Karar vericiler, dağıtımı takip eden üç yıl içinde ortalama yüzde 42'lik bir üretkenlik artışı öngörüyor. İmalat sektörü, yüzde 52'ye varan verimlilik artışlarıyla en büyük artışı bekliyor.

Bilgisayarla Görme, bilgisayarların ve sistemlerin dijital görüntülerden anlamlı bilgiler elde etmesini sağlayan bir yapay zekâ alanıdır. "Yapay zekânın gözleri", görüntüleri gözlem, tanımlama, sınıflandırma, izleme ve nihayetinde insanlar veya tamamlayıcı yapay zekâ tarafından daha fazla sorgulanabilen kullanılabilir "bilgiye" dönüştürür.

Çok çeşitli uygulanabilirlik

Ankete katılanlar, Görüntü İşleme teknolojisinin çok çeşitli iş alanlarında ve uygulamalarda kullanıldığını bildiriyor. Onarım ve bakım, üretim hattı izleme ve kalite kontrol gibi pratik faaliyetler, güvenlik ve sağlık ve emniyette kullanıma kıyasla daha yaygındır. Lojistik ve tedarik zincirinde gerçek zamanlı projeksiyon haritalama ve insan takibinin yanı sıra kullanımı popülerdir ve Bilgisayarla Görme teknolojisinin geniş kullanım alanını sergilemektedir.

Beceri yeterliliği, dağıtımın önünde bir engel

ELEKTRONİK FİYAT ETİKETİNDE KURALLAR DEĞİŞİYOR ELEKTRONİK FİYAT ETİKETİNDE KURALLAR DEĞİŞİYOR

Teknolojinin uygulanmaya geçişinin önündeki en büyük engeller, harici uzman desteğinin olmaması (%37) ve işletmede bilgisayarla görme bilgisinin sürdürülmesi (%33) idi. İşletmeler aynı zamanda yapay zekâ destekli Görüntü İşleme uygulamalarını kullanıma geçirmenin potansiyel etik kaygılarına dair hassasiyet sergiliyor. En büyük endişeler arasında veri güvenliği (%35) ve bunu takiben kişisel gizlilik ve gözetim endişeleri, kurumsal rehberlik eksikliği ve iş değiştirme korkuları takip ediyor (hepsi yaklaşık %32).

Daha geniş yapay zekâ dağıtımı hızla artıyor

Üretken yapay zekânın daha geniş çapta benimsenmesine bakıldığında açık bir ivme gözlemleniyor. Genel olarak, işletmelerin üçte ikisinden fazlası (%67), üretken yapay zekâ kullanmanın işletmeleri için önemli olduğunu söylüyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlası (%37), halihazırda bir çözüm uyguluyor ve fayda gördüğünü bildiriyor. Üçte biri (%34), planlama aşamasında veya teknolojiyi uygulama sürecinde. Yüzde 17 hala değerlendirme sürecinde, ancak yalnızca yüzde 13'ü Üretken Yapay Zekâyı hiç kullanmayacaklarını söylüyor.

Panasonic Connect Europe Yapay Zekâ Başkanı Margarita Lindahl, "Araştırma, Bilgisayarla Görme teknolojisinin sadece bir kavram değil, işletmeleri önemli üretkenlik ve operasyonel kazanımlara yönlendiren bir gerçeklik olduğunu açıkça gösteriyor" dedi. "Şu anda dağıtım planlama aşamasında olmayan tüm sektörlerdeki kuruluşlar, geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca, işletmelerin bu teknolojiyi etkili ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için Panasonic gibi uzmanlara da açık bir ihtiyaç var."

Opinion Matters tarafından yürütülen ve Panasonic Connect Europe inisiyatifiyle gerçekleşen bağımsız araştırmada, Almanya ve Birleşik Krallık'ta yıllık cirosu 50 milyon+ Euro olan şirketlerde çalışan, dijital dönüşüm ve yapay zekâ/bilgisayar görüşü uygulamasından sorumlu 300 üst düzey karar vericiyle anket yapıldı.