banner1322
x

BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA YAYILAN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Birden fazla takvim yılına yayılan inşaat ve onarma işleriyle uğraşan mükelleflere, bu işleriyle ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen gelir veya kurumlar vergisi kesintisi oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıldı. 

BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA YAYILAN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME
Endüstri 40 Zirvesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden alınacak vergi yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltildi. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hak ediş ödemelerinden de yüzde 5 vergi alınacak. Bu oran da daha önce yüzde 3 olarak belirlenmişti.

OCAK'TAN İTİBAREN BAŞLAYAN VERGİLENDİRME DÖNEMİ KAZANÇLARINA UYGULANMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni oran, şubat ayının başından itibaren yapılan ödemelere uygulanacak. Öte yandan, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının ilgili maddeleri kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Buna göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı gibi adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecek. Ayrıca, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara dair yine aynı adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'unun kurum kazancının tespitinde indirim yapılmayacak. Karar, 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. (AA)

YORUM EKLE

Aldağ

Vefa

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını