TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU NE SÖYLÜYOR?

İstanbul Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Güray, Türkiye Enerji Görünümü Raporu üzerine Endüstri Radyo’da bilgiler verdi.

Robot Zirvesi

Altuğ Karataş ile Enerji Verimliliği programına konuk olan İstanbul Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Güray, enerji verimliliği ve Enerji Görünümü Raporu üzerine Endüstri Radyo'da bilgiler verdi.

Enerji dünyanın her yerinde çok kritik bir sektör ve sanayinin temel girdisi diyen Güray, “Ekonomik ve sosyal gelişmenin dinamosu enerjidir. Bugün mobilete trendlerinden, dijitalleşmeden, iklim değişikliğinden bahsettiğimizde bunların kesişim kümesi hep enerji. Bu sektör doğası gereği regülasyona tabi. Dolayısıyla bu sektörde politika yapıcıların ve regülasyonunun rolü çok önemli.” ifadesini kullandı.

ENERJİ SEKTÖRÜNE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYOR

IICEC olarak enerji sektöründe tüm paydaşları bir araya getirmeyi ve ortak akıl neticesinde daha güçlü bir enerji geleceğine katkı sunmayı misyon edindiklerini söyleyen Güray, bunu hem enerjinin çeşitli alanları ile ilgili küresel ölçekte ve Türkiye'yi ilgilendiren konularda etkinlikler düzenleyerek hem de analitik bilimsel veriye ve araştırmaya dayalı çalışmalar yaparak sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Güray, “Bu çalışmalarda enerji sektörünü bugüne göre gelecekte nasıl daha güvenli, verimli, rekabetçi, tüketici odaklı, çevreci ve bunların sonunda da son dönemlerde hep konuştuğumuz giderek farkındalığı artan sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak için analizler yapmak, fikir üretmek ve enerji sektörüne katkı sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU

Enerji Görünümü Raporu üzerine de bilgiler veren Güray, Türkiye enerji sistemini bir bütün olarak modelleyerek bir veri altyapısı ve belli senaryo analizlerine dayandırdıklarını belirtti.

2040 yılına kadar olan dönemde, enerji politikaları nasıl gelişir, enerji teknolojilerinde ne tür gelişmeler olur, hem teknolojinin performansı anlamında hem maliyetleri anlamında Türkiye'nin enerjide kaynakları nelerdir, Türkiye'nin enerjide potansiyeli nelerdir, dünyadaki trendler Türkiye için ne tür fırsatlar yaratır gibi konular üzerine yoğunlaştıklarını söyleyen Güray, enerjinin alt sektörleri bazında sayısal verilerle ortaya koyduklarını ifade etti.

Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının 10 somut öneri içerdiğini belirten Güray, bu önerilerin Türkiye’yi enerji alanında daha güçlü bir noktaya taşıyacağını söyledi.

ELEKTRİK ENERJİ KULLANILACAK

Türkiye'de sadece üretirken ya da arz ederken değil aynı zamanda enerjiyi taşırken, iletirken, dağıtırken enerji verimliliğinde potansiyel var diyen Güray, sanayi sektörünün yapısının enerji yoğunluğunun olduğunu ve bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Güray, “Bugün için kömür, doğalgaz az da olsa petrol ürünleri ve elektrik enerjisine dayalı bir enerji tüketimimiz var. Belli proseslerde de yenilenebilir enerjinin direkt uygulamaları, güneş kollektörleri benzerleri var. İleriye doğru baktığımız zaman, biz sanayide elektrifikasyonun çok güçlü bir trend olacağını görüyoruz. Enerji verimliliğini konuşurken bunu da konuşmak lazım. Dolayısıyla elektrik enerjisinde, sanayiye sunarken daha verimli santral teknolojileri ile daha verimli şebekeler ile arz etmek gerekiyor. İlerleyen dönemde elektrik enerjisi daha fazla kullanılır hale gelecek.” dedi.

YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını