Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına verdiği desteği 2017 yılında StartUP programı ile başlatan Mercedes-Benz Türk, söz konusu desteği bu yıl kurduğu “Mercedes-Benz Türk Ventures” fonu ile daha odaklı ve uzun soluklu bir yatırım programına dönüştürüyor.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 56'SI HAYAT PAHALILIĞINA ÇÖZÜM ARIYOR TÜRKİYE'NİN YÜZDE 56'SI HAYAT PAHALILIĞINA ÇÖZÜM ARIYOR

Fon, Türkiye’deki girişim ekosistemine yatırım yaparken, firmanın gücünü ve olanaklarını da mobilite dünyasını değiştirecek girişimlere açıyor. 

İNOVATİF START-UP'LARA KATKISINI ARTIRACAK

Fon, "Ar-Ge/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı” ile ilgili yeni yasal düzenlemeye uygun bir şekilde kuruldu.

Türkiye’nin geleceği için yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma modelindeki fırsatlara işaret eden düzenleme, firmanın Türkiye’deki yenilikçi girişimlere yaklaşık 5 yıldır aralıksız devam ettiği katkısını artırma olanağı sağlıyor.

MOBİLİTE DÜNYASINI GELİŞTİRECEK GİRİŞİMLER ARANIYOR

Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk Ventures, mobilite ekosistesminin gelişimini katkıda bulunacak ve hakiki bir değişim sunacak yeni girişimler arıyor. 

Türkiye'de kurulu olup pazara çıkmış ya da çıkma aşamasında olan start-up'lar ile teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu teknopark firmaları ve THS 6 seviyesindeki girişimlere "Mobilite dünyasını değiştirecek eksik parça sen misin?" sorusunu yönelten fon, 2022'deki Mercedes-Benz Türk’ün toplam araştırma geliştirme harcamalarının yüzde 2'sini girişimlere ayıracak. Söz konusu tutar, firmanın Ar-Ge harcamaları doğrultusunda değişiklik gösterebilecek.

8 MAYIS'A KADAR BAŞVURUDA BULUNULABİLECEK

8 Nisan 2022 tarihinde başlayan başvurular, 8 Mayıs 2022 gece yarısına kadar farklabs adresi üzerinden online olarak kabul edilecek.

Mayıs ayının sonunda neticelenecek ön elemeyi geçen girişimler 6 hafta boyunca eğitim ve mentorluk programına katılacak. Programı takiben temmuz ayında düzenlenecek Bootcamp ve Demo Day sonrasında yatırım gerçekleştirilecek girişimler tespit edilecek.