Schneider Electric, Net Sıfır Binalar konusunda yenilikçi liderlerle bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, bu binaların enerji tasarrufu ve çevresel ayak izi azaltma potansiyelinden bahsedilirken, Schneider Electric'in sürdürülebilir çözüm stratejileri de aktarıldı. Özellikle enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanımının önemine dikkat çekilen etkinlikte, sektördeki yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi hedeflendi ve Net Sıfır Binaların sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda çevresel ayak izini azaltma potansiyeli taşıdığı da vurgulandı.

ATIK MALZEMELERLE MİNİ GÖSTERİM

Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Kanal Genel Müdür Yardımcısı Alişan Çapan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, bu alanda uzman olan Robert A. Kempton'ın “Net Sıfır Binalarda Finansal Modelleme Analizi” konulu oturumuyla devam etti. Katılımcılara yeni bakış açıları kazandıran etkinliğin ilerleyen saatlerinde, sürdürülebilir sanatı hem nesnenin hem de sanatın sürdürülebilirliğinde anlamlandıran sanatçı Deniz Sağdıç, atık malzemelerden hazırladığı mini gösterimiyle katılımcıları büyüledi.

Bu tür etkinliklerin, sektörün sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi için fikir alışverişinin yanı sıra yenilikçi yaklaşımların da teşvik edilmesinde kritik bir rol oynadığına inandığını söyleyen Alişan Çapan, konuşmasında şunları söyledi: “Günümüz dünyasında büyük bir paradoksla karşı karşıyayız. 2,3 milyar insan hâlâ enerjiye kesintisiz erişemiyor ve 2050 yılına gelindiğinde enerji talebinin %50 artması bekleniyor. Bu, enerji arzı ile talebi arasındaki dengeyi bir an önce kurmamız gerektiği anlamına geliyor. Enerji verimliliği açısından binalara baktığımızda, dünya genelinde üretilen enerjinin %42'sinin binalar tarafından tüketildiğini görüyoruz. Enerjinin bu büyük kısmının temel ihtiyaçlar için harcandığı bir dünyada, verimli, akıllı ve sürdürülebilir enerji kullanımının ne kadar kritik olduğunu her fırsatta vurgulamamız gerekiyor.”

10 KAT DAHA AZ KARBON EMİSYONU

Gerçekleşen Net Sıfır Binalar sunumu sırasında küresel iklim değişikliğinin insanlar üzerindeki etkilerinin kritik seviyelerde seyrettiğini belirten Robert A. Kempton ise "Net Sıfır'a ulaşmak için gerekli teknolojilerin kullanımı her geçen gün artıyor. Schneider Electric'in sunduğu dijital çözümler sayesinde halihazırda kullanılan binalara kıyasla yıllık 10 kat daha az karbon emisyonu üretmek mümkün. Özellikle binaların kullanım aşamalarında gerçekleşen CO2 salınımlarını %66'ya varan azalma sayesinde net sıfır hedefine ulaşmak her zamankinden daha kolay” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 56'SI HAYAT PAHALILIĞINA ÇÖZÜM ARIYOR TÜRKİYE'NİN YÜZDE 56'SI HAYAT PAHALILIĞINA ÇÖZÜM ARIYOR