve dolum seviyesi ayarlama işlemlerinde DFPI-NB3 ile güvenli bir işleyiş temin ediliyor. Ürün türbin kanatları ve rotor kanatlarında açı ayarı işlemlerine de uygun. Lineer işletilen proses valfleri ile çalışıldığında DFPI-NB3 kesme ve dozlama sürgüleri, kesme-kapama valfleri, pinch ve dart valflerinin hareketlerini optimize edebiliyor.

ÇEYREK TURLU AKTÜATÖR DFPD, PROSES OTOMAS­YONUNA YENİ STANDARTLAR GETİRİYOR

Modüler, esnek, çok fonksiyonlu... Bunlar, Festo’nun çeyrek turlu aktüatörü DFPD’nin ana özellikleridir. Bu sayede, rak ve pinyon kombinas­yonu proses endüstrisin­deki birçok ihtiyaç için mükemmel aktüatördür.

DFPD, çok fonksiyonluluğu ve esnekliği sayesinde çeşitli sektör ve pazarlarda kullanılabilir. İster kimya, ilaç veya içecek endüstrisinde ister su arıtma veya proses otomasyonunun diğer alanları için küresel valflerle, kapama valfleriyle veya hava damperleriyle birlikte kullanıl­sın, modern, basit ve kompakt tasarımı etkileyicidir. Rak ve pinyon kombinasyonu, hem tek-etkili hem çift-etkili versiyonda piyasaya büyük bir katkı sunmaktadır.

İŞLETME BASINCINDA ESNEK

Bu çeyrek turlu aktüatörün tek-etkili versiyonu özellikle küçük boyutlu ve son derece modülerdir. Optimize edilmiş yay tasarımı sayesinde, daha verimli kullanım için 0,5 bar’lık artışlarla yapılandırılabilir. Çey­rek turlu aktüatör, DFPD, dokuz farklı yay kombinasyonuyla, 2 ile 6 bar arasındaki en hassas işletim basıncı gerekliliklerini karşılar. Standart boyutlar için dönme açısı 90°’dir ve 40, 120, 240 ve 480 boyutları için 180°’ye kadar yükselir.

PROSES GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KELEBEK VANALAR

Kapama ve kontrol için VZAS vananın temel modeli çok çeşitlidir; bu nedenle çoğu endüstriyel uygulamada yapı hizmetleri mühendislik ve su arıtma alanlarında kullanılabilir. Nötr veya hafif aşındırıcı sıvılar, gazlar, su arıtma, inşaat ve madencilik, kağıt ve kağıt hamuru endüstri­si, toz ve granüllerin havalı aktarımı tipik uygulama alanlarıdır.

SIL-GÜVENLİK BÜTÜNLÜK SEVİYESİ

Proses tesislerinde güvenlik ekipmanları, tesiste ortaya çıkan tehlikeleri, insanlar, çevre ve binalar için en düşük kabul edilebilir seviyeye düşürmeyi hedeflemektedir. Potansiyel tehlikeye bağlı olarak, tesislere bir Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL1’den SIL4’e kadar) atanır. SIL1 en düşük riski gösterirken, SIL4 yıkıcı sonuçları olan en yüksek kabul edilebilir riski göstermektedir.

SIL-GÜVENLİK BÜTÜNLÜK SEVİYESİ

Proses tesislerinde güvenlik ekipmanları, tesiste ortaya çıkan tehlikeleri, insanlar, çevre ve binalar için en düşük kabul edilebilir seviyeye düşürmeyi hedeflemektedir. Potansiyel tehlikeye bağlı olarak, tesislere bir Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL1’den SIL4’e kadar) atanır. SIL1 en düşük riski gösterirken, SIL4 yıkıcı sonuçları olan en yüksek kabul edilebilir riski göstermektedir.

Genel prensip olarak, bir tesis ne kadar tehlikeli ise acil bir durumda güvenlik ekipmanları o kadar güvenilir bir şekilde çalışmak zorundadır. Bir tesise bir SIL seviyesi atandığında örn. yedekli tasarım gibi özel kurulum prensipleri gözlemlenmelidir. Bu, bir arıza durumunda, riski mümkün olan en

yüksek seviyede azaltmayı sağlar.

STANDARTLAR:

Fonksiyonel güvenlik için temel standart, “Elektrikli/Elektronik/Programlanabilir Elektronik Güvenlikle İlgili Sistemlerin Fonksiyonel Güvenliği” isimli IEC 61508’dir. “Fonksiyonel Güvenlik - Tesis Endüstri Sektörü için Güvenlik Enstrümanlı Sistemler” isimli IEC 61511 standardı ise proses otomasyonu için geçerlidir.

IEC 61508, riskleri değerlendirmek için değerlendirmek için riskograf metodunu kullanarak sensörler ve mantık devrelerinden aktüatörlere kadar uzanan uygun güvenlik fonksiyonlarını tasarlamak için gerekli olan tedbirleri anlatır.

Bir güvenlik devresi, veya Güvenlik Entegre Sistemi (SIS) – normalde aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  1. örn. basınç, sıcaklık, doluluk seviye göstergesi
  2. ve çıkış ünitesi,
  1. Bir güvenlik PLC’si.
  1. valf, aktüatör ve proses valfinden oluşan kontrolü otomatikleştirilmiş proses valfi.

IEC 61511 proses endüstrisi için IEC 61508’in özel uygulamasını anlatır. Buradaki odak noktası, düşük talep modlu uygulamalardır. Proses tesislerinde bu, birçok güvenlik fonksiyonunu göstermektedir.

BİLİNMESİ ÖNEMLİ

IEC 61508, sistemde arıza olasılığını ortadan kaldırmak için daima komple bir güvenlik devresine işaret etmektedir, bireysel ürünlere değil. Bu sebeple, bir ürün kendi başına bir SIL seviyesine sahip olamaz, yalnızca komple bir güvenlik devresi bir SIL seviyesine sahip olabilir.

Festo’nun VOFC/VOFD tip pilot valfleri sağlam, korozyona dayanıklı ve emniyetli olarak tanımlanır. TÜV sertifikası bu komponentlerin SIL 3’e kadar tüm güvenlik odaklı sistemlerde kullanılabileceğini teyit etmektedir.

VOFC/VOFD tip pilot valfler lineer, diyaframlı ve döner tahrik sistem­lerini kontrol eder. Namur’a göre hazırlanmış flanşlı bağlantı şemasına göre valfler döner tahrik sistemine direkt monte edilebilirler. Bu sayede teknik riskler ve kurulum zahmeti azaltılmış olur. 3/2 yollu yönlendir­me valfleri yuvalı-oturtmalı valf yapısındadır.

Bu konstrüksiyon biçimi piston sürgülü konstrüksiyonlara göre birçok avantaj sunuyor: Kirlenmiş kontrol havasından etkilenme seviyesi ve arızalanma oranı daha düşük, çünkü daha az parçadan (örn. contalar) oluşuyor. Yüksek debi potansiyeli hızlı hava boşaltma ve kısa kapatma süreleri süreleri sağlıyor.

DAHİLİ VE HARİCİ KONTROL HAVASI

VOFC tip valfler kontrol havası ile kontrol edilir. Özellikle değiştokuş valfi olarak tabir edilen bu valfler hem dahili hem de harici kontrol havası ile kontrol edilebilirlikleri sayesinde çok kullanışlıdır. Valfin dahili kontrolden harici kontrole dönüştürülmesi için 12 no.lu besleme kanalını kapatan vidanın sökülmesi yeterlidir. Böylece pnömatik destek enerjisiyle bağlantı sağlanmış olur. Uygulayıcı bu sayede sadece tek kod numarası ile sipariş verebilir, farklı ihtiyaçlar için farklı ürünler kullanmaya gerek kalmaz ve stok maliyeti düşer.

ACİL KAPATMA

Petrokimya endüstrisinin kesintisiz proseslerinde yer alan ESD uygula­malarında anahtar çevrim sayısı yüksek değildir. Bu nedenle mıknatıs­lardan sürekli akım geçer, bunun neticesinde de valf sürekli açık kalır. Mıknatıslar acil kapatmada ve bakım aralıklarında devre dışı kaldığı için bu durumlarda valf emniyetli bir biçimde kapanır. Tesis tasarım­cıları ve mühendislik şirketleri TÜV sertifikasında yer alan değerlerin ışığında valfleri tesis planlamasına dahil edebilir, komple tesis için bir SIL hesaplaması veya bir Loop oluşturabilirler. Son kullanıcılar için bu, daha yüksek tesis emniyeti, daha düşük arıza ihtimali demektir.

PATLAMAYA KARŞI KORUMA

VOFC/VOFD valfler, patlama tehlikesi altında olan tesislerde kullanıl­mak üzere 1/21 G/D (gaz ve toz) bölgeleri koruma özelliğine sahiptir. Bu kullanıma uygun mıknatıs bobinleri Ex-d (ateşe dayanıklı basınç kapsülü), Ex-em (mandal kutulu enjeksiyon kapsülü) ve Ex-ia (düşük güç sarfiyatı sayesinde emniyetli) olarak mevcuttur.

Bu tür pilot valfler kimya, petrokimya ve ilaç sektörüne ait tesislerde, sentez gazı üretiminde, polimer üretim, işleme ve geri dönüşümün­de, biyoyakıtların üretim ve işlenmesinde, oleokimyada (deterjanlar, temizlik maddeleri, kozmetik) ve proses donanımı (granülatörler, kaplama tertibatları, kurutucular, saf su tesisleri, santrifüjler) üreticile­rinde başarıyla kullanılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 17:56
YORUM EKLE

CCSAN

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını