banner1322
x

TÜSİAD: Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşmesi desteklenmeli

TÜSİAD’ın raporunda dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilerek yapılması gerekenler vurgulandı. Ve Türkiye’de özellikle KOBİ’lerin dijitalleşmesinin, ekonomik büyümede hayati önem taşıdığı vurgulandı

TÜSİAD: Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşmesi desteklenmeli
Enerji Zirvesi
TÜSİAD Konferans dahilinde bugün “Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu” başlıklı raporunu tanıttı.
Raporda özetle dijitalleşmenin, üretkenliği ortalama iki kat arttırdığı ve Türkiye'de dijitalleşmeye, özellikle KOBİ'lerden başlanması gerektiği vurgulandı.

Erol Bilecik: Dijital teknolojiyle büyüme doğru orantılı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik rapor ile ilgili şunları şöyledi:
“Raporumuzun da teyit ettiği gibi dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki var. Dijital teknoloji üreten ve kullanan ülkelerde kişi başına gelir daha yüksek. Dijital dönüşüm sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat, bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok. Dijital dönüşüm odaklı etkili politikalarla ve insan kaynağı ve fiziki altyapı gibi güçlü yatırımlarla, dijital teknoloji sektörlerimiz büyüme ve üretkenlik artışının motoru haline gelebilir.”


Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşmesi

Özellikle KOBİ'lerde dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşması desteklenmelidir.


Gerekli işgücünün yetiştirilmesi ve bu sektörlerin talep sürekliliğinin sağlanması gereklidir.(Türkiye'de bilişim teknolojileri uzmanlarının toplam istihdam içindeki payı %1.06. OECD ortalaması %3.64, Finlandiya %6.24)

Araştırmacıların ve firmaların uluslararası yenilik ağlarına aktif olarak katılması sağlanmalıdır.
İnsan gücü, fiziki altyapı ve sabit sermaye yatırımları önemli ölçüde artırılmalıdır.

Türkiye'nin önündeki seçenekler
Kamu politikası ve şirket stratejilerinde dijital dönüşüm odaklı gelişme sağlanamaması durumunda Türkiye'nin rekabet gücünün zayıflaması, uluslararası işbölümünde gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalması söz konusu olacaktır.

Dijital teknolojilerin mevcut sektörlerin üretkenliğini artıracak şekilde yaygınlaştırılması durumunda Türkiye Avrupa'nın “üretim üssü” olarak uluslararası iş bölümündeki konumunu ve gelişmiş ülkeler ile aradaki farkı koruyabilecektir.

Dijital dönüşümün sağlanması durumunda Türkiye'nin uluslararası iş bölümündeki konumu iyileşecek, hızlı ve sürdürülebilir büyüme sağlanabilecektir. Türkiye için uygun olan bu seçeneğin gerçekleştirilmesi için:

Nitelikli işgücünün oluşturulması gereklidir
KOBİ'lerden başlayarak, fiziki altyapı ve sabit sermaye yatırımları önemli ölçüde artırılmalıdır.
Dijital dönüşümü sağlayacak strateji ve politikalar sistemli ve sürekli uygulanmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:54
YORUM EKLE

Leroy

Secomea-pc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını