Ember’in AB ülkelerinin Nisan’daki elektrik üretim ve talep verilerini analiz ettiği Avrupa Elektrik Değerlendirmesi Raporu  yayınlandı. Rapora göre, AB, fosil kaynaklardan elektrik üretiminde Nisan ayında önemli bir düşüş yaşadı. Nisan’da AB’nin elektrik üretiminin yüzde 23’ü fosil yakıtlarla yapıldı. Böylece geçen yıl Mayıs’ta yüzde 27 olan rekor bu oran karşından düşük seviyede kaldı. Geçen yıl AB’nin elektrik üretiminin yüzde 33’ü fosil yakıtlar kullanılarak yapılmış, üretimde güneş ve rüzgârın payı da yüzde 27 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Fosil yakıtlardan güneş ve rüzgâra geçiş 2024’te hız kazandı. Nisan’da fosil yakıtlarla yapılan üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı. Hem kömür hem de gazdan elektrik üretimi keskin düşüş gösterdi. Kömürden elektrik üretimi AB ülkelerinin enerji sepetine sadece yüzde 8,6 ile dahil olurken, bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 30 geriledi. Söz konusu dönemde gazdan elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payı yüzde 12,1 oldu ve yıllık bazda yüzde 22 azaldı. AB ülkelerinde geçen yıl Nisan’a kıyasla fosil yakıtlardan üretimde en büyük düşüş Almanya’da görüldü. Bu ülkedeki yüzde 26’lık gerileme, AB’deki toplam düşüşün yüzde 32’sine tekabül etti. Nisan’da AB elektriğinin yüzde 34’ü rüzgâr ve güneşten elde edildi. Geçen yıl Mayıs’ta bu oran yüzde 31 civarındaydı. Yenilenebilir enerji kaynakları Nisan’da yüzde 54 ile AB elektriğinin yarısından fazlasının üretiminde kullanıldı.

Elektrik talebindeki toparlanmaya rağmen AB’de yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru kayda değer bir geçiş yaşandı. Fosil kaynaklardan üretim 2024’ün ilk 4 ayında yıllık bazda yüzde 18 geriledi, rüzgâr ve güneş enerjisinden üretim ise yüzde 14 arttı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtların yerini almasıyla, AB enerji sektörü emisyonları Ocak-Nisan 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Raporda değerlendirmelerine yer verilen Ember Avrupa Program Direktörü Sarah Brown, “Bir zamanlar düşünülemez olan şeyler gözlerimizin önünde oluyor. Fosil yakıtlar Avrupa’nın enerji sektöründen çekilmek üzere. Güneş ve rüzgâr ana oyuncular olarak öne çıktı ve modern temiz elektrik sisteminin omurgası olma rollerini üstlenmeye hazır olduklarını kanıtladı.” ifadesini kullandı.

FABRİKALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAK YENİLİKLER FABRİKALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAK YENİLİKLER

https://temizenerji.org/2024/05/10/abde-fosil-yakitlarin-elektrik-uretimindeki-payi-nisanda-ilk-kez-yuzde-25in-altina-indi/