Lincoln Electric Türkiye, kaynak konusunda yaptığı bilgi paylaşımlarına, kaynak makinası bakımı ile ilgili püf noktaları paylaşarak devam ediyor.

PERİYODİK OLARAK YAPILMASI, TEKNİK ŞARTLARA UYULMASI GEREKİYOR

Firmanın uzmanları, kaynak makinalarının bakımının periyodik olarak ve ilgili teknik yönergelere göre gerçekleştirilmesi önerisinde bulunuyor. Kaynaklı imalatlar hakkında belirlenmiş standartlar, bazı zamanlarda çeşitli bakım ve kalibrasyon ayarlarının zorunlu olarak gerçekleştirilmesini talep edebiliyor.

Söz konusu makinaların tasarım ve parçaları ya da bileşenleri imalatçıya göre değiştiği için bakım adımlarının bulunduğu ayrıntılı bir kontrol listesinin hazırlanması ve periyodik bakım işlemlerinin bu yönergelerde yer alan süre aralıklarında ve teknik şartlarda yapılması gerekiyor.

POLAT MAKİNA’DAN 1 MİLYON EURO’YU AŞKIN YATIRIM POLAT MAKİNA’DAN 1 MİLYON EURO’YU AŞKIN YATIRIM

Ek olarak periyodik bakımların; muhtemel arızaların yorumlanması, işlemlerin yapılması ve tüm sürecin emniyetli bir şekilde sonuçlanması için, alanında uzman çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi kilit önem arz ediyor.

BAKIM PERİYODLARI ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Çeşitli periyodlarda yapılan kaynak makinalarının bakımı; günlük, 2-4 haftalık, 4-6 aylık ve 1 yıllık bakım olmak üzere farklılık gösteriyor. Söz konusu periyodlar ve yapılması gerekenler aşağıda özetleniyor:

1- Günlük Bakım: Makinaların günlük bakımında, elektrik kaçağı kontrolleri yapılması esnasında içi açılmadan genel yağ, kir ve toz temizliklerinin hava tutularak ve gerektiği takdirde silinerek gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemi takiben, mevcut cihazda eğer varsa gaz dağıtıcı, kontak meme ve nozul temizliği ile soğutma fanının göz ile kontrolü yapılıyor. 

2- 2-4 Haftalık Bakım: Bir diğer periyodik bakım olan 2-4 haftalıkta, şase, pense ya da torç bağlantılarının temizliğinin yapılması muhtemel  iletkenlik sorunlarının önlenmesini sağlıyor. Söz konusu bakımlarda sırayla ikaz ve gösterge lambalarının kontrol edilmesinin yanı sıra cihazdaki tel sürme üniteleri, sürme makaraları ve spiralin temizliğinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şayet makina üzerinde bulunan ikaz etiketlerinin, kaynak ve güvenlik ile ilgili talimatları hasara uğramış ise, yenilenmesi gerekiyor. Benzer şekilde, pens-ampermetre ile makina göstergelerinin doğru akım ve voltaj değerlerini göstermesinin kontrolü ve gaz kaçağı denetiminin yapılması da önem taşıyor.

3- 4-6 Aylık Bakım: Diğer yandan 4-6 aylık bakımda ise, elektrik ve elektronik sistemleri kontrol edilmeli, beraberinde makinaların kapakları açılarak kuru hava ile tozların temizlenmesi şarttır. Makinaların kalibrasyonlarının üçüncü kuruluşlarca gerçekleştirilmesi, sigorta ve sargıların silinerek kontrolünün yapılması, fan ve soğutma ünitesinin kontrollerinin sağlanması da gerekiyor.

Firmanın uzmanları ayrıca, kopan ya da deforme olan kabloların kontrolünün yapılmasını, hasar görenlerin yenileriyle değişiminin gerçekleştirilmesini ve eğer varsa su soğutma ünitesinin kontrolleri ile gerekli olduğu takdirde soğutma sıvısı ilavesinin yapılmasını öneriyor.

Kalibrasyon süresi projenin hassaslığı ve izlenen standartlar doğrultusunda 1-2 haftaya kadar düşebilirken, bakım aralığı da makinanın modeline göre değişkenlik gösterebiliyor.

4- 1 Yıllık Bakım: Bu periyodda da cihazın topraklama sürekliliğinin ve izolasyon kontrollerinin yetkili servis gözetiminde yapılması tavsiye ediliyor.

KULLANIM ÖMRÜNÜ ARTIRIYOR, TASARRUF OLANAĞI SAĞLIYOR

Bilhassa yeni nesil makinalarda gerçekleştirilen bakımlar, cihazın kullanım ömrünün büyük oranda artmasına olanak tanırken, işletmelerin bakım ve tamir ile ilgili maliyetlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlamalarına imkan veriyor.