YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGIN DANIŞMANLIĞI

Efectis Era Avrasya, geniş laboratuvar alt yapısı, uluslararası belgelendirme yetkinliği, Efectis Grup'un 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile yangın danışmanlığına geniş bir yelpazeden bakabiliyor.

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGIN DANIŞMANLIĞI
Enerji Zirvesi

Yangın güvenliği; ölüm, yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlanabilecek bir yangının çıkma olasılığını azaltmaya yönelik önlemler bütünüdür. Bu önlemler, canlıların yangın yerinden kolaylıkla uzaklaşmaları ve olaydan olabildiğince az zararla kurtulabilmelerini sağlamayı da amaç edinir. Yangın güvenliği önlemleri inşaat sürecinde ele alınabildiği gibi, var olan bir yapıya daha sonra da uygulanabilmektedir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'inde, yangın güvenliğinin sağlanması için sorumlu olan kişi veya kişiler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

a.            Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler

b.            Yatırımcı kuruluşlar,

c.            Yapı sahipleri,

d.            İşveren veya temsilcileri,

e.            Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,

f.             Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri.

Görüldüğü üzere yönetmeliğe göre yangın danışmanının da yasal zorunluluğu bulunmaktadır. Yangın danışmanı; işverene karşı değil, işveren ile beraber istenmeyen yangın etkilerinin önlenmesi ve azaltılmasında, yangın güvenliği gereksinimlerini doğru bir şekilde planlamasında görev almaktadır.  Yangın danışmanı; malzeme temini ve montaj işleri yapmamalı, sadece danışmanlık, proje tasarımı ve uygulama denetimi hizmetlerini gerçekleştirmelidir. Eğer malzeme temini ve montaj işlerini gerçekleştirirse, çıkar çatışması (conflict of interest) ortaya çıkmaktadır. Çıkar çatışması; bir kişinin veya kuruluşun görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmesini engelleyen, finansal veya başka türlü birden fazla çıkarla ilişkili olduğu bir durumdur. Çıkar çatışması durumunda, bir başka kişi veya kuruluşa karşı çalışmak gerekebilir. Ancak yangın danışmanı her zaman tarafsızlığını korumalıdır. Ülkemizde yangın danışmanlığı yapmak için herhangi bir yeterlilik belgesi zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, yangın danışmanı yerel yönetmeliklerde yer alan tüm konular hakkında mühendislik bilgisine ve deneyime sahip olmalıdır. Buna ek olarak yangın danışmanları, uluslararası standartlara (EN, NFPA, FM vb.) da hâkim olmalıdır. 

Yangın danışmanları, bilgi birikimleri ile işverene veya işveren personeline yasal yükümlülükler konusunda tavsiyede bulunmanın yanı sıra; maliyet düşürücü çözümler sunabilir, işletme körlüğünü engelleyebilir ve en önemlisi katlanılması kabullenilmiş yangın güvenliği yatırımının doğru ve sağlıklı yapılmasını sağlayarak bu konuda harcanan emek ve paranın boşa gitmesine engel olabilir.
 

EFECTIS ERA AVRASYA'DA YANGIN DANIŞMANLIĞI

Efectis Era Avrasya, Efectis Holding çatısı altında dünyanın her yerine, yangın testleri, belgelendirme, yangın danışmanlığı ve mühendisliği hizmetleri sunuyor. Geniş laboratuvar alt yapısı, uluslararası belgelendirme yetkinliği, Efectis Grup'un 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile yangın danışmanlığına geniş bir yelpazeden bakabiliyor. Yangın danışmanlığı ekibi olarak yapı malzemelerinin yangın performansını, yangın testlerini gözlemleyerek, testi yapan test uzmanları ile performans kriterlerini tartışarak, ilgili standartlara dokunarak öğrenme şansını yakalayabiliyor. Bu da yapıları daha kompakt halde değerlendirme fırsatı sağlıyor. Üreticilerin, yangına dayanıklı olduğunu beyan ettikleri ürünlerinin yangın performansını kanıtlamak üzere yangın dayanım testlerini yaptırması zorunludur. Bu ürünler tüm detayları ile birlikte sistem olarak teste girerler. Ürün hangi ekipmanlarla ve montaj metoduyla test edilirse sahada da aynı şekilde üretilmek ve monte edilmek zorundadırlar. Aksi halde testte elde etmiş ve kanıtlamış oldukları yangına dayanım sürelerini sağlayamazlar.

İLERİ SEVİYEDE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Efectis Era Avrasya,yangın ve duman damperleri dahil olmak üzere yangın performansı aranan her yapı elemanının saha montaj muayenelerini gerçekleştirebiliyor. Üreticilerin, ürünlerinin yangın performansını kanıtlamak için yangın testlerini yaptırması zorunludur. Yangın testlerine geldiklerinde pek çok detayla birlikte sistem olarak teste girerler ve başarılı olurlar. Teste hangi montaj metoduyla ve ekipmanlarla girerlerse sahada da aynı sistemi kurmak zorundadırlar. Aksi halde testte elde etmiş ve kanıtlamış oldukları yangına dayanım sürelerini sağlayamazlar. Efectis Era Avrasya; yangın kapıları, duvar şaft geçişi yalıtımları, yangın duvarları, döşeme, asma tavan, cephe, damperler, duman tahliye fanları vb. pek çok sistemim kontrollerini yapabiliyor, satın alma aşamasında teknik destekler sağlayabiliyor. Yapısal yangın güvenliğine ek olarak söndürme ve algılama sistem tasarımlarını hem gerçekleştirebiliyor hem de başkaları tarafından tasarlanmış projelerin doğruluğunu kontrol edebiliyor. Bu çalışmaların yanında ülkemizde yeni yeni önemi kavranmaya başlayan, ileri seviye mühendislik hizmetleri (CFD analizleri) ile müşterilerine performansa dayalı çözümler üretebiliyor. Yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması kapsamında NFPA, FM Global, EN gibi uluslararası mevzuatlara uygun olarak bütüncül bir bakış açısı ile yangın danışmanlığı ve mühendisliği sunuyor.

 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 08:11
YORUM EKLE

Legend Art

ECA

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını