SAMİ ÖZKAN DİBEK: ROBOTLAŞMANIN EKONOMİK KATKISI

ENOSAD Başkan Yrd. Sami Özkan Dibek: "İstihdama yönelik en büyük tehdit robotlaşma ve otomasyon değil, rekabetçi kalamamadır."

SAMİ ÖZKAN DİBEK: ROBOTLAŞMANIN EKONOMİK KATKISI
Robot Zirvesi

ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) Başkan Yardımcısı Sami Özkan Dibek, ST Endüstri Medya'ya özel robotlaşma ve ekonomik etkilerini değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Özkan'ın yazısını aşağıda sunuyoruz.

***

İstihdama yönelik en büyük tehdit robotlaşma ve otomasyon değil, rekabetçi kalamamadır.

Dünyada değişen ticari dengeler, özellikle tedarik zincirinde kısalma ve tedarikçileri çeşitlendirme gereksinimi bazı endüstriyel projelerin ve üretimin ülkemize kaymasına yardımcı oldu. Bu durum sanayi üretimimizin ve ihracatımızın artmasını önemli ölçüde destekledi. Ancak kalıcı kılabilmek, sürdürülebilir büyüme için işletmelerin teknoloji yatırımlarına devam etmesi kamunun da bunu destekleyici politikalar ortaya koyması gerekiyor.

2021 yılındaki global makina ve teçhizat yatırımı verilerinin güçlü artışı üretim firmalarının oluşan talebi ve gelecekte oluşabilecek arz şoklarını karşılayabilmek için hazırlık yaptığını gösteriyor. Çoğu gelişmiş ekonomide azalan çalışma çağındaki nüfus göz önüne alındığında, üretkenlik artışları, mevcut çalışanların mal ve hizmet arzını sürdürmesini sağlamak için kritik öneme sahip. Global rekabet teknoloji yatırımı ile üretkenliğin artırılarak üretim maliyetlerinin hızlı bir şekilde aşağı çekilmesi üzerinden gerçekleşiyor. Sanayi şirketleri üretimlerini hızlandırıp üretim kapasitelerini genişleterek verimlilik artışı sağlayacak yatırımlar yapıyorlar. Artan üretkenlik, ABD'de Whirlpool, Caterpillar ve Ford Motor Company ve Almanya'da Adidas gibi bazı firmaların tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmalarına ve üretim süreçlerinin bazılarını orijin ülkeye geri getirmelerine yardımcı oldu. Üretimin orijin ülkeye geri dönüşü ulusal düzeyde avantajlar getiriyor. Üretimdeki artış, ücret artışları veya genel olarak istihdam artışı ile sonuçlanıyor, artan talep ekonominin diğer sektörlerine de yayılarak büyümesine, diğer ürünlere ve sektörlere olan talebin artmasına neden oluyor. Üretim bilgi ve deneyimine sahip kritik uzmanların ülkede kalmasına ve uluslararası rekabette fayda sunacak yetenekleri çekmesine yardımcı oluyor. 

Robotlar ve endüstriyel otomasyon, üretimdeki işlerin insan gücünden makinalara paylaşılmasını sağlayan teknolojilerdir. İnsan kaynaklı hatalar ile oluşabilecek üretim kayıplarını ve olası iş kazalarını azaltır, istenilen kalitede standart ürünlerin güvenli ve hızlı üretimini sağlar. Şu anda, tüm dünyada istihdama yönelik en büyük tehdit robotlaşma ve otomasyon değil, rekabetçi kalamamadır. Robotlar ve endüstriyel otomasyon, üretkenlik artışı, artan ulusal rekabet gücü ve gelirler, daha kaliteli üretim potansiyeli ile gelecekte çalışma şeklimizi giderek daha fazla şekillendirecek.

Biz ENOSAD olarak 2019 yılında Uluslararası Robot Federasyonu IFR'in üyesi olduk, IFR'in diğer ülke temsilcisi derneklerin tecrübelerinde de yararlanarak ülkemizdeki robotik ve otomasyon alanında yapılan yatırımlarının desteklenmesi, farkındalığın artırılmasını sağlayan çalışmalar yürütüyoruz.
 

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022, 06:02
YORUM EKLE

Teknorob

Secomea-pc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını