Robotlar E-Ticareti de Destekliyor

Robot bilimindeki gelişmeler ile elektronik ticaretin yaygınlaşması dağıtım merkezlerindeki robot uygulamaları için bir dönüm noktası yarattı. Bu dönüşümü bir anda çok sayıda yayında “Depo ve Lojistik Robotları” kategorisinin açılmasıyla da görmekteyiz. 2016 için 40.000 dolayında depo robotu kullanıldığı tahmin edilirken beş yıl içinde bu rakamın 620,000 adede ulaşması beklenmekte. 

* * *

Dağıtım merkezlerinin başarı faktörleri doğruluk, hızlılık ve maliyet üçlüsünden oluşuyor. Bu mekanlara tedarikçilerden gelen büyük adetli malların elleçlenmesi herhangi bir zorluk ya da özel yöntemlere gereksinim göstermiyor. Gerçi bu operasyonlarda da endüstri robotlarının kullanılmaya başlandığını gözlüyoruz, ancak depo robotları asıl olarak klasik otomatik depoların yeterli olmadığı dikkat ve çabukluk isteyen sevk siparişlerinin hazırlanmasında işlevsellik sunuyorlar.  

* * *

Depo robotları başlıca iki alt kategoriden oluşuyor; mobil robotlar ve robot manipülatörleri. Mobil tür kamera ve yazılımlarla donatıldıklarında raflardan küçük malları alıp sıralama konveyörüne getirirken doğrulukta insan ile aynı seviyede, üretkenlikte haliyle çok daha yukarıda yer alıyor. Hatta rafa kötü yerleştirilmiş ve barkodu olmayan malları çoğu insandan daha iyi yönetiyor. 

Endüstriden sonra ticaret de robotlarla güç kazanıyor…  

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler