Pier MTTP Genel Müdürü Rıdvan Gültekin, 2024 yıl sonu Türkiye hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2024 yılı sonu için Türkiye hedeflerinin, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji yönetimi alanlarında somut sonuçlar elde etmeyi içerdiğini, aynı zamanda Türkiye'nin karbon nötr bir geleceğe adım adım ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyleyen Gültekin, "ISO EN 50001 standartlarına uygun olarak, dijital enerji yönetim sistemlerimizi kullanarak enerji verimliliği ve net sıfır hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Sürdürülebilirliğin Merkezinde Yenilenebilir Enerjiye 300 Milyon TL Yatırım Sürdürülebilirliğin Merkezinde Yenilenebilir Enerjiye 300 Milyon TL Yatırım

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARINA UYGUN HEDEFLER

Enerji tüketim ve üretim süreçlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi üzerine odaklandıklarını ifade eden Gültekin, "Enerji ticaretinin Pier MTTP ile tek merkezden izlenebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi yönünde adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye genelinde elektrikli ve hibrit araçların kullanımını teşvik edecek ve bu araçlar için gerekli şarj altyapısını genişletecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Hedeflerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın belirlediği “Türkiye’nin Enerji Verimliliği 20 30 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın yanı sıra, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeniden düzenlenen Enerji Verimliliği Direktifi'ne de uygun olarak şekillendirilmiştir. Bu kapsamlı planlar ve politikalar, 2030'a kadar enerji tüketiminde %16 azalma, 100 milyon ton emisyon azaltımı ve önemli ekonomik tasarruflar elde etmeyi hedeflerken, aynı zamanda enerji verimliliği uygulamalarını hızlandırmayı ve 2030 yılına kadar enerji tüketiminde %11,7'lik bir azaltımı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK

Bu bağlamda, 2024 yılı sonu için Türkiye'deki hedeflerinin, enerji verimliliğinin artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir bir enerji geleceğine yönelik adımların atılmasını kapsadığını belirten Gültekin, "Bu hedefler doğrultusunda, yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik edecek ve karbon ticaretine olanak sağlayacak altyapılar geliştirerek, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen strateji ve planlara uyum sağlayarak, enerji verimliliği ve çevre dostu enerji çözümlerine odaklanacağız." dedi.

Editör: Ayşete Yavaş