Yeni Normalde Robotik Alanda Hibrit Etkinliklere Geçiş

Etkinlikler genellikle yeni bağlantılar oluşturmanın, ufuk açıcı inovatif fikirler edinmenin ve karşılıklı görüş alışverişlerinin yapılabilmesi için en uygun sosyal araçlar olarak görünür. Geçtiğimiz yıllarda hep yüz yüze yapıldığına tanık olduğumuz yüzlerce konferans, fuar ve toplantının önemli bir kısmı, 2020 yılında bir anda internet ortamına evrilerek dijital boyuta taşınıverdi. Özellikle uluslararası robot konferansları gibi farklı ülkelerden katılımın sağlandığı etkinlikler gerek akademisyenler gerekse endüstriyel firmalar için bugüne kadar durum değerlendirme mekanları oluyordu. Pandemi döneminde birçok alanda olduğu gibi robotik alanda da etkinliklerin uygulanışlarında oldukça büyük değişimler meydana geldi. Robotik alanında 2020 yılında yapılması planlanan etkinlikler büyük oranda bir sonraki yıla ertelendi. Geriye kalan etkinliklerinde uzaktan, internet üzerinden yapılan etkinliklere dönüştüğüne tanık oluyoruz.

IEEE Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Robotik ve Otomasyon Konferansı (ICRA) bu yıl internet üzerinden icra edildi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK) 2021 yılına ertelendi. Yine bu yıl Ekim ayında yapılması planlanan Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi gelecek yıla ertelendi.

Yeni normale adaptasyon için artık hibrit etkinliklere geçilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını değerlendiriyorum. Artık hangi etkinlik yapılacaksa yapılsın bir taraftan fiziksel olarak katılım sağlayacaklarla aynı ortamı paylaşırken, diğer taraftan dijital platformlarda etkinliğe katılımın sağlanabilmesine imkan verecek altyapının oluşturulması gerekmektedir. Her iki ortamın birlikte kullanılması izleyici katılım sayısını artırmasının yanında, etkinliklerin verimliliğini de yükseltecektir. Böylece yüz yüze ortamdan vazgeçilmediği gibi dijital ortamın kolay ulaşılabilirlik avantajlarından da yararlanılmış olunacaktır. Ayrıca gerek sanayiciler gerekse akademisyenler açısından, ulusal ve uluslararası etkinliklere erişim büyük oranda zaman ve bütçesel olarak kolaylaşmış olacaktır.

Benzer hibrit ortam bakış açısı, yüz yüze eğitimin tartışıldığı bugünlerde başka alanlarda da aktif olarak uygulanabilir. Yeni normalde dijital platformların veya yüz yüze aktivitelerin ikisinden birini tercih etmek yerine, her iki ortamında hibrit bir sistem yaklaşımı içerisinde sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Önümüzdeki aylarda dijital çağın yeni normalinde robotik alanda üniversite-sanayi arasında karşılıklı etkileşimi ivmelendirecek birçok etkinliği sizlerle paylaşmak üzere, hepinize inovatif robotik çözümlerle dolu sağlıklı bir ay diliyorum. 

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler