Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye’nin iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı kuraklık ve doğal afetlerle ilgili direnci artıracak ve insanları koruma çabalarını desteklemek amacıyla 600 milyon dolar tutarında bir finansman sağlanmasına onay verdi. Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi, taşkına eğilim gösteren alanlarda yaşayan halk için taşkın kontrolünün artırılması ve çiftçilerin kuraklık izleme kapasitelerinin geliştirilmesine, ülkenin taşkın ve kuraklık riski yönetimine ilişkin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yardımcı olacak.  Proje kapsamında; taşkın kontrolü bileşeninden taşkın eğiliminin yüksek olduğu yedi nehir havzasında yaşamları süren 150 binden fazla kişi doğrudan yararlanma şansı yakalayacak. 10 bin çiftçiye su stresini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı verileri de içeren yaşamsal kuraklık izleme verileri sunulacak.

DOĞAL AFETLERİN EKONOMİK ZARARI BÜYÜK 

Günümüzde ülkede yaşanan doğal afetlerin neredeyse %30’unu oluşturan taşkınlar, yaygın ekonomik zarara ve giderek artan sayıda can kayıplarına yol açıyor. Kuraklık, dünyanın dokuzuncu en büyük tarımsal ürün üreticisi konumunda bulunan Türkiye için bir başka önemli zorluk oluşturuyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak şunları belirtti: “Türkiye iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin önemini giderek daha fazla kavrıyor. Dünya Bankası Türkiye’nin insanlarını ve ekonomisini korumak ve 2053 yılına kadar karbon nötr haline gelme hedefine ulaşmak için iklimle ilişkili risklere karşı dirençliliği sağlamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarını desteklemekten memnuniyet duyuyor.”

Sanayici, Güneş Enerjisi ile Yeşil Dönüşümü Hızlandırıyor Sanayici, Güneş Enerjisi ile Yeşil Dönüşümü Hızlandırıyor

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi aşağıdaki faaliyetleri destekleyerek iklim ile ilgili zorlukların ele alınmasına katkıda bulunacak: Taşkın kontrol altyapısının inşası ve rehabilitasyonu, doğa temelli çözümlerin pilot uygulaması. Bu önlemler Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Kızılırmak, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz’deki 7 nehir havzasında uygulanacak. Ülkedeki taşkın izleme, tahmin ve uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi ve genişletilmesi. Ceyhan havzasında gerçek zamanlı tarımsal kuraklık izleme isteminin pilot uygulaması gerçekleştirilecek ve uygulamanın diğer bölgelere de yaygınlaştırılması planlanıyor. Sulama suyu kullanımının optimize edilmesi ve kuraklığa karşı direncin arttırılması için meteorolojik ve toprak nemi izleme istasyonları kurulacak ve başka tarla dışı veri kaynaklarından da yararlanılacak. Kuraklık izleme haritaları ise çiftçilerin su kullanımı verimliliğini, ürün çeşitlendirmesini ve sulama verimliliğini artırmalarına yardımcı olacak. Çeşitli ilgili kamu kurumlarına ve diğer ilgili paydaşlara yönelik kapasite geliştirme, kurumsal güçlendirme ve koordinasyonun iyileştirilmesi.

Dünya Bankası Proje Ekibi Liderlerinden Canan Yıldız Uz proje ile ilgili olarak şunları vurguladı: “Taşkın ve kuraklık yönetimi Türkiye için öncelikli bir alandır ve bu proje sıklığı ve şiddeti giderek artan bu doğal afetlere karşı iklim direncini arttıracak sonuçlar üzerinde odaklanmaktadır.”

Editör: Semra Çakmak