İnovasyon Ne Değildir!

İnovasyon yalnızca teknoloji değildir! Elbette teknoloji ile inovasyon yapılabilir. Çağımızın en önemli ürünü olan akıllı telefon teknoloji kullanarak yapılmış inovasyon örneğidir. Ancak hiç teknoloji kullanmadan da inovatif olunabilir. Örneğin Ikea ürünleri teknoloji içermeden mobilya inovasyon listesinin başında yer almaktadır. Aslında teknolojik inovasyondan çok daha fazla teknolojik olmayan inovasyon vardır. 

İnovasyon yalnızca ürün odaklı değildir! Ürün elbette en somut inovasyon nesnesidir; gelgelelim hizmetlerden imalat süreçlerine, örgütsel yapıdan iş modeline kadar her alanda inovasyon yapılabilir. Otomobil montaj hattından Starbucks kahve mağazalarına kadar her alan inovasyonla doludur. 

İnovasyon yalnızca büyük şirketler için değildir!  Sadece büyük şirketlerin inovasyon yeteneklerinin bulunduğu söylentisi gerçeği yansıtmamaktadır. Hatta tam tersine büyük şirketler bürokrasileri ve ataletleri nedeniyle inovatif olmakta zorlanırlarken küçükler hızlı kararlar alabildiklerinden ve eyleme geçebildiklerinden daha önde olabilmektedirler. Pek çok start up inovasyon lideridir. Google, Youtube kuruluşları bunun örnekleridir. 

İnovasyon kişi işi değildir! Tek kişinin yetenekleri anlamlı bir inovasyona izin vermez. İnovasyon için farklı alanların iş birliğine gereksinim bulunur. Edison bile “omuzlarına basacağım arkadaşlarım olmasaydı bu kadar yükseklere çıkamazdım.” demiştir. İnovasyon için yetenek havuzuna ve inovasyon kültürüne gereksinim bulunur.  

İnovasyon şirket içinde yeni bir şey yapmak değildir! Yeni şeyler yapmak elbette faydalıdır. Ancak inovasyon şirket içinde değil; sektörde değişiklik yapmak, sonucu müşterilere değer olarak ulaşan yenilikleri bulup hayata geçirmektir. Başka ülkelerdekileri uygulamak da inovasyon yapmak değil, inovasyon ithal etmektir. 

İnovasyon düşünme biçimi ve kültür ile ilgilidir.

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler