KOBİ’LERDE YALIN UYGULAMALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akgül, yalın uygulamalar ve prensipleri üzerine bilgiler verdi. 

EndüstrideAra - Haber Detay

Dr. Sevgi Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Maliyet Düşürme Stratejileri programına Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akgül konuk oldu. Akgül, yalın üretim ve uygulamaları konusunda ST Endüstri Radyoda bilgiler verdi.

Üretim düzeylerini korurken veya arttırırken, malzeme ve işçilik israfını asgariye indirmek için tasarlanmış bir dizi yöntemlere yalın üretimler veya yalın uygulamalar deniyor. 

Yalın düşüncenin ana fikrinin müşteri odaklı olduğunu belirten Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akgül, müşteri için temel değer nedir, ne için para ödemek istiyor sorularının cevabını iyi anlamak ve müşterinin istediği yerde, zamanda ve maliyetle o ürünü ona hazır etmek gerektiğini vurguladı.

“YALIN UYGULAMALARIN 5 PRENSİBİ VAR”

Yönetimdeki iç içe geçmiş birçok kavramı daha yalın bir hale getirerek sistem kurup kontrol edilebilirliği attırdıklarını söyleyen Akgül, yalın uygulamaların en önemli prensibinin ‘müşteri için değer’ olduğunu dile getirdi. Akgül, “Şirketin içinde müşteriye değeri üretirken ana süreçler var. Üretim yapan KOBİ’leri ele aldığımızda; malzemeler insanların ellerinde ve makinelerde birleşiyor ve müşteriye sevk ediliyor. Bu da şirketin içinde belli istasyonlardan akıyor. Bu istasyonlarda yalnızca üretim değil aynı zamanda satın alma, mali işler ve satış gibi adım adım ilerleyen bir akış söz konusu. Şirketin içinde bu değer akışının belirlenmesi ikinci prensip.” dedi.

Hammadde ve malzemelerin müşteriye ulaşana kadar hiçbir engele takılmadan ilerlemesinin yani hızı arttırmanın bir diğer prensip olduğunu ifade eden Akgül, müşteri istemedikçe üretime devam etmemenin ve müşteri için ürünlerin ne kadar kaliteli, uygun ve maliyetli yapılabilirliği üzerine mükemmeliyetçi yaklaşımla çalışmalar yapılması gerektiğinin de  yalın uygulamalar prensiplerinin içinde olduğuna vurgu yaptı.

“İŞİN MÜŞTERİYE AKIŞINI DOĞRU BİR ŞEKİLDE SAĞLIYORUZ”

Şirketlerin kurulduğu ilk yıllarda çalışan sayısının az olması ve işçi patron ilişkisinin olmamasından dolayı, müşteriyi çok iyi anlayan ve bunu uygulamaya dökebilmiş girişimcilik örnekleri bulunduğunu belirten Akgül, şirketlerin büyüdükçe fazlalaşan departmanlarının olmasından dolayı bu bütünlüğün kaybolduğunu söyledi.

Akgül, “ Yalın yönetim sistemini stratejik yönetim, bölümler arası yönetim ve günlük yönetim olmak üzere kendi içinde üçe ayırıyoruz. Şirketlerin problemlerini anlayarak üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve işin müşteriye akışının doğru bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 16:37
YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler