Sahte rulmanlarla ilgili riskler nelerdir?

Sahte rulmanlar küresel bir sorundur. Tüm pazarların da düşük kaliteli ürünleri satın alma riski bulunuyor. NSK; güvenlik tehdidi oluşturacak olan bu sorunları gidermeye odaklanıyor.

Sahte rulmanlarla ilgili riskler nelerdir?
Endüstrideara

Rekabetçi ve kârlı konumunu korumaya yönelik amansız mücadele, pek çok şirketin toplam mülkiyet maliyeti (TMM) ve performans gibi diğer faktörleri göz ardı ederek sadece birim fiyata dayalı satın alma kararları almak zorunda kaldığı bir kültür yaratmıştır. Ancak karşı konulmaz pazarlıklar sonucu yapılan alışverişler genellikle çok daha yüksek maliyetlerle sonuçlanır. Pek çok satın alma ve mühendislik ekibi ise böylesi bir strateji benimsemenin getireceği risk ve tehlikelerden habersizdir.
Sonuç, genellikle yanlışlıkla satın alınmış olan sahte rulmanlardır. Fiyat ucuz olsa da sonucunda tüm maliyet hesaplanandan daha yüksek olacaktır. Düşük kaliteye sahip olan sahte rulmanlar, hizmete alındıktan sonra daha sık arızaya yol açar. Bu da bakım sürecini hızlandırır ve arıza maliyetlerini artırır. Bu maliyetler çoğu zaman ilk satın alımda harcanan tutardan çok daha fazladır.

SAHTE ÜRÜNLERİN MENŞEİ

Sahte rulmanlar sıklıkla düşük maliyetli ekonomilere sahip ülkelerdeki kontrolsüz kaynaklarda ve kurnaz organizasyonlar tarafından, genellikle kalitesiz ham maddeler kullanılarak düşük ücretli ve vasıfsız operatörlerin kullandığı eski makinelerde üretilmektedir. Genellikle kötü bir şekilde üretilip depolanan rulmanlar daha sonra hem alıcıları hem de kullanıcıları yanıltmak için ürünün sahteliğini tamamen gizleyen ve taklit edilen orijinal üreticinin ambalajına benzeyecek şekilde tasarlanmış kutulara yerleştirilir.
Sahte rulman alındığında tutarsız kalite de garantidir. Böylesi rulmanlar üretim öncesi deneme süreçlerinden başarıyla geçebilirken sahadaki erken arızaları ile üzerine takıldıkları makine, sistem ve aracın performansı üzerinde belirsizlik yaratacaktır. Bu da nihayetinde marka itibarını tehlikeye atıp satışlara zarar verebilir. Sahtecilerin genellikle soruları cevaplayacak yerel uygulama mühendislerine sahip olmayacağı gibi; ortada test verileri, ürün kusur değerlendirmeleri veya hata analizleri sunacak modern ve donanımlı teknoloji merkezleri de olmayacaktır.

MALZEME ÖNEMLİDİR

Sahte rulman üretiminde kullanılan malzemeler ise, NSK'nin de aralarında bulunduğu OEM tedarikçileri tarafından kullanılan malzemelerin kalitesinde değildir. NSK, onlarca yıllık malzeme bilimi tecrübesinden yararlanarak rulmanlarını modern endüstri uygulamalarının gereklerini karşılayacak şekilde tasarlar. Rulman güvenilirliğinde en önemli faktör çelik kalitesi olup 20 katı aşan bir çalışma süresi farkı (orijinal ürün ile sahte ürün arasında) oldukça sık rastlanır bir durumdur. 100 Cr6 (veya Japon standardında SUJ2) gibi alaşımlı rulman çeliklerinin yorulma süresi, esasen kalıntı içeriğine bağlıdır. Özellikle oksit veya metalik olmayan kalıntılar, yuvarlanma yolu yüzeyi altında olumsuz etkilere yol açar. Örneğin, eritme sırasında oksidasyon yoluyla oluşan alüminyum oksit kalıntılarının rulmanın yorulma süresinde önemli bir düşüşe yol açtığı bilinmektedir. Bu etki, alüminyum oksit kalıntılarının nispeten daha sert olmasından ve çeliğin dövme gibi işlemlere tabi tutulması sırasında ayrışmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrışma sırasında kalıntılar küçülüp mikro yapıyı zayıflatır. Önde gelen bir çelik üreticisi ile çalışmakta olan NSK, bu negatif etkiyi önlemek üzere, Z Çelik, EP Çelik ve BNEQARTET gibi malzemeleri geliştirmiştir. Şirket ayrıca metalik olmayan içeriği azaltıp yorulma süresini uzatan özel eritme işlemleri de kullanmaktadır. Sahte ürünlerde, ısıl işlem de genellikle hiç uygulanmayan ya da eksik uygulanan bir faktördür. Bu da çeliklerin ve sonuç olarak rulmanların, belirli özelliklerini olumsuz etkilemektedir. NSK'nın SHX çeliği gibi malzemeler ise yüksek çalışma sıcaklıklarında aşınmaya karşı direnç sağlayan özel bir ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Bu tip rulmanların kullanımı, yalnızca sıcaklığın sürecin doğal bir parçası olduğu durumlarda değil yüksek iş mili hızlarının tahrik bileşenlerinde yüksek sıcaklıklar ürettiği, takım tezgahı gibi uygulamalarda da gereklidir. Geliştirme sürecinde SHX çeliği özellikleri, kapsamlı yıpranma ve yüzey yorulma süresi testleri ile kanıtlanmıştır. Sahte ürün üreticileri bu tip bir ürün geliştirme süreci ve analizi sunmazlar.
 

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 08:18
YORUM EKLE

Elesa

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını