Rotanı Doğru Belirle!

Kesikli üretim tesislerinde bir ürünün üretimi sürekli üretimin aksine sipariş üzerine veya stok yenileme amaçlı yapılabilir. Bunun için de iş emri açılması gerekir. İş emri üretime ilişkin tüm işlemleri, işlemlerin yapılacağı makinaları ve sıralarını gösterir. Eğer ürün çok parçalı ise iş emrinin yanında ürün ağacının bulunması da önem taşır. İkisinin bir arada olması soru işaretlerini ve hata olasılığını ortadan kaldırabilir. İş emrinin içerdiği ve adına imalat rotası denilen hammaddenin son ürün haline gelinceye kadar izleyeceği operasyon adımları imalat verimliliğini belirleyen en önemli kararlar arasında yer alır. 

* * *

İmalat rotasının bu kadar önemli olmasının nedenleri arasında makina kullanım tercihlerini belirleyerek imalat maliyetlerine etki etmesi birinci sırada gelir. Rotanın belirlenmesi sırasında sorgulama yapılmazsa maliyet veya kalite konularında optimizasyon fırsatları kaçırılabilir. Rotanın etkilediği diğer bir konu da hammaddenin tesis içinde kat edeceği mesafedir. Uzun mesafeler bir yandan temin sürelerini uzatırken diğer yandan da ürünün genel giderlerden daha fazla pay almasına yol açarlar. Son olarak her rotanın başka bir rotayı etkileyeceği gerçeğine de işaret etmek gerekir. Bu nedenle rota optimizasyonu tüm rotaların birlikte ele alınmasını zorunlu kılar. 

* * *

Bir tesisteki rota sayısı ile karmaşa aynı yönde değişir. Rota çeşitliliğinin yüksek olduğu tesislerde açık iş emri sayısının da yüksek olduğu anlarda karmaşa zirve yapar. Ancak karmaşayı etkileyen başka bir faktör daha vardır: imalatı dışarıya verilen parça sayısı. Hele rotanın başlangıç ve sonuç adımları içeride, ara aşamaları dışarıdaki operasyonlar ise yerleşimi de ciddi biçimde sorgulamak zorunludur. Rotasını şaşıran hedefine zor varır!


YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler