Robot Uygulamalarında Yeni Bir Kilometre Taşı

Dünyada gerçekleştirilen her uygulamanın nereden başlayıp hangi aşamaya geldiğini gösteren kilometre taşları vardır. Her bir kilometre taşı o alanda kat edilen yolun ne kadar başarılı olduğunu veya durağanlığını bizlere gösterir. Ülkemizde robotik alanında kat edilen gelişmelerin takibini yapabileceğimiz her yıl periyodik olarak gerçekleştirilen konferans, sempozyum, panel, ulusal yarışma gibi etkinliklerde sunulan robot uygulamalarının yazılı arşiv haline getirilmesi oldukça değerlidir. Bu sayede ülkemizde robot uygulamaları ile ilgili bir başvuru kaynağı oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Robotik alanda Türkiye’de yapılan lisans ve lisansüstü çalışmaların endüstride yapılan uygulamalarla birlikte yol alabilmesi için endüstride robot uygulamalarının da etkin olarak yazılı arşive dönüştürülmesi gerekliliğini doğurmaktadır.

Bu yıl 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında beşincisi gerçekleştirilecek olan Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisinde robotik uygulamalarla ilgili düzenlenecek olan “Robot Uygulamaları-2019 Panelleri” içerisinde tartışılan konular, “Robot Uygulamaları-2019 Kitabı” adlı bir kitap içerisinde ilk defa ülkemizde yayınlanmış olacaktır.

Endüstride farklı sektörlerden robot uygulamalarının yer alacağı kitap, Türkiye’de robotbiliminin kilometre taşlarından birini oluşturacaktır. 

Robot Uygulamaları-2019 kitabı, bu kitabı inceleyen her sanayici ve akademisyenin 2019 yılının Türkiye’sinde endüstrinin farklı sektörlerinde robot uygulamalarının hangi düzeyde uygulandığını görmesini sağlayacak ve bu alanda önemli bir açık kaynak oluşturacaktır.

Ülkemizde robotik alanda elde edilen başarı hikayelerinin yazılı arşivle birlikte artırılması her yıl bu alanda inovatif çalışmalar yapma isteğinde olan Ar-Ge merkezleri, robot entegratör firmaları ve akademik kurumların Türkiye robotik yol haritasını daha belirgin görmelerini sağlayacaktır.

Hepinize inovatif robotik çözümlerle dolu keyifli bir ay diliyorum. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi, “Robot Uygulamaları-2019 Panelleri”nde görüşmek dileğiyle…

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler