İmalat Düzeyleri

Değer zincirini dijitalleştiren Endüstri 4.0 kapsamında üç ayrı ileri imalat sistemi bulunduğunu söyleyebiliriz. En üst düzey akıllı imalat sistemlerinindir. Bu sistemler tasarım, test ve üretimi akıllı aktüatörler, adaptif karar modelleri ve yapay zeka ile yönetirler. Öğrenme, akıl yürütme ve otonom eylem yapma yetenekleri bulunan akıllı imalat sistemleri kapsamında simülasyon, ileri algoritmalar, işbirliği robotları, büyük veri, yazılım ajanları, analitik yazılımlar, imalat-depo entegrasyonu başlıca bileşenlerdir. 

* *

Endüstri 4.0’ın ikinci düzeyinde bulut imalat sistemi yer alır. İmalat kaynaklarının ve tesis kapasitesinin sahiplik yerine servis haline dönüşümünü sağlayan bulut imalat firmaları ilk yatırım sermayesi gereksiniminden ve bunun getirdiği risklerden korur. Alman Elektrik ve Elektronik Birliği ZVEI bulut imalatın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla makinaların ve montaj hatlarının servis olarak modellenmesine yön verecek RAMI isimli bir mimari yapı geliştirmektedir. Bulut imalat sistemlerinin omurgasını sanallaştırma oluşturmaktadır. Keza platform (yatay portal) da bu düzeyin vazgeçilmez bileşenidir. 

* *

Üçüncü sıra Nesnelerin Internet’ine dayalı yapıdır. Önce bilgisayarları, sonra mobil telefonları birbirlerine bağlayan Internet şimdi de aynı şeyi makinalara yapmaktadır. Bu sayede ekipmanların veri ve servis paylaşımları olanaklı hale gelmiştir. Bu düzey gerçek zamanlı veri şeffaflığı, süreç izlenebilirliğini ve veri analizleri yapma potansiyeli sunar.  Sistemin kapsamında RFID gibi tanılama teknolojileri, yine akıllı sensörler ve kablosuz haberleşme teknolojileri önemli yer tutar. Gariban ülkem bu düzeye gelebilse başarıdır.

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler