Mekatronik Ürün Geliştirme Süreci

Sanayide sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla ürün geliştirebilmek, firmalar için en can alıcı konulardan birini oluşturmaktadır. Yeni özgün ürünler, bir taraftan firmaların ürün gamını genişletirken, diğer taraftan da pazar payının büyümesinde etkin yol oynarlar. Ürün geliştirme sürecinin, müşteri ihtiyaçları ile başlayarak tedarik zincirinden ürün yaşam döngüsüne kadar her aşamanın sorgulanarak gerçekçi stratejik kararlarla yönetilmesi önemlidir. Bu alanda en önemli veriler, günümüzde oldukça gelişmiş olan modelleme ve simülasyon enstrümanları ile gerçek değerlere yakın sonuçlar alınabilecek şekilde ortaya çıkarılabilmektedir. Özellikle fiziksel olarak geliştirilecek ürün sürecinden önce, modelleme ve simülasyon aşamaları ürün tasarımı ve optimizasyonu ile ürün davranışının ortaya çıkarılmasında önemli rol oynamaktadır.

Günümüzde geliştirilen inovatif yeni ürünler arasında katma değeri yüksek ürünlerden biri de mekatronik ürünlerdir. Mekatronik ürün geliştirme ile ilgili, Alman Mühendisler Birliği tarafından önerilen VDI 2206 V-diyagram modeli, mekatronik sistem tasarım ve entegrasyonunun standart bir sürece dönüştürülmesi açısından önemlidir. Mekatronik mühendislerinin, standardizasyonu sağlanmış bir model üzerinden ürün geliştirme sürecini takip etmeleri, sahada birbirlerini kolaylıkla anlayabilmelerini sağlayarak süreci hızlandıracaktır.

Mekatronik Mühendisliği alanında, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekatronik Mühendisleri Komisyonu tarafından 11-12 Haziran tarihlerinde “Mekatronik Stratejik Planlama Çalıştayı” adı altında oldukça faydalı ve başarılı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın eğitim oturumunda, ben de mekatronik sistem tasarımı, entegrasyonu ve VDI 2206 V-diyagram modeli ile ilgili geniş bir sunum gerçekleştirdim. VDI 2206 V-diyagram modeli, ihtiyaçlardan sistem tasarımına, sistem entegrasyonundan saha testlerine kadar tüm mekatronik ürün geliştirme sürecini sistematik olarak ele alan oldukça faydalı bir ürün geliştirme modelini içeriyor. Ülkemizde, VDI 2206 V-diyagram modelinin tüm Endüstri 4.0 bileşenlerini de içerecek şekilde geliştirilerek dijital dönüşüme uyarlanabileceğini değerlendiriyorum. Ayrıca, ilerleyen yıllarda, konunun tüm Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde ortak bir sürece dönüştürülmesinin, mekatronik mühendislerinin sahada aynı ürün geliştirme dilini konuşabilmeleri açısından oldukça önemli olduğunu değerlendiriyorum

Bu arada, her yıl olduğu gibi, bu yılda haziran ayında artık geleneksel olarak uyguladığımız Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencilerimizin bitirme projelerinin sunumlarını çevrimiçi olarak geniş bir katılımla izleme olanağı bulduk. Bu yıl sanayiden birçok farklı kurumun destekleri ile daha da olgunlaşan lisans bitirme projeleri, mezun olacak son sınıf mekatronik mühendisliği öğrencilerimize bir yandan endüstride iş kurabilme veya bulabilme olanağı sağlarken, diğer yandan da firmaların sahadaki sorunlarına alternatif yeni nesil çözümler üretilebilmesi açısından oldukça değerli bir görev üstleniyor. Önümüzdeki aylarda dijital çağın yeni normalinde, mekatronik sistemlerin yapısını değiştirecek yenilikçi gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere, hepinize inovatif, özgün mekatronik çözümlerle dolu sağlıklı bir ay diliyorum.

YORUM EKLE
Dergiler