Netes Mühendislik Genel Müdürü Altan Sezer, kurdukları kalibrasyon laboratuvarı ile özel sektördeki en güçlü cihat alt yapısı hizmeti sağladıklarını ve elektrikten neme, sıcaklıktan biyomedikal konularına kadar birçok konuda test ve ölçüm imkanı sunduklarını belirtti. 

Bize biraz Netes Mühendislik’ten bahsedebilir misiniz?

Netes Mühendislik, 1993 yılında Test ve Ölçü Aletleri sektöründe en etkin çözümü sunabilme amacıyla kuruldu. Tek odak noktamız test ve ölçü aletleri olduğu için Türkiye’de bu konuda uzmanlaşmış ve lider firma rolünü üstlenmiş durumdayız. Satış, teknik servis ve kalibrasyon laboratuvarını tek çatı altında toplamak adına 1997 yılında 4 katlı binasına geçiş yaptı. Taleplerin sürekli artması ve artan ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilmesi için kadrosunu sürekli arttıran ve nitelikli personel yetiştiren firmamız, sektöre en iyi hizmeti sunabilmek adına İstanbul’da bulunan merkez ofisini Eylül 2018 yılında 6 katlı 1.700 m2 kapalı alana sahip merkez binasına taşıdı. Ankara’da bulunan ofisini ise 2022 yılı içerisinde 5 katlı 500m2 kapalı alana sahip yeni binasına taşıyacaktır. Teknik servis ve kalibrasyon laboratuvarı bulunan, 100 kişilik uzman kadrosu ile sürekli büyümeyi ilke edinmiş bir firmadır. Bölgelere de en hızlı hizmeti sunabilmek adına İzmir ve Adana illerinde homeoffice arkadaşlarımız bulunmaktadır. Her zaman test ve ölçü aletleri konusunda global sektördeki en üst seviyede bulunan markaların temsilciliklerini yaparak, ülkemizde de tüm teknik ekip ve personellerin en iyi ürünlere en iyi hizmet kalitesiyle ulaşabilmelerini sağlamaktayız. TSE ve İSO gibi kalite belgelerine sahip firmamızda kurulduğu günden itibaren profesyonel teknik servis ekibimiz bulunmaktadır. 

Kalibrasyon laboratuvarınız konusunda bize ne diyebilirsiniz?

Laboratuvarımızdan bahsetmeden önce isterseniz kalibrasyon nedir biraz onu izah edelim. Kalibrasyon belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle kalibrasyon, bir ölçme cihazının göstergesinin, ölçülen büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve belgelendirmek anlamını taşır. Kalibrasyon bir gözlemdir ve ayar işlemi içermez. Kalibrasyon neden yapılmalıdır derseniz, bir işletmede kaliteli ürünün üretimi ve kalitesinin devamının sağlanması için üç ana hususun yerine getirilmesi gerekir. Bunlar; doğru ölçmek, yani izlenebilir kalibrasyon hizmetlerinden faydalanmak, üretimde standartları kullanmak ve işletmede kalite yönetimini tesis etmektir. Bu amaçlar ile oluşturulan tesiste kullanılan cihazların kalibrasyonlarının yaptırılması ile de aşağıda örnekleri verilen faydaların oluşması sağlanır. 

•    Firmada yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
•    Üretim sırasında oluşabilecek farklılıklar giderilir.
•    Sağlam ürünlerin bozuk kabul edilmesi önlenir.
•    Ürünlerin, diğer firmaların ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
•    Yüksek üretim kalitesi elde edilir.
•    Üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.
•    Hatalı üretim sebebiyle oluşacak zararların önüne geçilir.
•    Müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarılarak, haksız kazanç yada kayıpların önüne geçilir. 

Neden Netes Kalibrasyon Laboratuvarı? 

Firmamız test ve ölçüm cihazları sektöründe yaklaşık 30 yıldır hizmet vermektedir. Konularında lider olan firmalar ile yaptığı distribütörlük anlaşmaları ile yaklaşık 40 firma ve binlerce kalem cihazın satış, servis, eğitim ve kalibrasyon hizmetini birlikte vermektedir. Bakım ya da onarım için servisimize ulaştırdığınız cihazınız, işlemleri tamamlandıktan sonra, talebiniz doğrultusunda Kalibrasyon Sertifikası düzenlenerek, yeni satın alınmış gibi tarafınıza teslim edilir. 

Sonuç olarak, Test ve Ölçüm cihazları ile ilgili ihtiyacınız olan tüm hizmetleri aynı çatı altında bulabilirsiniz. Genelde cihazlarınızı bir laboratuvara gönderdiğinizde cihazınız limit dışı ise laboratuvar sizlere limit dışı olduğunu gösteren bir sertifika düzenler ancak cihazınıza müdahale edilmez. Bizde ise durum biraz farklı temsilciliğini yaptığımız bir markanın ürünü laboratuvarımıza gelmiş ve limit dışı değerler veriyorsa sizlere bilgi verilerek ve onayınız alınarak cihaz hemen servisimize teslim edilir, gerekli ayar prosedürüne tabii tutulduktan sonra tekrar laboratuvarımıza teslim edilerek durumun sertifikalandırılması sağlanır. 
Laboratuvarımıza gelecek olursak, 1993 yılında, Test ve Ölçü Aletleri sektöründe en etkin çözümü sunabilme amacıyla kurulan firmamız, 1997 yılında Kalibrasyon ihtiyaçlarını karşılamak adına kalibrasyon laboratuvarı ile hizmet vermeye başlamıştır. Hizmet kalitesini akreditasyon faaliyetleri ile sürdürme amaçlı ilk adım atılarak 1998 yılında “KAMK” Kalite Akreditasyon Milli Konseyi tarafından akredite edildi. Ardından 2007 yılında Türkak tarafından 6 farklı konuda akredite olarak sektöre hizmet vermeye devam eden laboratuvarımız, yıllar içerisinde akreditasyon kapsamlarını genişleterek bugün 12 farklı konuda akredite, biyomedikal kalibrasyon konusunda ise izlenebilir olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 

Laboratuvarınızın imkan ve kabiliyetleri hakkında ne anlatabilirsiniz?

Laboratuvarımızda 20 kişilik uzman kadromuz ile elektrik, zaman frekans, RF güç, yüksek gerilim, EMC, ultrasonik hata dedektörü, sıcaklık, nem, boyut, basınç, terazi, tork ve biyomedikal konularında hizmet vermeye devam etmekteyiz. Elektriksel Kalibrasyon laboratuvarı olarak, özel sektördeki en güçlü cihaz alt yapısına sahip laboratuvar olduğumuzu da söyleyebiliriz. Laboratuvarımız kalibrasyon hizmetinin yanı sıra sektörde bu alandaki eğitim ihtiyaçlarına da hizmet vermektedir. TS EN ISO/IEC 17025 temel eğitim, TS EN ISO/IEC 17025 iç tetkik eğitimi, genel metroloji ve kalibrasyon eğitimi, kalibrasyon sertifikalarının yorumlanması eğitimi, genel ölçüm belirsizliği eğitimi, sıcaklık, basınç, elektrik, boyut, terazi ve tork kalibrasyon eğitimleri konularında sürekli eğitimler düzenleyerek bilgiyi paylaşan ve tüm sektörün bilgi birikimine katkı sağlayan bir rol üstlenmiştir. 

UPCYCLE İSTANBUL ART AND DESİGN FESTİVAL'E GERİ SAYIM UPCYCLE İSTANBUL ART AND DESİGN FESTİVAL'E GERİ SAYIM