Türkiye Robotbilim Konferansı ve Robotik Alandaki Etkinlikler

Konferans, kongre, panel ve seminerler, alanlarında uzman akademik personelin bir araya gelerek ürettikleri Ar-Ge ve proje çalışmalarını paylaştıkları etkinliklerdir. Son yıllarda ülkemizde hemen her alanda birçok farklı içerikte bu tarz etkinlikler düzenlenmektedir. Her yıl periyodik olarak tekrar eden bu etkinliklerin tekrar sayısı arttıkça, etkinlik katılımcılarına daha büyük birikimler kazandırır. Özellikle robotik alanda çalışan akademisyenler ile endüstride robotlu üretim yapan sanayi temsilcilerini bir araya getiren ve üniversite-sanayi iş birliğini amaçlayan Türkiye Robotbilim Konferansı ile ilgili detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak 2014 yılında ODTÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Robotbilim Konferansı sırasıyla, 2015 yılında İTÜ, 2016 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi, 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve bu yıl da Özyeğin Üniversitesi olmak üzere her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenerek, robotik alanda birçok özgün bildirinin sunulmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca konferans, gerçekleştirilen seminerler ve özenle seçilen davetli konuşmacılar ile robotik sistemler konusunda Türkiye’nin birçok üniversitesinden katılımcıların bir araya gelerek robotik alanda paylaşımlar yapmasına aracı olmaktadır. Daha önemlisi, benim de danışma kurulunda yer aldığım Türkiye Robotbilim Konferans serisi ile ülkemizde farklı kurumlarda robotik alanda yapılan çalışmalar ve güncel gelişmeler konusunda farkındalığın ve potansiyel iş birliği olanaklarının artırılmasının önü açılmıştır.   

Sizlere ülkemizde endüstriyel alanda hızla yaygınlaşan robotik sistemlerin uygulamalarıyla ilgili bir başka etkinlikten bahsetmek istiyorum. 2015 yılından bugüne her yıl Ekim ayında üç gün süreyle Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi adı altında düzenlenen etkinliğe ülkemizde özellikle sanayici ve robot entegratör firmaları yoğun katılım göstermektedir. Bu etkinlik kapsamında endüstriyel alanda robotik uygulamaların bugünü ve potansiyel geleceği hakkında çözüm alternatifleri sunulmakta ve firmaların farklı endüstriyel alanlardaki robotik çözümleri etkinlikte yer alan stantlarda sergilenmekte ve sektör panellerinde sunulmaktadır. Kendi sahalarında robotik sistem uygulamalarının sanayide yaratacağı kazanımların farkında olan birçok firmanın Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde etkin rol aldığını görüyoruz.
Bu aşamada üzerinde önemle durulması gereken konu, robotik alanda periyodik olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerin, sanayide robotik çözümlerle ilgili önemli teknik birikim sağladığıdır.

Son olarak, geçen ayki sayıdaki “Mühendislikte Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezleri” başlıklı yazımda yer alan tespitlerim ile ilgili sizlerden çok değerli geri bildirimler aldım. Konunun gerek akademi gerekse sanayi açısından oldukça önemli bir alan olması sebebiyle ileride uygun bir yazımda sizlerden gelen değerli yorumlardan da kısa kısa bahsetmeyi planlıyorum.

Hepinize inovatif mekatronik çözümlerle dolu keyifli bir ay diliyorum. 

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler