banner1112
x

STEAM Eğitimi ve Mekatronik Mühendisliği

Yetenekler, kişinin başta iş hayatı olmak üzere birçok alanda başarılı olmasını, yaptığı işte ilerlemesini sağlayan en önemli fiziksel, zihinsel ve duygusal yetkinliklerdir. İnsan, yeteneklerinin gelişimi ile doğru orantılı olarak zaman içerisinde çevresi ile bağlantılarını güçlendirir ve profesyonelleşir. Mühendislik
alanında mekanik, elektronik, kontrol ve yazılım başta olmak üzere farklı mühendislik disiplinlerinin entegrasyonu ile teknolojik ürünler elde edilmesi ihtiyacıyla ortaya çıkan mekatronik mühendisliği teknik olarak birçok disiplinin teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesini gerekli kılmaktadır. Günümüzde mekatronik
mühendisliği, mühendislik alanında sistem tasarımı ve entegrasyonu ile ileri teknoloji ürünleri geliştirebilmek için olmazsa olmaz bir disiplin haline gelmiştir. Özellikle sanayide son yıllarda başta robotik sistemler olmak üzere birçok farklı sistem, gelişmiş mekatronik ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mekatronik ürünler, günümüzde geliştirilen inovatif ürünler arasında katma değeri yüksek ürünlerdendir. Bu akıllı mekatronik sistemlerin tasarımı, üretimi, IoT yeteneklerinin kazandırılması ve devreye alınması her geçen yıl gelişmektedir. Sanayide mekatronik çözümlerle, gerçek zamanlı durum izlenmesi ve kestirimci bakım sağlanması gelişen ileri teknoloji yeteneklerindendir. Endüstride mekatronik ürünlere olan ihtiyacın artması ile birlikte, mekatronik mühendisi istihdamının da artacağı görülmektedir.

Farklı sanayi kollarından yöneticilerle görüşüldüğünde, disiplinler arası işlerde çalışma ve başarı için gerekli olan yetenekler daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Bundan önceki yazılarımda mühendislik temel becerileri konusunda oldukça detaylı görüşlerimi açıklamıştım. Öğrencilerin üniversitede aldıkları mühendislik temel becerileri yanında destekleyici beceriler olarak tanımlanabilen yeteneklere (soft skills) sahip olabilmenin iş hayatında öneminin arttığını gözlemliyoruz. Özellikle işe alma süreçlerinde teknik olmayan bu becerilere de önem verildiğine tanık oluyoruz. Bir mühendisin takım çalışmasına yatkınlığı, yaratıcılığı, sözlü-yazılı iletişim becerileri ve zor zamanlarda stres yönetimi iş hayatında başarı için en az teknik yetenekleri kadar önemli görünüyor. Ölçülebilmesi pek kolay olmayan bu becerileri kazanmak için kişinin erken yaşlardan itibaren farklı aktivitelere katılması ve kendini ifade edebilme becerisini güçlendirmesi gerekiyor.

Özellikle teknik ve teknik olmayan tüm becerilerin geliştirilmesi için, dünyada ve ülkemizde STEAM eğitimlerinin yaygınlaşmaya başlaması gerçekten değerli bir gelişmedir. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimlerini disiplinler arası projelerle harmanlayan STEAM eğitimlerinin çocuk yaşlarda verilebilmesinin geleceğin mühendislerinin yetişmesinde oldukça kilit bir rol oynayacağını değerlendiriyorum. Henüz çocuk yaşlarda iken yaratıcı düşünmeye, problem çözmeye ve takım ruhunun öneminin anlaşılabilmesine yardımcı olan motive edici bu eğitimlerin, üniversitede alınacak mühendislik eğitimleri ile birlikte - çok daha donanımlı mühendisler yetiştirilebilmesi için temel bir basamak olduğu açıktır. Geleceğimizi şekillendirecek mühendislerimizin erken yaşlardan itibaren eğitimi ve eğitimdeki başarıları ülkemizin başarısı olacaktır.

Bu arada, İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü olarak, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesi olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından değerlendirilerek başarı ile akreditasyon aldığımızı da buradan belirtmek istiyorum.

Önümüzdeki aylarda dijital çağın yeni normalinde, mekatronik sistemlerin yapısını değiştirecek yenilikçi gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere, hepinize inovatif, özgün mekatronik çözümlerle dolu sağlıklı bir ay diliyorum.

YORUM EKLE
Dergiler