banner1339
x

Emniyetli robot hücreleri tasarlarken raporlama hizmeti sunacak

Emniyet otomasyonu konusunda yeni ürünler geliştiren PILZ, özellikle kolaboratif robotlarda TS 15066 doğrultusunda Kuvvet ve Basınç Ölçümleri gerçekleştirerek emniyetli robot hücreleri tasarlanmasına yardımcı olurken bununla ilgili de raporlama hizmeti sunuyor.

Emniyetli robot hücreleri tasarlarken raporlama hizmeti sunacak
Enerji Zirvesi

Emniyet konusunda sunduğu çözümlerle endüstri alanında dikkat çeken PILZ, 2020 hedefleri kapsamında Türkiye’de yapacağı proje ve çalışmalara ara vermeden devam etmeye hazırlanıyor. Yeni dönem hedeflerini ve iş gündemini konuştuğumuz Pilz Proje Geliştirme Müdürü Can Cansağlar, “Bizler kolaboratif robotlarda TS 15066 doğrultusunda Kuvvet ve Basınç Ölçümleri gerçekleştirerek emniyetli robot hücreleri tasarlanmasına yardımcı olurken bununla ilgili de raporlama hizmeti sunacağız. Farklı Endüstri 4.0 yazılım ve çözümlerimiz ise 2018 ve sonrasında da devam edecektir.” diyor.


Öncelikle yapılanmasından bahsedebilir misiniz?

PILZ 1948 yılında Stuttgart’ta kurulan, 70 yıla uzanan geçmişiyle aile şirketi geleneklerine sahip, emniyet otomasyonun mucidi olan, Alman menşeli bir firmadır. Dünya üzerinde 5 kıtada 40 ülkede hizmet vermekte olan PILZ, 2400 üzerinde çalışanı olan ve bunlardan yaklaşık %20’sini Ar-Ge departmanında görevlendiren bir teknoloji üreticisidir. Türkiye’deki faaliyetlerine 1997 yılında temsilcilik ile başlayan PILZ, 2002 yılında Bursa’da ve 2005 yılında İstanbul’da, 2018 yılında İzmir’de açmış olduğu ofisleriyle Türk sanayiine hizmet vermektedir. Türkiye’de hizmetine başladığı günden bu yana kendisini ve kadrosunu sürekli genişleten PILZ Türkiye, müşterilerinin makine emniyeti alanında tüm ihtiyaçlarına çözüm üreten bir firmadır. Uzman danışmanlık ve mühendislik kadromuzla Risk Değerlendirmesi, Emniyet Konsepti, Emniyet Tasarımı, Sistem Entegrasyonu, Emniyet Doğrulaması, CE onayı, Tesis Değerlendirmesi, Kilitleme Etiketleme Sistem Tasarımı ve ATEX (Potansiyel Patlayıcı Ortamdan Korunma) konularında müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda eğitim kadromuzla da Makine Emniyeti Seminerleri, ürün kursları ve CMSE (Certified Machinery Safety Expert) Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı eğitimleri düzenlenmekteyiz.


Son dönemde ürün grubunuzda yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler neler?

Pilz, uzmanı olduğu Makine emniyet ekipmanları alanındaki ürün geliştirmelerini sürdürmektedir. Bununla birlikte PILZ Türkiye olarak Endüstri 4.0 kapsamında yapay zeka argümanlarını kullanarak endüstriyel yazılımlar geliştiriyoruz. Türk sanayii için yenilikçi bir yaklaşım sergileyen firmaların üretken bir yapı kurmaları ve ülke kaynaklarının verimli kullanımı adına onlara destek sağlıyoruz. Türkiye’de Endüstri 4.0 ile alakalı endüstriyel otomasyon camiası, genel itibariyle donanım kökenli çalışmalar yapmaktalar; fakat Endüstri 4.0, haberleşen fiziksel sistemlerden toplanan verilerin analiz edilmesini ve bu analiz sonuçlarında da bazı önermelerin üretilmesini sağlayan bir yapıdır. Yalnızca donanımdan ibaret olarak düşünülmesi, kavramın yanlış ele alınmasına da neden olmaktadır. Dolayısıyla endüstriyel otomasyon camiasının donanım konusundaki tecrübesini, yazılımsal yaklaşımlarla da desteklemesi gerekmektedir. Bilindiği gibi Endüstri 4.0 imalat değer zincirinin dijitalleşerek, bütünleşik ve yarı otonom hale gelmesidir. Dijitalleşme; yani üretim, lojistik, satış, pazarlama, finansman gibi aşamalardan veri almak Endüstri 4.0’ın adımlarından biri olsa da tek başına Endüstri 4.0 için yeterli değildir. Öte yandan yaklaşık 20 yıldır sahadan veri toplayabiliyoruz. Sadece bu yöntemler ile Endüstri 3.0’ı hızlandırmaktan öteye gidemeyiz.
Bizim vizyonumuz ve değer katmayı amaçladığımız alan “Yarı Otonom” çalışan çözümler üretebilmektir. Bunun için de Bilişim Teknolojileri (BT) uzmanları ile beraber çalışıyor ve hedef kitlenin sorunlarına ve onların ihtiyacı olan çözümlere odaklanıyoruz. Bu anlayış ile PILZ Türkiye olarak 2016 yılsonu itibariyle yazılımlar üzerinde çalışmakta ve son kullanıcıya yönelik projeler geliştirmekteyiz.

Riskli alanlarda robot hücreleri ve operasyon seçimleri konularında emniyetin en üst düzeye çıkması için nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
PILZ bir robot hücresinin tüm emniyet ihtiyaçlarını adresleyebilecek çözümlere sahiptir. Öncelikle şu noktayı vurgulamak gerekiyor. Nasıl ki bir otomobil tasarlanırken motorun ve diğer tüm fonksiyonların yapımı tamamlandıktan sonra fren, emniyet kemeri, ABS gibi gereklilikler tasarlanmıyor ise, robot hücresinin de her şeyi tamamlandıktan sonra emniyet tasarımına geçilmesi verimli bir süreç değildir. Emniyet tasarımı hücre tasarımı ile birlikte düşünülmelidir. İş güvenliği ile ilgili her konuda olduğu gibi makine emniyetinde de doğru çözümlerin tasarlanabilmesi için öncelikle risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. PILZ Türkiye danışmanları, Türkiye projelerinin yanı sıra dünyanın 19 ülkesinde onlarca makine emniyeti projesine imza atmış uzman bir ekiptir. Bu ekibin uzmanlığı sayesinde robot hücrelerinde, risk değerlendirmesinden emniyet tasarımına, ESPE ölçümünden CE işaretlemeye ve anahtar teslim emniyet entegrasyon projelerine kadar robot emniyeti ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri Türk sanayisine sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Bir robot sisteminde her alandan tehlikeli alana erişim değerlendirmelidir. Prosesin ve verimlilik ihtiyaçlarının gerektirdiği ölçüde giriş ya da varlık algılayan emniyet ekipmanalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu emniyet ekipmanları için şu gereklilikler söz konusudur:
•Işık perdeleri doğru çözünürlükte seçilmeli (parmak, el, vücut koruma), ve EN ISO 13855 standardına uygun şekilde pozisyonlandırılmalıdır. Bu da ancak robotun durma performansının ölçüldüğü bir ESPE ölçümü ile mümkün olabilir. Bu ölçümle, robotun durma süresi ve bu süre boyunca ne kadar hareket ettiği bulunarak ışık perdesinin emniyetli konumu belirlenir. Unutulmamalıdır ki, ESPE ölçümü olmadan konumlandırılmış bir ışık perdesi, aldatıcı bir emniyet hissiyatı yaratacağından, hiç ışık perdesi olmamasından daha tehlikelidir. Çünkü ışık perdesi yakınında çalışanlar emniyette oldukları hissine kapılacaklar ve "dikkatli olma zırhlarını" aşağı indirecekler; ancak ışık perdesinin yanlış konumlandırması nedeniyle kötü durma performansına sahip bir ekipmanın oluşturduğu beklenmedik tehlikeye maruz kalacaklardır.
•Pilz SafetyEYE ® gibi üç boyutlu emniyet kamerası sistemleri ya da iki boyutlu alan tarayıcılar için de aynı ışık perdelerinde olduğu gibi ESPE ölçümü gerekliliği bulunmaktadır.
•Kontrol sistemlerinin öngörülebilir yanlış kullanımı ya da işletme kültürlerindeki farklılıklarından dolayı manipülasyonu gibi durumlar değerlendirilmelidir. Örneğin, izlemeli kapıların hazırdaki bir ikinci aktüatör ile manipüle edileceği düşünülüyor ise, kapı izleme için, EN ISO 14119 standardına göre, manipülasyon ihtimali daha düşük, kodlu, tam kodlu veya eşsiz tam kodlu izeleme sistemleri kullanılmalıdır ya da arıza teşhisi için içeride gözlem yapmak isteyen bir çalışanın varlığını algılayacak emniyet paspasları, alan tarayıcılar ya da Pilz SafetyEYE ® gibi üç boyutlu emniyet kamerası sistemleri kullanılmalıdır.

2018 yılında hayata geçirdiğiniz projeler ve yatırımlar oldu mu? İş gündeminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?
PILZ, Ar-Ge birimi tarafından dünyada öncü olduğu emniyet otomasyonu konusunda sürekli olarak ürün geliştirmeye 2018 yılı ve sonraki yıllarda da devam edecektir. PILZ Türkiye olarak ise bizler kolaboratif robotlarda TS 15066 doğrultusunda Kuvvet ve Basınç Ölçümleri gerçekleştirerek emniyetli robot hücreleri tasarlanmasına yardımcı olurken bununla ilgili de raporlama hizmeti sunacağız. Farklı Endüstri 4.0 yazılım ve çözümlerimiz ise 2018 ve sonrasında da devam edecektir.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 14:20
YORUM EKLE

Omron 1

Secomea-pc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını