SANAL 3B PLANLAMANIN DOĞRUDAN PRATİĞE AKTARILMASI

Makinanın 3B model olarak dijitalleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan avantajlarla SICK Safety-Retrofit konusunda çıtayı yeni bir noktaya çıkarıyor.

SANAL 3B PLANLAMANIN DOĞRUDAN PRATİĞE AKTARILMASI
Endüstrideara

Makina gibi iş araçlarının güvenli bir şekilde hazırlanması işletmecinin sorumluluğundadır. Eski makinaların güvenlik teknolojilerini daha iyi hale getirmek hem çalışanların güvenliğini sağlar hem de makinanın verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir. Mevcut bir makina, güvenlik teknolojisine dair tüm gereklilikleri hala karşılıyor mu? Geçmişte yapılan değişiklikler belki de istemeden veya fark etmeden makinenin güvenliğini etkilemiş olabilir mi? Peki, eski makinalarda çoğunlukla artık yapı çizimleri ve CAD verileri bulunmazken en yeni güvenlik teknolojisine sahip olan bir güçlendirme nasıl yapılıyor?

SICK imzalı çözüm: Makinanın 3B model olarak dijitalleştirilmesi, güvenlik teknolojisinin sanal olarak kavranması ve tasarlanması ve aynı zamanda sanal makina güvenliği değerlendirmeleri sayesinde teklif edilen çözüm üzerinde anlaşılması.

Bir makinanın güvenlik teknolojisiyle alakalı bir değişiklik projesi için 3B modellemesi bu piyasada tamamen yeni bir yaklaşımdır. Ancak elbette dijitalleştirme çağında mantıklı olacak şekilde “What you see is what you get.” prensibine göre bir güçlendirmeyi mümkün kılıyor. Makine lazer yardımıyla ölçülür ve milimetresine kadar isabetli bir 3B model dijitale aktarılır. Tamamı CAD verisi olarak mevcut olan güvenlik teknolojisiyle ilgili bileşenler doğrudan bu dijitalleştirilmiş makine üzerine tasarlanır. Kullanım adımları ve üretim süreçleri bu 3B model üzerinde seçili güvenlik tedbirleriyle karşılaştırılabilir. Bu sayede belirli detaylar veya kısıtlamalar daha öncesinden fark edilir ve böylelikle değişiklik veya yeniden işletmeye alma durumunda sürprizler çıkmasını önler. “Bu böyle olmaz” veya “Böyle düşünülmemişti” ifadeleri artık geçmişte kaldı. İşte bu bile tek başına bir devrimdir. Öncesinde yapılan iyileştirilmiş anlaşma süreci sayesinde makine işletmecileri ve SICK, değişiklik projelerinde kaynakları optimize ve verimli bir şekilde planlayabilmektedir.

SAFETY-RETROFIT ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÇABA GEREKTİREBİLİR

Mevcut makinalardaki değişiklik önlemlerinde genellikle karşımıza iki senaryo çıkar: İlkinde yapı çizimleri veya CAD verileri mevcuttur, diğerinde ise değildir. Buna bir de birçok işletmecinin güvenlik teknolojisi önlemlerine ilişkin planlama, proje oluşturma ve uygulama konusunda sıfır veya az bilgi birikimine sahip olması ekleniyor. Direktiflerin ve normların uygunluğunu ve güncel olup olmadığını bilmek de aynı zamanda pek küçümsenemeyecek bir zorluktur. Güvenlik teknolojisine dayalı değişiklik ve modernleştirme hizmetlerinin tecrübeli bir sağlayıcısı olarak SICK devreye giriyor. Tek elden çıkan bir çözüm ve tam kapsamlı ürün portföyü ve üstün uygulama uzmanlığı ve güncel norm durumları hakkındaki bilgi birikimi sayesinde işletmeciler sadece daha iyi bir güvenlik teknolojisine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda sorumluluğa karşı uygun bir koruma da elde edecekler.

Bir makinanın güvenlik teknolojisinde gerekli bir değişiklik algılandığında güvence vermek ve iş kazalarını önlemek amacıyla işletmeci zaman kaybetmemelidir. Çizimler veya CAD verileri varsa, mevcut boyutlar kullanılarak değişiklik önlemleri hemen uygulanabilir. Ancak yine de her iki taraf için de hızlı bir geçişi zorlaştıran birçok engel vardır. Yerinde randevularda ve uzak yerlerde aldığı vakit ve yüksek maliyeti ve küresel çaptaki projelerde zaman dilimi farklılıkları da bu engeller arasında sayılabilir. Güvenli iş araçlarına giden yolda; güvenlik ve teknik kullanımla alakalı anlama sorunlarının detaylı ve zamanında algılanması ve çözülmesi veya gerçekleştirilen önlemlerin kabul edilmesinin sağlanması diğer zorluklardır. Çizimleri veya CAD verileri eksik olan mevcut makinalar için riski azaltan önlemler ve yapı verilerinin yerinde alınması gibi zaman alıcı eylemleri şimdiye kadar gerekli kılıyordu. Bu eylemlere özellikle de makineye ve kurulduğu çevreye ait fotoğraf belgelerinin manuel olarak ölçülmesi de dahildir. Eğer devre şemaları da yoksa tüm elektrik devresinin mevcut durumunun iletilmesi gerekir. Bu durum kağıt üzerinde veya elektronik olarak yetersiz düzeyde belgelenmiş olan sonradan yapılan değişiklikler için de geçerlidir.

3B TARAMA VE TASARIM SAYESİNDE AZALAN ZAHMETLER

SICK’in anahtar teslim çözümü olan 3B tarama konsepti sayesinde bir makinenin güçlendirmesi için ortaya konulacak zahmetin büyük ölçüde azaltılması artık mümkün. Bunun için makina dijitalleştiriliyor ve 3B olarak modelleniyor. Saatler veya günler boyunca makinenin dizilimini ve boyutlarını bulmak yerine, gerçek makinanın sanal bir görünümünün hazırlanması yalnızca birkaç saat sürer.

Makina, ölçüm yapan bir lazer alan tarayıcı ile ilk olarak üretim binasında varsayılan birçok pozisyondan kaydedilir. Dijital ölçüm bilgileri tarayıcı yazılımında çok kısa bir süre içinde renk olarak toplanır ve makinenin milimetresine kadar isabetli bir 3B modeli oluşturulur. AutoCAD dosyası olarak biçimlendirilen model, 3B CAD yazılımında güvenlik önlemlerinin sanal planlamasını yapmak için hemen kullanılabilir. Çok kısa bir süre içinde müşteri, makinasının nasıl görüneceğine dair net bir görüntüye kavuşur. Bununla birlikte kişisel taleplerini doğrudan iletebilir.

GÜVENLİK TEKNOLOJİSİNİ SANAL OLARAK TEST ETMEK

Kişiler bu sayede bir Virtual Reality gözlüğü kullanarak makineyi inceleyebilirler. Modelin içindeki makine yeni güvenlik teknolojisiyle donatılmışsa işler daha da heyecanlı hale geliyor. Çok sayıda ayırıcı güvenlik cihazları gibi SICK portföyündeki ürünlerin hepsi 3B model olarak hazırlanmıştır. Bu modeller "Sürükle ve Bırak" yöntemiyle uygun tasarım, yapılandırma veya boyutlandırma ile makinaya sanal olarak yüklenebilir.

Buna ek olarak güvenli lazer alan tarayıcıların uyarıcı ve koruyucu alanları grafiksel olarak görselleştirilebilir. Aynısı güvenlik çitlerinin yüksekliği ve pozisyonu veya çitteki kapıların ideal düzeni ya da makineye erişim yolları için de geçerlidir. Bunun yanı sıra makine için alternatif güvenlik konseptleri geliştirmek ve bunları kıyaslamak da mümkündür. “Hangi güvenlik tasarımının makinenin kapladığı alan üzerine etkisi vardır?”, “Hangi güvenlik önlemleri aynı zamanda kullanım rahatlığını veya belirli makine süreçlerini optimize eder?” - Makina işletmecileri, üretimden sorumlu personel, güvenlik uzmanları ve entegrasyon görevlileri bu ve buna benzer tüm soruları için güvenilir yanıtlar alıyorlar.

Özellikle VR gözlüğünü takıp makinayı 3B olarak inceledikleri zaman bu mümkün oluyor. Bu durumda makina önerilen güvenlik teknolojisi çözümü ile birlikte deneyimlenebilir. Bu sayede seçili ve hala sanal olan güvenlik teknolojisinin seçimini, pozisyonlamasını veya işlevini seçmek mümkün olur. Böylelikle tarayıcı alanlarındaki gölge alanlar veya arka alanlar gibi geriye kalan güvenlik açıkları da zamanında algılanır. Aynı zamanda bu 3B model üzerinde uyarlama veya tamamlama ile uygun güvenlik tedbirlerine ulaşılabilir. Üreticiden bağımsız olan güvenlik konsepti onaylandıktan sonra donanımın oluşturulması için makinenin 3B modeline uygun parçaların listesi bir tıklama ile hazırlanabilir.


 

GÜVENLİ MAKİNA DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN VERİMLİLİK PERFORMANSI TESTİ

3B tarayıcının yenilikçi yöntemi, mevcut makinaların verimli Safety-Retrofit uygulamaları için tarif edilen engelleri neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Lazer ölçümü sayesinde makina verilerinin alınması ve işlenmesi son derece kolaylaşıyor. Bu sayede yerinde yapılan incelemeler çok daha kısa sürüyor ve bunlara daha az gerek duyuluyor. Uzak yerlerde olmak veya farklı zaman dilimleri artık bir sorun teşkil etmiyor, çünkü önerilen çözüm için internet üzerinden her yerde ve günün her saatinde telekonferans ile 3B model şeklinde anlaşmaya varılabilir.

Güvenlik ve kullanım teknolojilerine dair yanlış anlaşılmalar ve yanlış yorumlamalar yüksek oranda dijital ortama aktarılmış makina üzerinden çözüme kavuşturulabilir. Bu sayede sorunlar artık entegrasyon ve devreye alma sırasında zahmetli ve plansız uyarlamalarla yerinde çözülmek zorunda kalmaz. Bunların tamamı güçlendirme projesinin toplam süresini büyük ölçüde azaltır. Bununla birlikte projeye katılan herkes sanal makina güvenliği değerlendirmesi sayesinde sonraki makinayı de tanımış olur. Özellikle de operatörlerde bu durum tadilat önlemlerinin kabulünü artırır ve bu sayede güvenlik teknolojilerinin manipülasyona uğrama riskini de azaltır.

Makinanın 3B model olarak dijitalleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan tüm bu avantajlarla SICK Safety-Retrofit konusunda çıtayı yeni bir noktaya çıkarıyor. Aynı zamanda dünya çapında görev yapan 150’den fazla güvenlik uygulama uzmanı en modern teknolojilerin, ürünlerin, çözümlerin ve hizmetlerin, aynı zamanda uzmanlığın ve uygulama bilgisinin küresel ölçekte erişilebilir olmasını sağlıyor.
 

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 14:18
YORUM EKLE

Elesa

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını