banner1160
x

Uluslararası Platformda Başarılı Bir Proje

Akon Grup tarafından, S. Arabistan’ın Yanbu şehrindeki Güç ve Desalinasyon (tuzdan arındırma) Santrali projesi kapsamında 83.000 m³ beton işini içeren havalandırma havuzu yapısı, İntek Kalıp ve İskele sistemleri kullanılarak başarılı bir şekilde yapıldı.

Uluslararası Platformda Başarılı Bir Proje
Endüstrideara

Kalıp ve iskele tekniği açısından projenin en kritik bölümü, 10,40 metre yüksekliğindeki betonarme perdelerdir. Perde kalınlıkları, ilk altı metrede 1 metre, sonraki 4,40 metrede 60 santimetreye düşmektedir. İntek ve Akon’un uyum içinde sergilediği başarılı bir ekip çalışması ile bu şekilde değişken kesite sahip olan 10,40 metre yüksekliğindeki betonarme perdeler, tek seferde dökülmüştür. 

PROJEDE KULLANILAN İNTEK KALIP SİSTEMLERİ VE MİKTARLARI

Dairesel perdelerde  “ADP” ayarlı dairesel perde  kalıp sistemi,  düz perdelerde ise  “İnteva” ahşap kirişli kalıp sistemi kullanılmıştır. 
H=4,50 metre yüksekliğindeki düz perdeler (WT3) için L= 25 metre uzunluğunda x 1 takım
H= 10,40 metre yüksekliğindeki düz perdeler (WT1) için L=25 metre uzunluğunda x 2 takım
H= 10,40 metre yüksekliğindeki dairesel perdeler (WT1) için L=25 metre uzunluğunda x 1 takım olmak üzere toplam 2.080 m² perde kalıbı ve H= 10,40 metre yüksekliğinde L=10 metre uzunluğunda x 3 takım demirci iskelesi ile havalandırma havuzu (aeration basin) ve karışım havuzu (mixing basin)  bu yapı kapsamında yer alan tahliye havuzu (discharge basin)  perde imalatları yapılmıştır.
İşverenler tarafından danışman olarak atanan “bağımsız denetleme firmaları”, büyük yetkilere sahip olarak S.Arabistan’ın da içinde bulunduğu Körfez Bölgesinde, işi yapan ana yüklenicileri denetlemektedir. Bu yöntem, önemli ve büyük projelerin neredeyse tamamında uygulanıyor ayrıca  İngilizce’de “third party inspection” olarak adlandırılmaktadır ve Türkçe’de “üçüncü tarafın denetimi” anlamına gelmektedir. İngiliz ve Amerikalı danışman firmaların bu konuda bölgede  hakimiyeti vardır. Sahada yapılan tüm aktiviteleri bu firmalar Avrupa (EN), Amerikan (ACI) ya da İngiliz (BS) standartlarına göre kontrol ederler. 
Yapım aşamasında kullanılan geçici ekipmanların tamamı ve projede direkt olarak kullanılan yapı malzemelerinin  söz konusu uluslararası standartlara uygunluğu, bu danışman firmalar tarafından kontrol edilir. Uygun olanlar onaylanır, uygun bulunmayanların ise kullanılmasına izin verilmez. Bu projenin kalıp ve iskele sistemlerinde de yine aynı süreç yaşanmıştır. 
“Kalıp ve iskelelere ait uygulama projeleri, deney raporları,statik hesaplar, ” gibi birçok teknik dokümanın yer aldığı dosya,İntek tarafından, söz konusu uluslararası standartlara göre hazırlanıp danışmana sunulmuş ve uygun bulunarak onaylanmıştır. Danışman firmaların  işe etkileri ve sorumlulukları sadece işin başlangıç aşamasında uygulanan bu onaylama süreci ile sınırlı kalmamaktadır. Yapının her aşamasında, sahadaki uygulamaların projelere ve standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir. Danışman firmalar tarafından farklı uygulamalar için yeni uygulama projeleri ve hesap raporları talep edilmektedir. 

Bu yöntemin disiplinli bir şekilde uygulanması ile  inşaatların kalitesi yükselirken, yanlış uygulamalar ve iş kazaları önemli ölçüde azalmaktadır.
 

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2019, 20:50
YORUM EKLE

Aldağ

Vefa

Dergiler