Proven; yetişmiş personel bulamıyorsan kendi personelini yetiştir düsturu ile hareket ederek işletmelerin üretim yapılarına özel, teknik personel geliştirme uygulamaları yapıyor.

Saha çalışanlarının gelişimini iki ana konu olarak ele alan Proven’in bu alanda çalışmaları;
1.    Direkt operatörlerin fiziki yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
2.    Saha yöneticilerinin yönetsel vasıflarının geliştirilmesi. 

Bu program 3 temel yaklaşım üzerinden ilerliyor 

1.    Prosese uygun çalışan seçimi 

•    Çalışanların ya da adayların ilgili üretim proses ergonomisine uygun olup olmadığının fiziksel ölçümü. 
•    Bu aşamada üretim ergonomisinin saha gözlemleri video çekimleri ile tamamlanıyor. 
•    Bu gözlemler analiz edilerek proseste ergonomik koşullar belirlenmiş oluyor. 
•    Daha sonra ergonomi ölçüm stantlarına fiziki sınamadan geçirilen adayların hangi ergonomik çalışma yapısına uygun olduğu belirleniyor. 
•    Ardından el becerisi stantlarında, çalışanların el-göz koordinasyon hızlarının sınaması yapılıyor. 
•    Son olarak da hangi proseste çalışabileceği belirleniyor. 
Ergonomi stantları aynı zamanda “Meslek hastalıklarının” önüne geçmek için iyi bir araç olarak kullanılmaktadır. 

2.    Yetenek geliştirme ve prosese uygun çalışan yetiştirme 

Eli yatkın ancak sıfır tecrübeli adaylardan kısa bir süre içerisinde boya operatörü, kaynak operatörü yetiştirilmesi.
•    Önce proses uzmanları ilgili prosesi detaylı olarak inceliyor. 
•    Ardından prosesi simüle eden stantların tasarımı ve üretimi yapılıyor. 
•    Sonrasında program başlıyor. Önce teorik anlatımlar. İkinci adımda stantlar üzerinde pratik eğitimler. Son olarak da atölye eğitimleri geliyor. 

3.Saha Yöneticileri Gelişim Programı 

Operasyonel sahalarda standartlaştırılmış yönetim tarzının geliştirilebilmesi için hazırlanmış olan programın ilk adımı Gölgeleme ile başlıyor. İki tam gün boyunca ilgili çalışanın birebir takip edilmesi.
•    İşletme tarafından belirlenmiş olan günlük rutinlere uyum. 
•    Günlük zamanı nasıl geçiyor? Zaman kullanımı 
•    Yönetsel kabiliyetler 
•    Maliyet yaklaşımı 
•    Problem çözme yaklaşımı 
•    İletişim kabiliyetleri gözlemleniyor.  

Bu gözlemlerin ardından kişisel yaklaşımlar ile ilgili bir değerlendirme raporu ortaya çıkarken aynı zamanda da işletme kültürü de değerlendirilmiş oluyor. 

SOYSERİN GRUP'UN 2024 HEDEFİ YÜZDE 20 KAPASİTE ARTIŞI SOYSERİN GRUP'UN 2024 HEDEFİ YÜZDE 20 KAPASİTE ARTIŞI

İKİNCİ AŞAMA EĞİTİM / GELİŞİM PROGRAMI

Bu aşamada Gölgeleme sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi yapılıyor ve eğitim konuları belirleniyor. Programa dahil edilecek başlıklar seçiliyor. Bu başlıklar arasında yönetsel, davranışsal ve teknik eğitimler yer alıyor. Ardından işletme temsilcileri ile içerik özelleştirme çalışmaları yapılıyor. Tüm bu çalışmalar tamamlanınca programın yürütülmesi aşamasına geçiliyor. Eğitimler verilerek, teorik anlatılıyor, Role-Play Saha çalışmaları ve sınavlar uygulanıyor.
Programın tamamlanmasının ardından saha koçlukları (mentörlük) çalışmaları başlıyor. Son olarak finansal gölgeleme çalışmaları ve final raporlamaları ile program tamamlanıyor.

proven-tr.com

Editör: Haber Merkezi