Robot Bakımlarında Yeni Dönem

Robot sayılarının hızla artması fabrikalara önemli rekabet avantajları kazandırıyor. Bu avantajın devamlılığı robotların bakım işlemlerini doğru yönetmeye bağlı. Bakım işlemlerinin doğruluğu da arıza gidermekten çok önlemekten geçiyor. Üstelik önleyici bakımı düzgün yapılan robotların ömürleri uzuyor ve yatırımlar daha karlı hale geliyor. 

Önleyici bakım işlemlerinin kapsamı ve frekansı firmalar arasında farklılıklar gösteriyor. Örneğin bir firma 3850 saat sonrasında, bir başkası 10000 saatte bir bakım önermekteler. Ancak tüm firmalar önleyici bakımın vazgeçilmezliği üzerinde hemfikirler. 

* * *

Özellikle yüksek maliyetli üretim kayıplarını engellemek için yapılması gereken bakım faaliyetleri her marka için aynı. Bunlar kontrolörün hafızasını yedeklemek, kabloları muayene etmek, robotun hareketlerini gözlemlemek, tekrarlanabilirlik hassasiyetini ölçmek, fren operasyonunu kontrol etmek, ses ve titreşimlerde anormallik olup olmadığına bakmak, eklemleri yağlamak, pilleri değiştirmek, emniyet ünitelerini incelemek gibi başlıklar… 

* * *

Bakımda en büyük farkı platform kuran firmalar sunmakta. Özünde bir web sitesi olan platform (veya yatay portal) ana firmanın, entegratörlerin, müşterilerin, uzmanların, akademik kurumların, sektörel yayınların buluştukları ortak dijital alan. Burada önemli bilgiler, uzaktan diyagnostik, anında yazışma ve yedekleme olanakları bulunuyor. Ancak daha değerli olan robotu platforma kayıtlı firmaya bir dashboard üzerinden kritik göstergelerin sunulması. Kritik göstergeler verdikleri erken uyarlarla önleyici bakımı optimize ediyorlar. 

Platformlar robot bakımına yeni ufuklar açıyor…

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler