banner1013
x

Makina emniyet optimizasyonu

Pilz, makina emniyetinde uygulanması gereken döngünün 5 adımıyla ilgili bilgiler veriyor ve risk analizinin önemine değiniyor.

Makina emniyet optimizasyonu
EndüstrideAra4

Endüstride sanayi devriminden bugüne kadar yaşanan tüm gelişmeler, kuruluşlar için, üretimde verimlilik ve kaliteyi bir araya getirme zorunluluğu ortaya çıkarmış ve bu durum da beraberinde firmalara, rekabet ortamında kendilerini sürekli geliştirme ve yenilikçi/inovatif olma yolunda çalışma zorunluluğu getirmiştir.

Bilindiği üzere üretimde verimliliğin olmazsa olmazı makina duruş sürelerinin minimize edilmesidir. Makinalarda yaşanan duruşların iki temel sebebi olabilir; bu sebepler arızalar ve iş kazalarıdır. Makinalarda yaşanan iş kazalarını önlemenin tek yolu makinanın emniyetli hale gelmesidir. Dolayısı ile makina emniyeti otomasyonun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
2006/42/EC Makina Direktifi saha ve makinaların emniyeti ile ilgili yasal çerçeveyi içermektedir. Makina direktifi Avrupa makina emniyet gerekliliklerinin standartlaştırılması ile ilgilidir. Makina direktifi kanun niteliğindedir ve Avrupa Birliği üyelerinin ilgili yerel kanunlarına eklenmiştir. Ana hatlarıyla makina direktifi, temel sağlık ve emniyet gerekliliklerini düzenliyor. Makinanın ne olduğunu, uygulanacak dokümantasyon prosedürlerini, CE markalamayı, uygunluk beyanını ve onaylı kuruluş gerekliliklerini tanımlıyor.

Makina emniyetinde uygulanması gereken döngünün 5 adımı bulunuyor: 
1.    Risk Değerlendirmesi
2.    Emniyet Konseptinin Belirlenmesi
3.    Emniyet Tasarımı
4.    Sistem Entegrasyonu
5.    Emniyet Doğrulaması  

Risk Değerlendirmesi için farklı yöntem ve yaklaşımlar bulunuyor.  Örneğin, emniyet otomasyonunun mucidi olan ve uzmanlığını tamamen makina ve proses emniyeti üzerinde devam ettiren Pilz’in sayısal Pilz Tehlike Derecesi yaklaşımı, saha risklerinin tamamen objektif ve uygulanabilir şekilde değerlendirilmesi için kullanılıyor. Risk değerlendirmesi aşamasında makina kaynaklı tüm tehlikeler önceden belirlemeleri ve ortaya çıkan riskler analiz edilmelidir. Bu sebeple makinanın standartlara uygun olarak operasyonel ve fonksiyonel risklerinin değerlendirilmesi, makina direktifinde, emniyet ile ilgili ilk aşamadır. Risk Değerlendirmesi yalnızca üretim operasyonu için değil, aynı zamanda makinada gerçekleştirilen tüm operasyonlar bazında yapmak gerekmektedir. Dolayısı ile, bakım ve temizlik gibi aşamaların risklerini de analiz etmek oldukça önemlidir. 

Emniyet konseptinin belirlenmesi aşaması verimlilik açısından önem arz ediyor. Çünkü makinayı emniyetli hale getirmeye çalışırken makinanın çalışmasına engel teşkil edebilecek bir konsept oluşturulması hem verimliliği azaltacak hem de emniyetlerin manipüle edilmesi isteği gibi kötü sonuçlar doğurabilecektir. İşte bu noktada emniyet optimizasyonu gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Emniyet konsepti oluşturulması, teknik önlemlerin tanımlanması ve hem ulusal hem de uluslararası standartlara göre uygun olarak makina emniyet sisteminin belirlenmesi aşamalar arasında yer alıyor. İyi bir emniyet konsepti ancak verimlilik ile koruyucu tedbirler arasında optimizasyonun sağlanması ile ortaya çıkıyor. Dolayısıyla maliyet, operatör-makina etkileşimi, verimlilik, bakım ve temizlik çalışmalarının kapsamı açısından optimize uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 

Ülkemizde makina emniyeti konusunda firmaların ve çalışanların bazı dirençleri ile karşılaşılıyor. Bazı firmalarda makina emniyet otomasyonu sonrasında operatörlerin çalışmasının zorlaşması, duruşların artması ve üretim adetlerinin azalması gibi konularda endişeler bulunuyor. Bu noktada emniyet konsepti aşamasının ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Makinalardaki koruyucu tedbirlerin alternatifli olarak belirlenmesi ve bu alternatiflerin her birinin üretim ve bakım bölümü ile birlikte analizinin yapılarak optimum yöntemin belirlenmesi makina emniyetinin olmazsa olmaz koşuludur. Böylelikle hem ana hedef olan emniyetli çalışma ortamı yaratılmış olacak hem de verimlilikten ödün verilmemiş olacaktır. 

Emniyet Tasarımı aşamasında, emniyet konseptinin uygulanması ile ilgili otomasyon sisteminin ve diğer önleyici tedbirlerin tasarımı yapılmaktadır. Emniyet Tasarımı’nda, makina dinamiklerinin iyi analiz edilmesiyle emniyet kontrol sisteminin mevcut otomasyon sistemine entegrasyonunun problem yaratmayacağı garanti ediliyor. Dolayısı ile operasyon ve makina dinamiklerine uygun emniyet kontrol sisteminin dizayn edilmiş olması ve arıza bulma kabiliyetinin yüksek olması, duruş sürelerinin minimize edilmesi anlamına geliyor. Bu da verimliliğin olumlu yönde etkilenmesine yardımcı oluyor. Unutulmamalıdır ki doğru uygulanan makina emniyeti süreci, verimliliği ve üretkenliği azaltan, arızaları arttıran bir süreç değil; tam tersine, çalışanların emniyetini en üst seviyeye çıkaran ve bununla beraber üretkenliğe olumlu yönde katkı sağlayan bir prosestir. Dolayısı ile firmaların bu süreci uzman bakış açısı ile değerlendirebilmesi ve uygulaması şarttır. Emniyet bilincinin her kademede oluşturulması ve teknik açıdan yeterli bilgi birikimine sahip çalışanların yetiştirilmesinin yanı sıra bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlardan hizmet alınması sayesinde sıfır kaza hedefine ulaşmak hiç de zor olmayacaktır.
    

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 12:18
YORUM EKLE

Universal Robots

Schunk

Dergiler