Mars Logistics, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarına yayımladıkları son sürdürülebilirlik raporuyla devam ediyor.

GRI A+ SEVİYESİNDE RAPOR YAZAN İLK 10 ŞİRKETTEN BİRİSİ

Açıkladıkları 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulunan Mars Logistics Kurumsal Gelişim Müdürü Meltem Çınar, 2020-2022 yıllarına ait verileri kapsayan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu GRI Standartlarında önerilen temel ilkelere uygun olarak hazırladıklarını dile getirerek; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerini, elde ettikleri performans sonuçlarını, risk ve fırsat analizleriyle oluşturdukları geleceğe yönelik vizyonlarını paylaştıkları raporda, aynı zamanda WEF Paydaş Kapitalizmi raporlama kriterlerini de göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Yanı sıra rapor, şirketin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ortaya koydukları performansı da gözler önüne seriyor.

Çınar, geçmiş senelerde yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarıyla sektörün öncüleri arasında yer aldıklarını belirtirken, gerçekleştirdikleri faaliyetleri raporladıkları 2012 sürdürülebilirlik raporunun Türkiye lojistik sektöründe GRI’ın küresel raporlama standartlarına uygun ilk sürdürülebilirlik raporu olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. Aynı bakış açısını koruyarak devam ettikleri sürdürülebilirlik çalışmalarını ve sürdürülebilirlik performansını paydaşlarına en açık ve kapsamlı şekilde aktarmaya devam etmek amacıyla yayımladıkları 2013 yılı sürdürülebilirlik raporu ile de Türkiye’de 2013 yılında GRI A+ seviyesinde rapor yazan ilk 10 şirketten birisi olduklarını açıkladı.

LİTUM “DÜNYANIN EN İNOVATİF ŞİRKETLERİ 2024" LİSTESİNDE LİTUM “DÜNYANIN EN İNOVATİF ŞİRKETLERİ 2024" LİSTESİNDE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE TÜM FAALİYET ALANLARINDA YER VERİYOR

“Ürettiğimiz bütün değerlerimizi yönetiyor, faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz etkileri azaltarak doğamızı koruyor, en değerli kaynağımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızı anlıyor ve deneyimlerimizi toplumsal faydaya dönüştürerek paylaşıyoruz.” diyen Çınar, “Dünyaya Değer” felsefesiyle ilerledikleri sürdürülebilirlik yolculuğunda “değerlerimizle güçlüyüz” demeye devam edeceklerini belirtti.

Atık yönetimi, enerji verimliliği, CO₂ emisyonlarının azaltılması alanlarında çalışmalar yapan Mars Logistics; "Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur", "Mars Sürücü Akademisi", "Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması", "Akıllı Tır Akıllı Çocuklar", "Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali", "Yağmur Suyu Hasadı", "Evraksız Ofis Portalı" gibi projelerle de sürdürülebilirliğe şirketin tüm faaliyet alanlarında yer veriyor.