DÜNYA İLE AYNI ANDA PILZ’DE

Türkiye’de ilk defa Pilz tarafından düzenlenen TÜV NORD onaylı "Sertifikalı CE İşaretleme Uzmanlık Eğitimi" ile CE işaretleme sürecine ilişkin dışarıdan hizmete alma ve buna bağlı maliyetler azalıyor.

DÜNYA İLE AYNI ANDA PILZ’DE
Enerji Zirvesi

Firmalar, Pilz uzmanları tarafından sunulan ve uluslararası geçerliliği olan TÜV NORD onaylı "SertifikaCE İşaretleme Uzmanlık Eğitimi" alarak, CE İşaretleme konusunda uzman ekip oluşturarak zaman ve maliyet tasarrufu yapabiliyor, aynı zamanda CE işaretleme sürecini yöneterek riskleri ortadan kaldırıyor.

CE işaretleme sürecinde kapsamın iyi bir şekilde kavranarak, gerekliliklerinin belirlenmesi ve en doğru şekilde uygulanması uzmanlık gerektiriyor.

Türkiye’de ilk defa Pilz tarafından düzenlenen TÜV NORD onaylı "Sertifikalı CE İşaretleme Uzmanlık Eğitimi" ile CE işaretleme sürecine hakim olunarak, dışarıdan alınan hizmete olan bağımlılık ve bununla ilişkili maliyetler önemli oranda azalıyor.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilerek kullanıma arz edilen makinaların 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve 4703 sayılı kanun uyarınca CE işaretine sahip olması, bu işaretlemenin eksiksiz ve tam yapılmış olması zorunludur.

Türkiye ve Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinde CE İşaretlemesine sahip olmayan makinaların satılması kanuna aykırıdır.

AT, CE işaretinin doğru uygulanmamasından dolayı meydana gelen kazalarda makinayı pazara arz edenlere ciddi yaptırımlar uygulamaktadır. CE işareti, makina satın alan veya hizmete sunan her işveren vekiline de sorumluluk yüklüyor.

CE işaretlemesi, birçok standart ve direktife atıfta bulunan uzun ve karmaşık bir süreç olup, bu süreçte kapsamın iyi anlaşılması, gerekliliklerinin belirlenmesi ve en iyi şekilde uygulanması uzmanlık gerektiriyor.

Pilz tarafından düzenlenen, TÜV NORD onaylı Sertifikalı CE İşaretleme Uzmanlık Eğitimi ile, CE İşaretleme sürecinin tüm bilinmezlerini ve zorluklarını ortadan kaldırarak firma içerisinde bilgili ve yetkin uzmanlar oluşturuluyor.

Organizasyona kazandırılan yetkin insan kaynağı sayesinde dışarıdan hizmet alımına olan bağımlılık ve buna ait maliyetler önemli oranda azaltılıyor.

Katılımcılar Bu Eğitim İle:

•    CE Mevzuatı ve makina kapsamındaki standartlar hakkında bilgi sahibi olur.
•    CE konusundaki görev, sorumluluk ve yükümlülükleri netleştirir.
•    Teknik dosya ve uygunluk beyanı hazırlama yetkinliği elde eder.
•    3 günlük eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olunması halinde tüm Avrupa’da geçerli CE İşaretleme Uzmanlık Sertifikasına sahip olur.

Sertifikalı CE İşaretleme Uzmanlık Eğitiminin Makina İmalatçılarına Faydaları:

•    CE işaretleme konusunda alınan hizmet giderlerinden tasarruf sağlar.
•    Bilgi birikimi içeren tasarım ve teknik dosyaların firma içinde saklı kalmasını sağlar.
•    CE sürecinin şirketin kendi kaynakları ile yönetilmesi ile hızlı ve etkin sonuç alınır.

Makina Kullanıcılarına Faydaları:

•    Makina imalatçısından CE işareti ile satın alınan makinalara uygulanabilir,
•    Direktif ve standartlar hakkında detaylı bilgi edinilir.
•    Firma içerisinde kullanım için üretilen ve self deklarasyona yapılabilen makinaların CE belgelendirmesi konusunda yetkinlik kazanılır.
•    Revizyona uğrayan makinalar için CE ihtiyaçlarını belirleyebilme ve gerekli güncellemelerin yapılabilmesi sağlanır.
•    Bağımsız makinaların bir araya gelmesiyle oluşan hatlar için CE işaretleme sürecinin doğru yürütülmesi sağlanır.
 
 

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020, 17:41
YORUM EKLE

Endaş

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını