“Riskleri yönetebilmek için detaylı bakış açısı sağlıyor”

PILZ Türkiye Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Selcan Hasanova, "CMSE® eğitim programı, İSG ve makina emniyetindeki teknik konuları ve riskleri doğru yönetebilmek için detaylı bakış açısı sağlıyor." diyor.

“Riskleri yönetebilmek için detaylı bakış açısı sağlıyor”
Endüstri 40 Zirvesi

PILZ Türkiye, makina emniyeti alanında düzenlediği Makina Emniyeti Uzmanlık Sertifika Programı olan CMSE® Türkçe eğitimlerine 5. yılında bütün hızıyla katılımcılara sunmaya devam ediyor. 

PILZ Türkiye Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Selcan Hasanova, “CMSE® eğitim programı, iş sağlığı güvenliği ve makina emniyeti alanındaki teknik konuları ve riskleri doğru yönetebilmek için katılımcılara profesyonel ve detaylı bakış açısı sağlıyor. Ayrıca uluslararası standartlardan ve direktiflerden fonksiyonel emniyete kadar makinaların yaşam döngüsü içerisinde kapsamlı bilgi sunuyor.” diyor.

Kısaca kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz?

Ben Selcan Hasanova, 2015 yılında master eğitimimi tamamladıktan sonra PILZ Türkiye’de çalışmaya başladım. Kurumsal iletişim uzmanı olarak başladığım Pilz’de şubat ayı itibariyle “Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü” görevine atandım. Kısaca PILZ’den bahsedecek olursak: PILZ 1948 yılında Stuttgart’ta kurulan, günümüzde ise 5 kıta ve 32 ülkede faaliyet gösteren, emniyet otomasyonun mucidi Alman menşeli bir firmadır. 2002 yılında Bursa’da, 2005 yılında ise İstanbul’da açmış olduğu ofisleriyle Türk sanayiine hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye’de hizmete başladığı günden bu yana büyümeye devam eden PILZ Türkiye, endüstrinin makina emniyeti alanındaki tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi amaç edinmiştir. Uzman danışmanlık ve mühendislik kadromuzla Risk Değerlendirmesi, Emniyet Konsepti, Emniyet Tasarımı, Sistem Entegrasyonu, Emniyet Doğrulaması, CE onayı, Tesis Değerlendirmesi, Kilitleme Etiketleme Sistem Tasarımı ve ATEX (Potansiyel Patlayıcı Ortamdan Korunma) konularında hizmet veriyoruz. Aynı zamanda alanında donanımlı eğitim kadromuzun verdiği; Makina Emniyeti Eğitimleri, Ürün Kursları ve CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) Sertifikalı Makina Emniyeti Uzmanı Eğitimleri düzenliyoruz.

CMSE® Eğitimi hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

CMSE®, PILZ’in TÜV Nord ile 2014 yılında pazara sunduğu uluslararası geçerliliği olan bir Makina Emniyeti Uzmanlık Sertifika Programıdır. Türkiye’de yapılan ilk İngilizce eğitimden sonra 2015 yılında Türkçe eğitim ve sınav düzenlenmeye başlandı. Ülkemizde makina emniyeti alanındaki Dünya ve Avrupa standartları henüz tam olarak Türkçeye çevrilmemişken, üniversitelerimizde henüz dersler açılmamışken 600 sayfalık eğitim materyali profesyonel kadromuz tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve uyarlanmıştır. Bu yıl başarıyla düzenlediğimiz Türkçe eğitimlerimizin 5.yılını kutluyoruz. CMSE® eğitim programı, iş sağlığı güvenliği ve makina emniyeti alanındaki teknik konuları ve riskleri doğru yönetebilmek için katılımcılara profesyonel ve detaylı bakış açısı sağlıyor. Ayrıca uluslararası standartlardan ve direktiflerden fonksiyonel emniyete kadar makinaların yaşam döngüsü içerisinde kapsamlı bilgi sunuyor. Katılımcılar dört günlük eğitimin ardından TÜV Nord’un uyguladığı çoktan seçmeli sınav sonrasında yüzde 80 başarı puanını elde ederek sertifika almaya hak kazanıyor. Şu ana kadar ülkemizin önde gelen 91 sanayi kuruluşundan CMSE® Eğitim talebi aldık, 274 katılımcının 265’ne CMSE® Sertifikalarını takdim ettik. Bu açıdan bakıldığında, CMSE®’nin başarı oranının oldukça yüksek, profesyonel bir eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Başarı oranının yüksek olmasının temel sebebi eğitmenlerimizin kapsamlı teorik bilgiyi sahadan veya makinalar üzerinden pratik örneklere indirgeyerek anlatması ve kolay anlaşılır hale getirmesidir. Bu katma değer nedeniyle ülkemizde yapılan CMSE® eğitimlerinin başarı oranı Avrupa’daki benzerlerinden daha iyi durumdadır. Ülkemizin değerli profesyonellerini Türkiye’de alternatifi olmayan bu ileri seviye uzmanlık programına katılmaya ve sertifikalarını almaya davet ediyorum.

Türkiye’de 265 tane CMSE® uzmanı olduğundan bahsettiniz. Bu durum eğitim alan kişilere ne gibi fırsatlar sunuyor?

CMSE® Eğitimine katılanlar İş Sağlığı Güvenliği ve Makina Emniyeti konularında, AB ve dünyada kabul edilmiş en güncel standart ve direktifler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bununla birlikte standartların içeriğini anlayarak yorum gerektiren karmaşık durumlarda doğru yorum yapabilme bakış açısı kazanıyorlar. Sanayi tesislerinin üretim, bakım, kalite, İSG ve tasarım bölümlerinde çalışan profesyoneller iş süreçlerinin bir aşamasında mutlaka İSG ve Makina Emniyeti konularına temas etmek zorunda kalıyor. Bu açıdan bakıldığında CMSE® söz konusu branşlarda çalışan profesyoneller için önemli bir eksiği tamamladığını söyleyebiliriz. Ayrıca CMSE®’nin uluslararası geçerliliğe sahip olması beraberinde önemli avantajlar getiriyor. Örnek vermek gerekirse; sertifika sahipleri AB ülkelerindeki gelişmiş pazarlara yönelik ürün ve hizmet tasarımlarını eksiksiz yapabilme ve yurt dışında kabul görerek çalışabilme olanağına da sahipler. 

CMSE® uzmanları eğitim sonrasında İSG ve Makina Emniyeti konularında Risk Değerlendirmesi dahil tüm yetkinliklere sahip oluyorlar mı?

İSG ve Makina Emniyeti temelde makina, elektrik, elektronik, kimya ve çevre gibi çok farklı mühendislik disiplinlerini barındıran oldukça kapsamlı bir alandır. Takdir edersiniz ki, dört yıllık fakültelerde okutulan bu branşların temellerinin dört günde katılımcılara transfer edilmesi ve bu yetinin Risk Değerlendirmesinde kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle katılımcılar genellikle kendi branşlarında ileri seviye yetkinlikler kazanır durumda oluyorken, diğer branşlar hakkında da neyin nasıl yapılması ve yönetilmesi gerekliliğini edinmiş oluyor. Gelişmiş ülke sanayilerinde bu multi-disipliner konu, farklı uzmanlıklardan danışmanlık desteği alarak ve alınan hizmetleri doğru yöneterek çözümlenirken ülkemizde tek bir kişi veya branşın her derde çare olması bekleniyor. Bu beklenti maalesef rasyonel ve sürdürülebilir değildir. Dolayısı ile CMSE® sertifikasını alan profesyonellerin tüm konularda tam olarak etkin ve yetkin olabilmesi için bu eğitimin ardından saha ve uygulama tecrübelerini geliştirecek şekilde uzun süre bu içeriklerle ilgili çalışıyor olmaları gerekir. Aslında CMSE® uzmanlarından beklenmesi gereken, kendi branşlarında olmayan konularda dışardan alacakları danışmanlık hizmetlerinin içeriğini, risklerini ve kalitesini en iyi şekilde yöneterek işletmelerine fayda sağlamalarıdır.

Firmaların CMSE® eğitimi almış uzmanları istihdam etmesi neden önemli?

6331 sayılı İSG Yasası işverene Risk Değerlendirmesi yapmayı zorunlu tutar. Yasa, “İşveren veya Temsilcisi Risk Değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır. Yaptırması kendi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” der. Yani yasa aslında işveren ve/veya temsilcisine büyük sorumluluklar yüklemiştir. Öte yandan bu multi-disipliner konu tek bir kişi veya branşın uzmanlığı ile çözümlenemez. Uzman olunmayan konularda dışarıdan destek alınması şarttır. Destek alırken de doğru kişilerden doğru şekilde hizmet alındığından işverenin emin olması gerekir, aksi halde yanlış yapılan işlerin sorumluluğu işveren ve/veya temsilcisine ait olacaktır. Bu noktada CMSE® uzmanları doğru tedarikçiyi seçme, yönetme ve hizmetin etkin şekilde alınarak risklerin azaltılması konusunda işletmelere önemli faydalar sağlar. Dolayısı ile CMSE® uzmanları kendi branşlarındaki konularda doğrudan hizmet veriyor durumda olurken kendi branşları dışındaki konularda da seçme, yönetme ve denetleme fonksiyonlarını layıkıyla yerine getiriyor olacaklardır. CMSE® uzmanlığı bu süreçlerin en doğru şekilde yönetilebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur.

Son olarak eklemek istediğiniz?

Mesleki gelişimlerini Pilz eğitimleri ile desteklemek isteyen profesyoneller, 2020 yılında düzenlenecek tüm eğitimleri web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Yukarıda da vurguladığım üzere, bu eğitimler İSG açısından son derece mühim ve her kurumda en az üç uzmanın alması gereken eğitimlerdir. Gerek insan kaynakları gerekse ilgili departman yöneticilerinin bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiğine ve göstereceğine inancım tamdır.  
 

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 10:45
YORUM EKLE

Endaş

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını