Verimlilik artırıcı projelerle firmaların sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlayan Proven’in Yönetici Ortağı M. Emre Çaptuğ, verimlilik kavramını ve iş süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini anlattı.
Verimlilik kavramının ülkemizde son yıllarda çok daha kuvvetli biçimde dillendirilmeye başlandığının altını çizen Çaptuğ; “İlk olarak kurlardaki yukarı yönlü hareketlerin ithal ikame maliyetlerine yansıması ile Maliyet Düşürme faaliyetleri olarak değerlendirilmeye başlandı. Akabinde gerek pandemi gerekse jeopolitik gelişmelerin sonucunda Türkiye’ye doğru kayan üretim talebinin kapasiteleri zorlaması ile üretim hızını arttıran ve iyileştiren çalışmalar olarak nitelendirilmesi ile devam etti ve ediyor. Hızlı şekilde gelişen bu ihtiyaçlar ile verimlilik kavramı her ne kadar tam olarak oturmamış olsa da artık gündemde kendisine yer buluyor” dedi.

PHİLİPS, SAĞLIKLI YAŞAM SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN YANINDA PHİLİPS, SAĞLIKLI YAŞAM SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN YANINDA

KALİTELİ ÜRÜNLERİ EN UYGUN MALİYET VE EN HIZLI ÜRETEBİLMEK

Verimlilik kavramını değerlendiren Çaptuğ; “Kaliteli ürünleri, en uygun maliyet ile en hızlı şekilde üretebilmek verimlilik kavramının tek cümlelik özeti. 
Karmaşık olmayan ve standart olan süreçler, bilgili ve planlı çalışanlar, güvenilir ekipmanlar, akıllı planlama yöntemi ve benzeri yaklaşımlar verimliliğin temel taşlarını oluştururlar. 
Diğer kritik unsurlar ise sabır ve kararlılıktır. Biz tüm ekibimizle bu unsurları değerlendiriyor, potansiyelleri buluyor ve sahaya inerek hep birlikte iyileştiriyoruz” diye konuştu.