Henkel'in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan tedarik etme konusunda çalıştığını söyleyen Kathrin Menges, "Bu amaç için öncelikli hedef 2020 yılına kadar yüzde 50'lik orana ulaşmak" dedi.


Henkel İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı Kathrin Menges “2017 yılında, sürdürülebilirlik stratejimizi uygulama ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma konusunda büyük ilerlemeler kaydettik. Birçok uluslararası derecelendirme kuruluşunun başarılarımızı mükemmel derecelerle takdir etmesinden ve Henkel'i sürdürülebilirlik alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olarak görmesinden dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMAK
Henkel; müşterileri, çalışanları, hissedarları ve tüm toplum için sürdürülebilir değer yaratmak istiyor. Aynı zamanda, verimliliğini de 2030 yılına kadar üç katına çıkarmayı planlıyor. 2017 mali yılında, Henkel bir kez daha 2020 için orta-dönem hedeflerine ulaşma yolunda güçlü ilerlemeler kaydetti (2010 ile karşılaştırıldığında): 

•    Enerji tüketimi ve CO2 salınımında (bir ton ürün başına) %24 düşüş sağlandı. 
•    Atık hacmi (bir ton ürün başına) %32 oranında azaldı. 
•    Su tüketimi (bir ton ürün başına) %24 oranında düşürüldü. 
•    İş güvenliği (çalışılan milyon saat başına) %17 artırıldı.
•    Net satışlar (bir ton ürün başına) %5 oranında artış gösterdi.
•    Genel olarak, Henkel yaratılan değer ve bunun oluşturduğu çevresel ayak izi arasındaki ilişkiyi, 2010 yılına göre %43 oranında artırdı. Henkel, 2020 yılına kadar kaynak verimliliğini de %75 oranında artırmayı planlıyor.

Henkel iklimin korunmasına aktif katkı sağlama konusunda kararlı. Henkel, bu nedenle gerçekleştirdiği üretimde karbon ayak izini 2030 yılına kadar yüzde 75 oranında azaltmaya odaklanıyor. Henkel öte yandan yine 2030 yılına kadar, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan tedarik etme konusunda çalışıyor. Bu amaç için öncelikli hedef 2020 yılına kadar yüzde 50'lik orana ulaşmak. Henkel iklime duyarlı bir kuruluş olma yolunda uzun dönemli vizyonunu da koruyor.