banner1322
x

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Adına, "Yatırım" eki alan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırım ve projeleri desteklemesine yönelik kanun, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi
Robot Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Bankanın çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırım ve projelerin desteklenmesi amacıyla faaliyet göstereceği belirtilen kanunda, ayrıca sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalar yürüteceği bildirildi.

Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesi ile Türkiye Kalkınma Bankası AŞ, bugünden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam edecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilecek. Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağı da Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Banka personeli de İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Türkiye Kalkınma Fonu

Kanuna göre, tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu İç Tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulacak.

Türkiye Kalkınma Fonunun ve bu fonun bünyesindeki alt fonların kuruluşu, yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı işlemler, raporlama esasları, fonun iç denetimi ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Türkiye Kalkınma Fonu İç Tüzüğü ile belirlenecek. Türkiye Kalkınma Fonunun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri banka tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye Kalkınma Fonunun ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuata tabi olmayacak. Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak bankanın gerek duyması hâlinde kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler izlenebilecek.

Türkiye Kalkınma Fonunun yapacağı iş ve işlemlerle ilgili olarak kurul ücreti ile herhangi bir ad altında ücret veya masraf ödenmeyecek. Türkiye Kalkınma Fonu ile bu fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonlar da gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

Banka, Türkiye Kalkınma Fonunda sahip olduğu paylar nedeniyle Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere tabi olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 14:11
YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını