Mühendislikte Lisans Bitirme Projeleri

Her yıl Haziran ayında yüzlerce mühendislik öğrencisi mesleğe adım atmadan önce son basamak olan lisans bitirme projelerini tamamlama yarışındadırlar. Lisans bitirme projeleri (Capstone projects) mühendislik öğrencilerinin eğitiminde en önemli dönüm noktalarından birini oluşturur. Öğrenciler bu zorlu aşamada, dört yıl boyunca kazandıkları donanımların ön testini gerçekleştirmiş olurlar.

Mühendislikte lisans bitirme projelerinin sanayiye yönelik ve sanayide uygulama potansiyeli olacak şekilde yönlendirilmesi hem mühendislik öğrencilerine hem de sanayicilere birçok avantaj sağlamaktadır. Bu aşamada, sanayide oluşacak kazanımların farkında olan firmalar, üniversitelerde son sınıf öğrenciler ile birlikte çalışmalar yaparak, proje alternatifleri sunarak alternatif çözüm önerileri beklerler. Burada üzerinde önemle durulması gereken konu, sanayi odaklı lisans bitirme projelerinde ortaya çıkan başarı hikayelerinin akademi ve sanayide olumlu etkisinin farkındalığının artırılmasıdır. Sanayide karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlayan lisans bitirme projelerinin sayıları arttıkça, bu konuda daha geniş bir proje havuzunun ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorum. Konuya özveriyle yaklaşan firmaların günün sonunda gerçekten kendi alanlarıyla tamamen uyumlu mühendisleri istihdam edebileceklerini görebiliyorum. Özellikle, firmalar tarafından yeni mezun mühendislerin niteliklerinin önceden test edilerek işe alım sürecinin daha sağlıklı yapılandırılabileceğini değerlendiriyorum.

Benzer durum, firmaların aktif katılımı ile öğrenci staj programlarında da daha planlı ve sistematik olarak kullanılabilir. İçinde bulunulan iş alanına uyumlu öğrencilerin henüz lisans programından itibaren düzenli tespiti ve istihdam edilmesi, sağlıklı bir şekilde koordine edilmiş firma stajları ile ortaya çıkarılabilir. Sanayide bitirme projeleri ve staj konularına ilgi ve yönlendirme üniversitesanayi işbirliği ile şekillendirilmesi gereken önemli konulardan biridir.

Son olarak, bu yıl pandemi nedeniyle mekatronik mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerimizin lisans bitirme projelerini sanal ortamdan izlemek zorunda kaldık. Öğrencilerimiz sanayi odaklı birçok projeyi başarıyla tamamladılar. Vakumlu endüstriyel taşıma sistemlerinden iç mekan gözlem dronuna, tarım amaçlı drone tasarımından endüstriyel görüntü işleme sistemlerine kadar farklı endüstriyel ürünlerin mekatronik sistem tasarımının yer aldığı projeler, öğrencilerimize mesleğe atılım öncesinde özgüven ve disiplinli çalışmayı kazandırdı. Geçen yıllarda mezun olan her öğrencimizin işe başlama sevincini onlarla birlikte yaşarken, bu eğitim-öğretim döneminde yeni mezun olan öğrencilerimize de sağlıklı ve başarılı bir iş hayatı temenni ediyorum.

Önümüzdeki yıllarda daha fazla sanayicinin sanayi odaklı lisans bitirme projelerini desteklemesi beklentisiyle, hepinize inovatif mekatronik çözümlerle dolu sağlıklı bir ay diliyorum.

YORUM EKLE
Dergiler