Makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk 4 ayının sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı yüzde 7,4 oranında artarak 9,2 milyar dolara ulaştı. Sektörün Nisan ayındaki ihracatı ise, 2022 yılının aynı ayına göre bu yıl bayram tatilinde eksik gün çalışılması nedeniyle yüzde 7,0 geriledi. Yine 4 aylık dönemde Rusya’ya gerçekleşen ihracat 3 katına, Ukrayna ihracatı da 2 katına çıkan makine sektörünün Almanya ve ABD’ye toplam ihracatı 1,8 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

YILIN İKİNCİ YARISINDA İÇ PİYASANIN DENGELENMESİ BEKLENİYOR

İmalat sanayinin pandemi dönemiyle başlayıp krizlerle süren son 3 yılda risk alarak, dünya ortalamasının 4 misli hızında yatırımlar yaparak kazandığı üretim ve rekabet gücünün, gelinen son noktada büyük kârlar elde eden ithalatçıların baskısı altında kaldığına işaret eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu bu durumun hızla artmakta olan dış ticaret açığından da belli olduğuna işaret ederek,Türkiye’nin makine ithalatının, son 12 ayda yüzde 16,4 oranında artarak 40,2 milyar dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaşmış olduğunu ve makine sektörünün ortalama dış ticaret açığının ayda 1 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Bu makasın özellikle kurların yatay gittiği son dönemde açıldığını ve dolar kuru ortalamasının 19 TL’nin altında olduğu Mart ayında 1,6 milyar dolara ulaştığını dile getiren Karavelioğlu, bu yönelimin sadece ucuz Asya ülkeleriyle sınırlı olmaması ve sanayicilerin normalde çoğu işletme için pahalı sayılan Batı mallarına ilgisinin özellikle son 6 ayda artmasının, hem içerideki fiyatlarda bir sorun oluştuğunu hem de imalatçıların her şeye rağmen kur riski taşıyan uzun vadeli kredi imkânlarının peşinden gittiğini gösterdiğini söyledi.

İKLİMLE BAĞLANTILI HASTALIKLARLA MÜCADELE İKLİMLE BAĞLANTILI HASTALIKLARLA MÜCADELE

Makine ihracatının yüzde 63’ünü, ithalatın ise yüzde 54’ünü Avrupa ile yaptıkları dengeli ve Türkiye lehine gelişen bir ticaret olmakla birlikte; uzun vadeli angajmanlar, bakım ve servis hizmetlerinden yedek parçaya kadar pek çok alanda bağımlılık ilişkisi tesis ederek Türkiye aleyhine bir durum yarattığını söyledi. Karavelioğlu yılın ikinci yarısında ise iç piyasanın yeniden dengeye gelmesi yönünde beklentilerinin büyük olduğunu sözlerine ekledi.