Siemens, 2024 mali yılına başarılı bir başlangıç yaptı. Siemens tarafından açıklanan verilere göre, sipariş alımı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 22,3 milyar Euro’ya (2023 yılının ilk çeyreği: 22,6 milyar Euro) ulaşarak karşılaştırılabilir bazda yüzde 2’lik artış gösterdi. Gelir, karşılaştırılabilir bazda yüzde 6 artışla 18,4 milyar Euro’ya yükseldi (2023 yılının ilk çeyreği: 18,1 milyar Euro). Endüstriyel İş Kolu kârı 2,7 milyar Euro olarak kaydedilirken (2023 yılının ilk çeyreği: 2,7 milyar Euro), Endüstriyel İş Kolu kâr marjı yüzde 15,8’e yükseldi (2023 yılının ilk çeyreği yüzde 15,7) Grup düzeyinde serbest nakit akışı bir önceki yıla göre belirgin bir artışla 1,0 milyar Euro’ya yükseldi (2023 yılının ilk çeyreği: 0,1 milyar Euro). Net gelir yüzde 56 artış kaydederek 2,5 milyar Euro oldu (2023 yılının ilk çeyreği: 1,6 milyar Euro). Sanal olarak gerçekleştirilecek Yıllık Hissedarlar Toplantısında 2023 mali yılı için hisse başına 4,70 Euro temettü teklifi oylanacak (2022 mali yılı: 4,25 Euro).

STRATEJİK ORTAKLIKLARIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Sonuçlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Siemens Başkanı ve CEO’su Roland Busch, “Siemens bir kez daha güçlü bir çeyrek geçirdi ve kârlı büyüme yolculuğunu sürdürdü. Yapay zekayı daha da erişilebilir kılmak için Microsoft ve AWS ortaklıklarımızın kapsamını genişlettik. Müşterilerimiz, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik dönüşümlerinde kendilerini destekleyecek teknoloji ortakları olarak bize eksiksiz güven duyuyorlar” dedi.

Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas ise “Serbest nakit akışımız 1 milyar Euro’nun üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre net bir artış gösterdi. Uygulama gücümüzü artırmaya odaklanmaya devam ediyor ve 2024 mali yılına ilişkin beklentilerimizi netleştiriyoruz” yorumunda bulundu.

ENDÜSTRİYEL İŞ KOLU KÂRI İLK ÇEYREK REKORU KIRDI

Siemens, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirini karşılaştırılabilir bazda, başka bir ifadeyle kur ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 6 oranında artırarak 18,4 milyar Euro’ya yükseltti (2023 yılının ilk çeyreği: 18,1 milyar Euro).
Sipariş alımlarının toplamı 22,3 milyar Euro’ya (2023 yılının ilk çeyreği: 22,6 milyar Euro) ulaşarak karşılaştırılabilir bazda bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi. Sipariş-satış oranı 1,21 gibi güçlü bir rakama ulaştı. 

Bakiye siparişler ise 113 milyar Euro ile rekor kırdı. Endüstriyel İş Kolu kârı yüzde 3’lük artışla 2,7 milyar Euro olarak gerçekleşerek mali yıl bazında yeni bir ilk çeyrek rekoru kırdı (2023 yılının ilk çeyreği: 2,7 milyar Euro). Endüstriyel İş Kolu kâr marjı yüzde 15,8’e yükseldi (2023 yılının ilk çeyreği: yüzde 15,7).  Siemens Energy AG’deki yüzde 8,0’lık hissenin Siemens Pension-Trust e.V.’ye devredilmesi ve özkaynak yöntemi muhasebesinin sonlandırılmasıyla ilişkili olarak Siemens Enerji Yatırımları üzerinden elde edilen 0,5 milyar Euroluk kazancı da içeren güçlü bir ivmelenmeyle net gelir yüzde 56 artarak 2,5 milyar Euro’ya (2023 yılının ilk çeyreği: 1,6 milyar Euro) ulaştı. Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53 oranında yükselerek 3,19 Euro seviyesine geldi (2023 yılının ilk çeyreği: 2,08 Euro).

Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı, mevsimsel koşullar göz önünde bulundurulduğunda mükemmel seviyeye çıkarak bir önceki yıla kıyasla kayda değer iyileşme ile 1,0 milyar Euro’ya ulaştı (2023 yılının ilk çeyreği: 0,1 milyar Euro). Bu artışın temelini, Endüstriyel İşletme kolunda serbest nakit akışında kaydedilen 1,3 milyar Euro’luk (2023 yılının ilk çeyreği: 0,4 Euro) yükseliş oluşturdu.

AKILLI ALTYAPI VE MOBİLİTE’DE GÜÇLÜ PERFORMANS

Dijital Endüstriler iş kolunda 4,6 milyar Euro olarak kaydedilen toplam gelir, karşılaştırılabilir bazda neredeyse sabit kaldı. Yazılım sektöründe elde yüksek gelir, otomasyon sektöründe özellikle yüksek marjlı ürünlerde gerçekleşen gelir düşüşleri ile fazlasıyla dengelendi. Siparişler, piyasa koşullarının yıldan yıla zayıflaması ve müşterilerin stok eritmeye devam etmesi nedeniyle, özellikle otomasyon iş kollarının etkisiyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 31 oranında azalarak 4,0 milyar Euro’ya geriledi.  

MAKİNE İMALATÇILARI BİRLİĞİNDEN ÖNEMLİ ADIMLAR MAKİNE İMALATÇILARI BİRLİĞİNDEN ÖNEMLİ ADIMLAR

Başta daha düşük kapasite kullanımı ve ürün karmasının daha az elverişli hale gelmesi nedeniyle kâr yüzde 20 azalarak 895 milyon Euro’ya geriledi. Bu durumun bir sonucu olarak, kâr marjı yüzde 19,6 olarak kaydedildi.

AKILLI ALTYAPI İŞ KOLUNDA SİPARİŞ ALIMI

5,8 milyar Euro ile güçlü bir performans göstererek önceki yılın aynı çeyreğiyle benzer şekilde yüksek seviyede seyretti. Siparişlerin bir kısmını yine imzalanan önemli sözleşmeler oluşturdu. Gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 9 artışla 4,8 milyar Euro’ya yükseldi. Örneğin veri merkezlerine ve elektrik dağıtımına yönelik artan talebin özellikle satış döngüsünün kısa olduğu işletmelerde makroekonomik olumsuzlukların dengelenmesine yardımcı olmasıyla birlikte tüm bölgeler gelir artışına katkıda bulundu. Kâr yüzde 26 artışla 885 milyar Euro seviyesine yükselirken, kâr marjı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti (2023 yılının ilk çeyreği: yüzde 15,3). Akıllı Altyapı iş kolunda hem kâr hem de kârlılık, geçmiş portföy faaliyetleriyle ilgili bir yükümlülüğün kısmen kaldırılmasından kaynaklanan 94 milyon Euro’luk olumlu etki sayesinde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Mobilite iş kolunda gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 12 artışla 2,7 milyar Euro’ya yükseldi. Sipariş alımı, büyük sipariş hacmindeki büyümenin etkisiyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 92 artarak 5,6 milyar Euro’ya ulaştı. Tüm birimlerinde çift haneli gelir artışı elde eden Mobilite iş kolu, özellikle demiryolu araçları ve demiryolu altyapısı birimlerinde bakiye siparişlerin gelire dönüştürülmesi noktasında güçlü performans sergiledi.  Kâr yüzde 29 artışla 251 milyar Euro seviyesine yükselirken, kâr marjı yüzde 9,3 olarak kaydedildi. Rusya’ya ilişkin bazı etkilerin devam etmesi, bu orana yaklaşık bir yüzde puanlık katkıda bulundu.

YILLIK HİSSEDARLAR TOPLANTISINDA TEMETTÜ TEKLİFİ OYLANACAK

Siemens AG’nin olağan Yıllık Hissedarlar Toplantısı, bugün şirketin ilk çeyrek rakamlarının açıklanmasının hemen ardından gerçekleştirilecek. Siemens hissedarları, Yönetim ve Denetim Kurullarının 2023 mali yılı için hisse başına temettü hakkı olarak 4,70 Euro temettü dağıtılması önerisini oylayacak. 2022 mali yılı temettüsünden 0,45 Euro daha yüksek olan önerilen temettü, Siemens’in kademeli temettü politikasının bir göstergesi olma niteliği taşıyor.