Şirketlerde yeni bir yönetim anlayışı doğacak

Taşkın Danışmanlık Yönetim Danışmanı Levent Taşkın, koronavirüs salgını sonra şirketlerin yönetiminde neler değişeceğini açıkladı.

Şirketlerde yeni bir yönetim anlayışı doğacak
Robot Zirvesi

Şirketlerde artık yapısal ve operasyonal olarak iş yapış biçimlerini değiştirmek zorunda kalacaklardır. Krizler yeni fırsatlar yaratır.  Pandemi sonucunda oluşacak finansal kriz de şirketlere hem zorluk yaşatacak hem de fırsatların görülmesini sağlayacaktır. Pandemi sonrası şirketlerde yeni bir yönetim anlayışı doğacaktır. Yönetim kadroları, yetenek ve becerileriyle şirketleri ileriye taşıyacak, liderlik yapacak kişilerden oluşturulmaya başlanacaktır. Değişim; teknoloji, dijitalleşme ve insan odaklı bir vizyonu hayata geçirecek; liderlik özelliği güçlü, krizleri ve trendleri önceden görebilecek, kriz oluşmadan eylem planları yapabilecek analitik yapılı yöneticiler koltuklarda yer alacaktır. Öncelikle şirketlerdeki temel değişim kişisel egolarını tatmin eden ve şirkete değer katmayan yöneticiler yerine, eğitimli, yenilikçi, zeki ve lider yöneticiler ile yönetim kademeleri değiştirilecektir. 

DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM YAPILMALI 

Şirketlerin dijitalleşmeye yatırım yapması ve bu konuda proaktif olmaları gerekmektedir. Dijital pazarlama ön planda olacaktır. Daha fazla sosyal medya ve hedef kitleye yönelik yayınlar, web sitelerinin interaktif olması, mikrositeler/videolar/görseller/ basılı tüm materyallerin artık bir App ile ulaşılabilir olması, müşterilere yakın olmanın stratejilerinin oluşturulması gerekiyor. Mobil çalışan artık kontrol edilemeyen bir çalışan değil, tam tersine en çok kullanılması gereken çalışan olacaktır. Mobil elemanlarla çalışma ve onları ofise gelmeden dijital platformlarla verimli çalıştırma önemli hale gelecektir. Online toplantılar ve konferanslar ile yer ve ülke bağımsız kısa ve öz toplantılarla verim artırma ön planda olacaktır. Dijitalleşme artık şirketler için ilk ve öncelikli yatırım olacaktır. Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketlerin ve çalışanların rekabette şansının kalmadığını pandemi net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle bu dönemde ERP ve CRM programlarının önemi iyice anlaşıldı. Bu programlarla anlık finansallar, günlük raporlar, durum analizleri ve şeffaflık iş verimliliği açısından artık olmazsa olmazlardan birisidir. Üretimde 3D gibi hızlı ve en kısa sürede yeni ürün çıkarma özelliği ön planda olacaktır. Lojistik ve tedarik zincirinde hız ve yerel kaynaklardan temin etme süreçleri önem kazanmıştır. Son olarak insan kaynaklarına (IK)ait personel yönetimi, personel performans değerlendirmesi, kariyer planlaması, personel etik ve uyum eğitimleri gibi birçok proses mutlaka dijital platformlar üzerinden yapılmalıdır. İşe liyakata göre eleman seçme önceliği yeni dönemde önem kazanacaktır. IK proseslerinin bir ERP ile şeffaf ve adil bir biçimde şirketlerde yer alması önem kazanmıştır. 
 

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 13:46
YORUM EKLE

Fatih Otomasyon

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını