Jeotermal enerji; doğal, temiz, ekonomik ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan yer altı kaynaklarından biri. Türkiye, jeolojik ve coğrafi konumu nedeniyle dünya genelinde jeotermal açıdan zengin bir konumda bulunmasıyla, ülkenin dört bir yanında yaklaşık 1000 doğal çıkış şeklinde farklı sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar bulunuyor. Bu zenginlik, jeotermal enerjiyi elektrik üretimi için önemli bir kaynak haline getirmekle birlikte, Türkiye, bu doğal zenginliğiyle dünyanın en büyük jeotermal enerji üreticileri arasında yer alıyor.

Meltem Sanlav: Verimli enstrümanlar ve vanalar, jeotermal enerjinin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tesisin üretkenliğini artırabilir.

Sıfır Karbonlu Çöl Otoyolu 5 Milyon Kilovattan Fazla Yeşil Enerji Üretti Sıfır Karbonlu Çöl Otoyolu 5 Milyon Kilovattan Fazla Yeşil Enerji Üretti

Dünya genelinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve CarbonZero hedefleri doğrultusunda çevre dostu, yenilenebilir ve ekonomik kaynaklara yönelim artan bir ivmeyle sürüyor. Jeotermal enerji kaynakları, bu yönelime uygun bir şekilde doğal, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu sebeplerle, jeotermal enerji sektörüne yönelik özel bir ilgi ve odaklanma söz konusu. 

DOĞRU SAHA ENSTRÜMANI VE VANA SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Delta Vana ve Otomasyon Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Meltem Sanlav, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: “Jeotermal enerji üretimi, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak önem kazanan bir alan haline geldi. Ancak, bu alanda kullanılan saha enstrümanları ve vanaların seçimi, jeotermal enerji tesislerinin verimliliği, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Doğru saha enstrümanı ve vana seçiminin, jeotermal enerji üretiminde bir dizi katma değer sağladığını görüyoruz. İlk olarak, doğru enstrüman ve vanaların seçilmesi, tesisin enerji verimliliğini artırabilir. Verimli enstrümanlar ve vanalar, jeotermal enerjinin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tesisin üretkenliğini artırabilir. Ayrıca, doğru enstrüman ve vana seçimi, tesisin güvenilirliğini yükseltir. Kaliteli enstrümanlar ve vanalar, tesisin daha az arıza ve bakım gerektirmesini sağlayarak işletme maliyetlerini azaltabilir ve işletme sürekliliğini artırabilir” şeklinde konuştu.

ÇEVRESEL ETKİLER MİNİMİZE EDİLİYOR

Jeotermal enerji üretim prosesinde sürdürülebilirlik açısından ise, doğru enstrüman ve vana seçimi, çevresel etkileri minimize edebiliyor. Örneğin, enerji tasarruflu vanaların kullanılması, enerji tüketimini azaltarak çevresel ayak izini azaltabilir. Ayrıca, jeotermal enerji tesislerinin çevreye olan etkilerini minimize etmek için uygun enstrümanların ve vanaların kullanılması önem arz ediyor.

Delta Vana ve Otomasyon Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Meltem Sanlav, konuyu şu sözlerle özetliyor: "Jeotermal enerji üretiminde sürdürülebilirlik için doğru saha enstrümanı ve vana seçimi büyük önem taşır. Bu seçimler, tesisin verimliliği, güvenilirliği ve çevresel etkileri üzerinde doğrudan etkili olabilir. Jeotermal enerji tesislerinin tasarımı ve işletilmesinde bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir."

Editör: Ayşete Yavaş